”Apptapp” i USA:s övervakning och öppet brev från USA-forskare i informationssäkerhetIgår kväll och idag rapporterar Guardian och senare nyhetsprogrammen att USA:s spionorganisation NSA och Storbritanniens GCHQ kan i lönndom tappa information från appar till smarta mobiltelefon. Detta inkluderar det mycket populäre programmet ”Angry Birds” som laddats ned 1 700 000 000 gånger. Man tappar av mycket privat information som sexuell preferens i vissa fall, vid sidan av andra persondata.
Hur gynnas kampen mot terrorismen av detta? Gynnas rekryteringen?
Hur påverkas friheten, och yttrandefriheten? Får vi till försiktigare och mer misstänksamma medborgare?

Nyligen försvarade president Obama i allt väsentligt NSA:s verksamhet. Han gav inga exempel på att terrorattentat förhindrats, förklarade inte varför spioneri på internationella viktiga organisationer som FN och EU, på storbolag utanför USA, eller på utländska statschefer och viktiga personer hade skett. Han förklarade inte heller varför det skulle vara nödvändigt att samla in 200 miljoner meddelanden per dag för detta, som Guardian skrev om förra veckan. USA:s president teg om varför man arbetar med att installera manicker i datorer som kan plocka upp information och förstöra information (New York Times 15/1 – se tidigare blogginlägg). Talet mottogs med mycket blandade rubriker i USA, och en hel del kritik från höger och vänster. DN:s reporter skriver i rubriken att ”Många (inte jag) hade väntat sig mer av presidenten”.
Obama hök untitled

* En nyhet var att stora datamängder ska lagras utan administrationen, men vara tillgängligt för denna;
* En annan att man inte skulle övervaka politiker i allierade som hittills (men kanske på annat sätt vid behov?);

Ett viktigt inlägg i debatten kom 24 januari i ett öppet brev från amerikanska forskare i kryptografi -och informationssäkerhet med följande innehåll:

”Rapporter i media sedan i juni förra året har visat att USA:s regering bedriver inhemsk och internationell övervakning i stor skala, att den bedriver medveten och dold försvagning av standard för internetsäkerhet och att den utövar påtryckningar på amerikanska teknikföretag för datainsamlingsverksamhet och andra syften. Som ledande medlemmar av forsarsamhället för amerikansk kryptografi- och informationssäkerhet beklagar vi dessa metoder och kräver att de ändras.

Urskillningslös datainsamling, lagring och bearbetning av oerhörda mängder personlig information kyler ned yttrandefrihet och ger möjlighet till många typer av övergrepp, från utnyttjandet av kryphål i uppdragen till identitetsstöld. Dessa är inte hypotetiska problem, de har förekommit flera gånger tidigare. Att etablera utgång via bakdörrar, sabotage av standarder, och nedladdning från kommersiella data-centra är en möjlighet för ljusskygga inhemska och utländska aktörer.

Värdet av ett omfattande övervakningssamhälle för att förebygga terrorism är oklart, men det hot som en sådan övervakning innebär för integritet, demokrati, och den amerikanska tekniksektorn är uppenbart. Eftersom öppenhet och stöd från allmänheten är kärnan i vår demokrati, uppmanar vi den amerikanska regeringen att låta alla massövervakningsverksamhet bli öppna för offentlig granskning och motståd utbyggnaden av massövervakningsprogram utan gedigen teknisk och social kontroll. För att hitta en väg framåt utgör de fem principer som utfärdats på http://reformgovernmentsurveillance.com/ ger en bra utgångspunkt.
NSA -datastölder 0115-for-webNSA-720_size

Dessa principer är:
1. Begränsning av regeringens rätt att insamla information.
2. Översikt och ansvar.
3. Transparens då det gäller krav från regeringen.
4. Respekt för det fria informationsflödet.
5. Undvikande av konflikter mellan regeringar.

Valet är inte att inte tillåta NSA att spionera. Valet står mellan en kommunikationsinfrastruktur som är sårbar för angrepp i sin kärna och en som är i sig trygg för sina användare. Varje land, inklusive USA, måste ge säkerhetstjänst och brottsbekämpande myndigheter möjlighet att fånga in terrorister och brottslingar, men vi kan göra det utan att i grunden undergräva säkerheten som möjliggör handel, underhållning, personlig kommunikation och andra aspekter på dagens liv. Vi uppmanar den amerikanska regeringen att avvisa en omfattande övervakning i samhället och underminering med säkerhetsteknik och att använda den bästa integritetsbevarande tekniken och för att säkerställa en ny policy, grundad på tydliga principer, stöd för mänskliga rättigheter, pålitlig handel, och teknisk innovation.”

Låt mig påminna om några frågor i detta ämne vilka behandlats på bloggen nyligen:
* Enligt en artikel i New York Times 15/1 har NSA (National Security Agency ) sedan 2008 implanterat programvara i nästan 100.000 datorer runt om i världen. Därmed kan USA övervaka dessa datorer och skapar en digital motorväg för cyberattacker.

1984 images

* Det finns redan verktyg för att dölja, radera eller förvränga information som tas fram av t.ex. en ”visselblåsare”, en radikal bloggare eller en socialistisk organisation (Blogginlägget Minneshålet 13/12).
* Besökare på ”olämpliga” siter kan lotsas över till lämpligare siter med synpunkter som bättre passar det ekonomiska eller politiska systemet.
* Statsfinansierad former av internetcensur håller på att privatiseras.
* Ett ledande säkerhetsföretag som Blue Coat kan ställa in ett system för att övervaka och filtrera all Internetanvändning, blockera webbplatser via deras adress, nyckelord och innehåll. Blue Coats programvara används av USA:s armé för att kontrollera vad dess soldater ser på under sin stationering utomlands.
* Genom gmail kan Google snappa upp terabytes av internetdata varje dag och sedan konstruera psykologiska profiler på hundratals miljoner människor i hela världen i realtid. Företag kan sedan köpa detta och ta reda på vem det lönar sig att bearbeta. Diktatorer kan bli informerade om sina medborgare – liksom USA:s regering. (Tidigare blogginlägg).
NSA+FRA FRANSABILDSTODRAPPORT
Dyster framtid?

* USA:s avlyssningspolitik minskar friheten och privatlivet sfär.
* Till syvende och sist är syftet att slå vakt om USA:s världsomfattande ekonomiska och politiska intressen, som ofta inneburit orättvisor för fattigare länder, brott mot FN-stadgan, brutalitet och krig.
Frihetsgudinna gråter bild
Vägen framåt kan gå genom att söka mobilisera alla anhängnare av demokrati, ytttandefrihet, personlig integritet och mot övervakningsamhällen i protest mot detta. Utanför och i alla tänkbara organisationer eller politiska partier. Hur vill vi ha våra liv och framtiden för oss själva och våra barn.


i Andra om: , ,, , , ,
, ,, , , , , ,, , , , ,

Kryptograferna Guardian 27/1 New York Times 18/1 DN 17/1 New York Times 18/1 New York Times DN 15/1 Van Burens rapport Van Burens bloggDN 12/12DN 11/12 Bilderblogg 19/12 Uppdrag Granskning Wolodarski i DN 12/1 SvT 5/12DN 13/10DN 23/10 InfowarsFolket i Bild om FRA Guardian 6/9 DN 6/9Proletären DN 6/9 II Guardian 23/7 NY Times 7/9 DN:s ledare 28/7 Senator Humphreys brev DN 25/7DN 2/7 AB 25/7 SvD 2 25/7 Socialpolitik USA-sanktioner Faderns öppna brev Troy versus Dulles DN 4/7SvD Jan Guillou 14/7Guardian 1/7Edward Snowdens uttalande DN 2/7 Henrik Alexanderssons blogg Blum om Snowden Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska