Antisemitism och Israelhat


Från och till dyker samma gamla argument upp i diskussionen om Mellanösternkonflikten, eller ska man möjligen kalla dem för anti-argument?

Som bekant brukar jag med jämna mellanrum tycka olika saker om den behandling palestinierna utsätts för, dessutom så märks vad jag tycker om saker och ting eftersom jag har en relativt välbesökt hemsida.

Det är givetvis skojigt att många läser vad jag skriver, men det finns också vissa nackdelar. Idag har jag med e-posten fått ta del av uppfattningar av skiftande mening. En skribent ansåg att jag var antisemit. Det är en beskyllning som var och en som kritiserat Israel råkar ut för och – ju mer man hörs, desto större antisemit är man.

Att stämpla folk med ”Antisemit” brukar kanske fungera på vissa, annars skulle det knappast användas, på mig får det snarast motsatt effekt. Men ordet används praktiskt taget uteslutande för att avväpna meningsmotståndare, det är en sak som är säker.

Idag har jag fått motta ytterligare ett giftigt formulerat e-brev. Denne skribent hävdade på fullaste allvar att jag är Sionist. I ärlighetens namn så kan jag inte dra mig till minnes att jag skyllts för det tidigare, om man bortser från en brevvän boende i Israel som skojat med mig om saken vid något tillfälle.

Det jag ofta saknar i debatten om Mellanöstern är bristen på perspektiv. Väldigt många av dem som debatterar har en väldigt cementerad ståndpunkt och är aldrig beredda att försöka sätta sig in i den motsatta sidans värderingar.

Nå, jag ska villigt medge att jag själv tillhör den kategorin oftast, och det gör uppenbarligen väldigt många av dem som besöker denna och andra hemsidor som skriver om konflikten.

Så jag får väl ta sionistbeskyllningen från den positiva sidan. Uppenbarligen betraktar inte alla mig som enbart pro-palestinsk. Jag får väl försöka ha det i minnet när jag kallas antisemit av dem som helst skulle se att jag slängde ut min dator från femte våningen..

Andra bloggar om: , , , , ,

[tags]Israelhat, Antisemitism, Israel, Palestina, Mellanösternkonflikten, Politik[/tags]


10 svar till “Antisemitism och Israelhat”

 1. Tyvärr har israelapologeterna gjort sitt bästa för att devalvera begreppet ”antisemitism”. När allting som man inte håller med om är ”antisemitism”, då är till slut ingenting antisemitism.

 2. Vi får inte glömma att ordet används som härskarteknik av israelkritiker. T.ex. hintade du alldeles nyss att jag skulle kallat alla Israelkritiker för antisemiter, något som naturligtvis är ren lögn.

 3. Nej natalie. Det ”hintade” jag inte alls. Däremot inspirerade din kommentar mig till detta inlägg. Jag har faktiskt fått dessa skällbrev idag via epost och jag kan inte låta bli att reagera.

  Orsaken till att jag kallades sionist var säkerligen det faktum att jag tyckte att en annan kommentator var ute på djupt vatten.

  Antisemit är jag mer van vid, läs Olydigs kommentar, vi är många som fått vänja oss vid sådant.

  Och visst Natalie. Jag är urless på att somliga aldrig kan använda argument för sin sak utan enbart stämplar.

 4. På vilket sätt då? Som sagt: Det var DU och ENDAST DU som gjorde kopplingen israelkritik=israelhat. Jag skrev INGENTING om israelkritik i min kommentar det var DU som gjorde det.

 5. Ibland när debatten handlar om det palestinska och det judiska folkens historia är det lätt att se vilka fruktbara marker detta är för islamofober och antisemiter. Folk som säkerligen är hyggliga på samarbete och brinner för att finna lösningar på en smärtsam historia, är gång på gång snubblande nära att halka in på islamofobers eller antisemiters refränger. I synnerhet när argumenten börjar cirkla kring religiösa urkunders eviga tvistemål.
  Otvetydigt är det så att palestiniernas sak är på alla plan berättigad utsatta för fördrivning, ockupation och nationell förödmjukelse från Israel med stöd från USA som det varit under decennier.
  För palestinierna är den israeliska statens politik grundorsak till lidandet och ett hot mot palestinsk existens. Att stödja Palestina betyder däremot inte att på något sätt omfamna den israeliska statens många övriga fiender. För de flesta invånare i länder som Egypten, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien, Jordanien, Iran och Irak utgör inte Israel den största huvudvärken – den finns i respektive land. Regimer som alla attackerar den egna befolkningen, motarbetar nödvändiga jordreformer, förhindrar facklig och politisk organisering och inte tillåter yttrande-, tryck- och organisationsfrihet. För arbetare och bönder i flera av dessa länder är det inte mycket som skiljer exempelvis det gamla Baathpartiet från olika Hezbollahrörelser.
  Och för det judiskas folket är inte allt knutet till Israel. Om jag inte minns fel bor hälften av det judiska folket i USA. Tyvärr finns inte någon trygghet mot antisemitism i USA eller på andra håll i världen. I kristider kommer alltid antisemitiska syndabocksorganisationer att hetsa mot judarna, i USA som i Sverige. Värnar man det palestinska folkets rätt gentemot den israeliska staten så står man även upp mot all antisemitisk smörja.

 6. Säkert Kask! Han blev påhoppad i Expressen tror jag det var. Om jag inte blandar ihop saker och ting…

 7. St Just, intressanta meningar i din inlägg.
  Vi, europeer, är väldigt kaxiga i vårt historia och mycket envisa: Enda som vi accepterar är att andra accepterar oss. Vi upptäckte alla kontinenter & vi var kolonialmakt under lång tid, och i alla dem länder andra människor blev tvungna att lära sig våra språk, kultur, traditioner och även att döpas till kristendomen.
  Även idag, när andra kommer till våra länder, kräver vi exakt det samma – att man anpassar sig till oss, vilket betyder att man ska lära sig för att vara så mycket som möjligt i likhet med oss, för att kunna vara accepterad! Godkänd!
  Judar är välettablerade i västvärlden, men det duger inte heller..! Muslimer är utan plattförmen i varje västerländsk samhälle, men även om dem har plattformen, skulle man inte vara nöjd ändå!
  Antisemitmism innebär hat mot både judar & araber eftersom båda är semitisk folkgrupp. Fördomar mot den här gruppen blev stor för att europeer lyckades aldrig ”uppfostra” den här gruppen! ”Problemmet” är att just den här gruppen har mycket stark identitet som inte går att förvandla till någonting annat som europeerna vill. Så blir man sur. Så blir muslimer, judar, araber, ”problem” i Europa där kristendomen känns som enda monopol :-) Alltså, glöm inte, USA har europpeisk ursprung :-)

 8. Det mest frapperande är vissa individers överkänslighet…
  Det är som om man med en inre tvingande kraft måste försvara något som man egentligen inte intellektuellt och känslomässigt kan försvara. Rasism t.ex. våld är ett annat.
  Ingen demokratiskt lagd människa kan kan finna att det är rättfärdigt att stänga in ett folk och ta ifrån dem ALLA rättigheter…