Almedalsveckan – demokrati eller vad?


Almedalsveckan firar 50 år.
Några snabba synpunkter från en som aldrig varit där, eller försökt ta sig dit.

En vanlig uppfattning är att Almedalsveckan är ”ett stort jippo för lobbyister” som Göran Greider sa i ”Gomorron Världen” förra året. Med instämmande av de övriga i panelen – som sedan for vidare till Almedalsveckan (förutom Greider som for till Dala-Floda.)

Arrangörernas presentation. Om Almedalsveckan
Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Kostnadsfri och öppen för alla!
Almedalsveckan började med att Olof Palme, dåvarande utbildningsminister, som talade till folket i Almedalen. Från ett lastbilsflak i Almedalen. Annonsen som bjöd in till talet gick under ledorden Kom Fråga Lyss och Trivs. Året var 1968 och uppmaningen lever starkt ännu idag.
almedalen2
Efter 1968 har det varje år genomförts minst ett politiskt tal i Almedalen under sommaren och för att inte tala om antalet spontana och planerade möten under de första 50 åren.
Traditionen lever starkt och sedan 1991 har samtliga riksdagspartier varit representerade i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till världens största demokratiska mötesplats.

Genom demokrati och öppenhet är Almedalsveckan en förebild och en fantastisk plattform för alla som vill debattera samhällsfrågor.
Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla evenemang i programmet under Almedalsveckan är kostnadsfria och öppna för alla. ”

Men demokratins och politikens inflytande har minskat i Almedalen. Trots att statsminister Löfvén deltar i år.

Expressen skrev igår Partierna backar under Almedalsveckan

Dagens Samhälle har kartlagt utvecklingen av programmen för politikerveckorna under de senaste tio åren och konstaterar att företag och mediers närvaro ”exploderade” under 2015.

Till exempel arrangerade företag 309 programpunkter under 2009 – i år har det ökat till 1 627 arrangemang. (+427 %).
Medierna medverkade till exempel med blott 12 arrangemang 2009. I år levererar de 586 aktiviteter. (+4783 %)

Fackförbund och intresseorganisationer har bara ökat antalet arrangemang med omkring tio procent. LO motiverar det med att det inte är meningslöst att hänga på expansionen för att försvara utrymme och tycker att boendekostnaderna blivit för höga.” Kommentar: Ter sig som en undanflykt. LO har pengar – men anser förmodligen att man inte har så mycket att komma med. Eller finns annan viktig förklaring.

På DN Debatt riktade nyligen Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och aktuell med boken ”Postdemokratisk kultur” allvarlig kritik mot Almedalsveckan. Reklamen hör inte hemma på demokrativeckan i Almedalen”

Han skriver ”I det postdemokratiska Almedalen finns demokratins formella strukturer kvar, men de har delvis tömts på innehåll och vitalitet. Partierna trängs ut av näringsliv och organisationer och några av de mest synliga ytorna ägnas åt bilreklam som om det vore en bilmässa. De politiska samtalen har ersatts av selfies med politiker.”

Men hans bedömning är väl underbyggd tycker jag ”I postdemokratin upprätthålls demokratins formella strukturer, såsom fria val, yttrandefrihet, fri press med mera, men de har delvis tömts på innehåll och vitalitet. Politiken bestäms mer av opinionsundersökningar än av gräsrötterna i partiorganisationerna, och det politiska samtalet mer av kalkylerade medieutspel än av ideologier. Den stora majoriteten av befolkningen är partipolitiskt passiv. Partierna tappar i medlemsantal, vilket leder till ett ökat beroende av opinionsundersökningar för att kunna forma politiken och av reklambranschen för att föra ut den. Partierna blir varumärken som konkurrerar om väljarnas röster på en marknad, inte medlemsstyrda demokratiska fora.”

Jeff Werner har också räknat ”Mediearkivet ger ”Almedalsveckan” 29 träffar 1994, det år som SAF första gången satsade på medverkan, för att sjunka till 15 eftervalsåret 1995. 2005 ger 1 490 träffar, 2010 6 300 träffar. 2017 sprängdes 10 000-vallen med 10 551 träffar.”

Han kommer med tre bra förslag

Så vad kan göras för att förändra Almedalsveckan i demokratisk riktning? Tre enkla åtgärder är:

1 Att Region Gotland och andra offentliga aktörer under Almedalsveckan slutar hyra ut lokaler och offentlig platsmark innanför ringmuren till kommersiella aktörer och näringslivet. Volvo får i framtiden göra reklam för sin senaste modell på andra platser än i Almedalen.

2 Att nolltaxa införs för ideella organisationer, kulturföreningar politiska ungdomsförbund med flera, och att dessa ges förtur till de bästa platserna. Detta ger förutsättningar för en vitalisering av det politiska samtalet.

3 Att medier tar sitt journalistiska uppdrag på allvar. Ägnar sig åt det politiska innehållet i stället för det politiska spelet. Upphör intervjua andra journalister i egenskap av ”experter” och i stället ge utrymme åt ideella organisationer, fackförbund och politiker från hela landet att kommentera politiken.
Folkstyret i rädslans tid
Även Olle Wästberg och Daniel Lindvall varnar i boken ”Folkstyret i rädslans tid” för den minskade demokratin i Sverige och kommer med förslag ”Som motgift mot dessa trender vill Wästberg/Lindvall framförallt satsa på åtgärder som främjar öppenhet och tillit: Tidsbegränsa politiska uppdrag, sprid dem bland fler, återgå till den gamla sortens offentliga utredningar som fick jobba grundligare och med bredare förankring än dagens ”snabbisar”, stöd kvalitetsjournalistik och public service, stöd föreningslivet och civilsamhället, se till att det finns gott om möteslokaler…” här

Man kan tillägga att demokrati fordrar informerade medborgare. Här sviker våra media särskilt grovt då det gäller utrikes händelser. När läste ni om statskuppen i Kiev 22/2 2014, om USA:s starka stöd till terroristerna i Syrien, om att bevis saknas för Russiagate och att Syriens regering använt gas och kemvapen, att bevis saknas för att Ryssland var involverat i Skripal-affären, att Rysslands närvaro i Syrien är legal medan USA:s är illegal, att Nato:s militärutgifter är 15 gånger större än Rysslands?

Kommer man under Almedalsveckan att diskutera hur den svenska regeringen sluter upp bakom USA:s krigspolitik som stimulerat terrorismen och flyktingströmmarna, vilket i sin tur blir en grogrund för främlingsfientlighet bl.a. till följd av immigrationspolitiken? Att Sverige stödjer Ukraina med betydande skattemedel, trots att landet har en tydligt tolerant attityd till fascister, som bl.a. strider tillsammans med Ukrainas armé? Man kan undra om garden mot religiös intolerans sänkts. DN skriver 2/7 2017 ”Svenska skattebetalar har via CNS finansierat 71 svenskars utbildning vid det ultrakonservativa Medinauniversitetet i Saudiarabien”
Ukraina nazi-nato-azovAzovbataljonen

Olle Wästberg i Demokratiutredningen

När vi i Demokratiutredningen undersökte, visade det sig att endast 15 procent av svenskarna ansåg att de kunde påverka politiska beslut mellan valen.


Sammanfattningsvis speglar Almedalsveckan tyvärr en generell utveckling i samhället mot minskad demokrati. Kommer detta att diskuteras i Visby?

intressant.se, , , , , , , , , , , , , , ,


4 svar till “Almedalsveckan – demokrati eller vad?”