Alla kritiserar Thomas Bodström


Att den förre justitieministern, Thomas Bodström, nämns som en tänkbar kandidat som ny ledare för socialdemokraterna har ständigt förvånat mig.

Att folk inte förstår att han är den som lanserat flest repressiva lagförslag och de mest långtgående förslagen till nya lagar för att spionera på folk. Att han dessutom försökt införa Bushs ”The Patriot Act” i Sverige och EU trots en massiv kritik från juristhåll tycks man inte bry sig om, eller så är det bara det att de inte förstår vidden av hans agerande.

Lyckligtvis förstod både Justitieombudsmannen och Advokatsamfundet saken liksom även Justitiekanslern. Idag skriver JK Göran Lambertz en svidande debattartikel på SvD:s Brännpunkt där han pekar på att Thomas Bodström inte ens förstått JK:s roll i vårt rättsväsende.

Lambertz/SvD: ”En justitieminister har enligt min mening inte i första hand anledning att oroa sig för att rättsväsendet kritiseras. Att bara hoppas att kritiken tystnar är inte bra. I stället bör ministern ta sitt ansvar för rättssäkerheten och rättsväsendets goda funktion i övrigt, lyssna på JK:s kritik och försöka skaffa sig en egen bild. Är kritiken berättigad bör ministern överväga åtgärder. Att det skulle vara en ”omöjlig situation” för en justitieminister att ha en justitiekansler som öppet och hårt kritiserar rättsväsendet framstår för mig som ytterst egendomligt. Uttalandet tycks mig visa att Thomas Bodström föredrog att blunda framför att ens öppna ögonen för att kritiken kunde vara berättigad. Det var i så fall ett dåligt ansvarstagande.”

Möjligen har inte den breda allmänheten hört och läst ordet ”Bodströmsamhället”, jag vet inte.

Ett bevis på att de inte läser bloggar är det under alla omständigheter. Skulle Thomas Bodström bli socialdemokraternas ordförande så vore det en ren katastrof för både partiet och Sverige.


Andra bloggar om: , , , , , ,

[tags]Thomas Bodström, Bodströmsamhället, Justitiekanslern, Lambertz, JK, Socialdemokraterna, Politik[/tags]


3 svar till “Alla kritiserar Thomas Bodström”

  1. Lugn, Jinge!

    Det blir Mona Sahlin!
    Och då är det bara att hoppas att Carlssons och Perssons marknadsliberala influenser på henne raderas ut!

  2. Som statsminister skulle Bodström kunna göra mycket mer skada än som justitieminister, men Bodström är den sötaste kandidaten. Man glömmer ofta hur stor roll det tyvärr spelar.

  3. Bodström är oduglig både som jurist (han är faktiskt utbildad jurist) och politiker. Med sina uttalanden har han visat att han inte ens begriper att JK företräder staten och inte någon regering.
    JK är vårt sista hopp när regeringen och förvaltningarnas tjänstemän grips av storhetsvansinne och gör dumheter. Vet hut Bodström!