Anabola Steroider – Att Skapa Vansinne


I samband med de skriverier som nu fyller medierna så sägs det att den person som dödade en liten flicka i helgen använde anabola steroider.

Jag vet givetvis inte om det påståendet är korrekt. Den utredning som nu görs av polisen i Handen lär visa om det är så eller inte. Men att användande av dessa preparat i – icke medicinskt syfte – ibland har den sortens biverkningar är allmänt bekant och vetenskapligt belagt.

Bieffekterna av sådant missbruk är ofta impotens, depressioner, sinnesförvirring, hjärt- och kärlproblem, aggressivitet, minskad fertilitet, sömnsvårigheter, förminskade testiklar, psykisk sjukdom och dessa biverkningar kan sitta i under återstoden av livet även om man upphör med sitt missbruk.

Att dessutom kombinera med preparat som alkohol, narkotika eller olika mediciner kan förvärra effekterna på ett dramatiskt sätt. Många av de våldsbrott som betraktas som ”vansinnesdåd” har som bidragande orsak ett missbruk av anabola steroider.

Traditionellt så har folk inom idrotts-rörelsen betraktats som de som missbrukar preparaten, detta i akt och mening att få större muskler, bli snabbare och därmed öka sin idrottsliga prestations-förmåga och nå bättre resultat. Det som kallas fusk på ren svenska.

Hur vanligt det är han jag ingen möjlighet att ha någon uppfattning om. Det jag däremot vet är att det inte är helt ovanligt bland dem som försöker skaffa sig en vacker kropp. Folk som går på gym och tränar kommer i kontakt med det även om de inte själva nyttjar det.

Kriminella är en annan grupp som använder det ofta tyvärr. Det är ett känt fenomen att folk som tas in på häkte och anstalt för grova våldsbrott ofta har ett manifest missbruk av alkohol och narkotika, ofta i kombination med anabola steroider.

Det är till och med så illa att vissa väljer att dopa sig med steroider redan innan de ska begå ett brott för att därigenom bli extra våldsamma. Och det är klart – träffar väktare på rånare som inte bara verkar desperata utan dessutom galna, ja då ökar förutsättningarna för att rånarna ska få med sig det önskade, d.v.s. pengarna.

Kanske borde man öka straffen för hantering av illegala steroider? Kanske borde alla gymbesökare utsättas för slumpmässiga dopingkontroller?

Jag vet inte, det är utomordentligt svårt att ha någon bestämd uppfattning och peka på en ”bra” metod för att lösa problemen.

Själv är jag motståndare mot ökad kontroll av medborgarna samtidigt så inser jag att samhället måste förstärka sina insatser mot detta missbruk.

För oavsett hur det förhåller sig i sakfrågan i det nu aktuella fallet så är detta ett stort och växande problem. Det bör inte förtigas utan snarare åtgärdas på bästa sätt.

(Kerstin Berminge har berört detta ämne på sin Motvallsblogg, kanske ur en liten annan vinkel..)

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]anabola steroider, vansinne, våldsbrott, politik, missbruk, samhället, kriminalvård, narkotika, blandmissbruk[/tags]


3 svar till “Anabola Steroider – Att Skapa Vansinne”

  1. ”Borde alla gymbesökare utsättas för slumpmässiga dopingkontroller? ”

    Det sker redan på alla seriösa gym!

  2. De flesta gymägare som jag stött på har attityden att steroidmissbruk är en personlig fråga och kommer inte uppmärksammas eller testas om man inte avviker från ”normalt” beteende. wordclass, sats osv.