Amerikansk oenighet om utrikespolitiken?


Har haft nöjet att presentera flera gästblogginlägg av journalisten och författaren Åke W Bergh, 8 juni om USA:s ”Federal Reserve – en bedragare”baserad på en artikel av Dr. Paul Craig Roberts , 11/6 ”Storebror ser dig – Edward Snowden och den globala övervakningsstaten” samt 19/6 ”Ragnarök”, åter baserat på en översättning av en artikel av DR PC Roberts.
Storebror ser dig

Artikeln.
Vem styr egentligen USA? Uppenbarligen inte de krafter som värnar om landets ekonomi. För nu får de mothugg, Victoria Nuland och de krigiska neokonservativa med sitt fasta grepp om utrikespolitiken. Fräna helsidesannonser i största dagstidningarna kräver ett slut på amerikanska fientligheter i Ukraina och ensidig sanktionspolitik gentemot Ryssland. Det är budskapet från USA:s industriförbund respektive handelskammare som varnar för en allvarlig ekonomisk kris.

Smidek bild 140628

Ovanstående helsidesannonser återfanns den 26 juni i Wall Street Journal, New York Times och Washington Post. Cheferna för National Association of Manufacturers (ung. vårt Industriförbund), och amerikanska handelskammaren, US Chamber of Commerce, ger här allmänheten sin syn på saken och vad som bör göras. Ensidiga sanktioner och embargon har prövats tidigare och alltid visat sig skadliga för USA. Amerikansk ekonomi kan bara stärkas med ökad amerikansk inhemsk produktion, öppna marknader och multilateral diplomati, skriver de bland annat. (Följ länk för respektive organisation för mer specifik information)

De senaste konjunktursiffrorna, de för första kvartalet och prognosen för årets andra, får nu varningsklockorna att ljuda i andra läger än Pentagon och UD i Washington. Det anser i vart fall Paul Craig Roberts som noterar -2.9% i kalla siffror för första kvartalet mot prognostiserade 2.6% – d v s högst oroväckande röda minussiffror för den amerikanska ekonomin.
American poverty 2616202936_20ecce5868_b

Och värre lär det bli framöver. Ingen återhämtning har skett sedan krisen 2008 och inget kan rädda den amerikanska ekonomin med sin utlokaliserade tillverkningsindustri, hävdar Roberts bestämt. Enbart en total policyändring till ett USA med hög sysselsättning och vitala exportnäringar kan öka den inhemska efterfrågan och dra upp landet ur sin nuvarande låne- och spekulationsekonomi med sin rekordhöga arbetslöshet. USA:s dyra militära säkerhetskomplex skapar ingen välfärd. Bara nya fiender i världen -se länk till PC Roberts artikel nedan.

______________________________________________________________________________________________________

Tillägg Anders Romelsjö USA:s ekonomi också i kapitel 2 i boken ”USA som världspolis” av Ulf Karlström och mig. (Beställ via bloggsidan genom att maila Ulf Karlström!)
Något om USA:s ekonomi
-Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
-2008 fick 32 miljoner personer i USA matkuponger, år 2012 var det 48 miljoner, en ökning med 50 %.
-Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007
-37 % av familjer där den äldste är under 30 år är fattiga.
-Medianinkomsten har fallit 4 år i rad och var högre för 40 år sedan, enligt Economic Report from the President

Kapitalism nej tack untitled

Vi behöver ett mer demokratiskt och rättvisare ekonomiskt system!
Kapitalismen har sina fördelar, men nackdelarna blir allt tydligare, och mänskligheten behöver något bättre. Kapitalismen baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda och att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön.

I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/) menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl. I en senare representativ undersökning uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). Flera opinionsundersökningar i USA har sedan 1980-talet visat liknande resultat.
En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över tillgångarna, en förutsättning för rättvis och rationell användning av våra gemensamma tillgångar. Det återstår för socialistiska partier och mig och andra som föreslår detta att komma med konkreta förslag.

Preliminära förslag av Anders Romelsjö på några punkter för socialism.Troligen måste socialism införas efter massrörelser och kamp i ganska stor del av världen inom en ganska kort tidsrymd, bl.a. med tanke på den globaliserade ekonomin.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledan reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).


i Andra om: , ,, , , ,
, ,, , , , , ,, , , , ,

PC Roberts artikel DN 26/12SvD 26/12AB 26/12Expressen 26/12NSA hotar journalister? Snowdens jultalSnowdens jultal Business Week Booz Allen HamiltonOm Booz Allen HamiltonOm Booz Allen HamiltonHenrik Alexanderssons blogg Bildts förslag om ”frihet på nätet”Mer om Booz Allen HamiltonVan Burens rapport Van Burens blogg DN 11/12 Professorsbloggen Uppdrag Granskning Bilderblogg SvT 5/12DN 13/10DN 23/10 InfowarsFolket i Bild om FRA Guardian 6/9 DN 6/9Proletären DN 6/9 II Guardian 23/7 NY Times 7/9 DN:s ledare 28/7 Senator Humphreys brev DN 25/7DN 2/7 AB 25/7 SvD 2 25/7 Socialpolitik USA-sanktioner Faderns öppna brev Troy versus Dulles DN 4/7SvD Jan Guillou 14/7Guardian 1/7Edward Snowdens uttalande DN 2/7 Henrik Alexanderssons blogg Blum om Snowden Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska Snowdeninlägg slutet januari. mcgovernkwiebe0123nsapt2-thumb http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=11378