Alkoholpolitiskt Forum: Ingrip mot den aggressiva privata alkoholförsäljningen!På DN Debatt fanns fanns igår 9/7 en utmärkt artikel med titeln ”Kommersialismen krig alkoholen måste bort” av professorn och överläkaren Sven Andréasson, en ledande forskare och debattör. Bakom detta ligger många vetenskapliga studier. På nyheterna hörde man att Systembolaget anmält ett par firmor för att de erbjuder försäljning av vin. Utmärkt, äntligen! Systembolagets försäljningsmonopol av folkhälsoskäl stadfästes av EU-domstolen på 1990-talet. Bakom detta utslag låg ett hårt arbete av Systembolagets dåvarande chef, förre folkpartistiske socialministerna Gabriel Roamuns, i samarbete med bland andra forskare. Sven, jag och andra reste runt (utan ersättninga) i kommuner och talade om sambandet mellan alkoholpolitik och skador. Det är glädjande att DN i sin huvudledare idag ställer upp bakom Systembolagets försäljningsmonopol.
Jag hänvisar till gårdagens blogginlägg om denna fråga.

(Formellt sett är jag jävig. Sven och jag har publicerat många vetenskapliga arbeten tillsammans och slog ihop våra närstående forskargrupper på Karolinska Institutet år 2008, men Svens uppgifter och åsikter stöds av en mycket stor majoritet alkoholforskare, och i tillämpliga fall även internationellt).
Sven Andreasson untitled

Föreningen Alkoholpolitiskt Forum verkar för en restriktiv alkoholpolitik. Föreningen vill främja debatt och opinionsbildning om svensk och internationell alkoholpolitik med sikte på att minska skadorna av alkoholkonsumtion.

Pressmeddelande av Alkoholpolitiskt Forum som välkomnar nya medlemmar.

”Förslaget från utredningen om e-handel med alkohol är ett kvitto på regeringens oförmåga att ta itu med det privata geschäft som håller på att växa fram för att sälja vin, sprit och starköl.” Det säger Sven Andreasson, professor, alkoholläkare och ordförande i föreningen Alkoholpolitiskt Forum.

En EU-dom från 2007 säger att privatpersoner ska ha rätt att importera alkohol själva, inte att privata företag ska få sälja alkohol i Sverige som en förtäckt detaljhandel kombinerat med aggressiv marknadsföring. Tvärtom sa domstolen att Systembolagets ensamrätt till detaljhandel inte berörs av domen. Finland och Norge har därför förtydligat sina regler för att skydda sina detaljhandelsmonopol genom att inskränka denna verksamhet till att gälla enbart privatpersoners egen alkoholimport och hindrat privata företag från att bedriva verksamhet i landet.
AlkoholochMatsmaltning

Den svenska regeringen däremot har genom sin passivitet låtit denna utveckling pågå. Näthandeln med alkohol är än så länge ganska obetydlig. Men den växer stadigt och kan på sikt hota den svenska alkoholpolitiken och alkoholmonopolet med ökande alkoholskador som följd. Utredningen säger sig dela denna problembeskrivning men anser att direktiven inte tillåter att man kommer med konkreta förslag. I stället föreslås en tillsyn, vilket får en kontraproduktiv effekt genom att verksamheten framstår som legitim. Detta i kontrast till hur man alltså har gjort i Finland och Norge. Det är obegripligt att den svenska regeringen verkar välja att göra ingenting.

”Nu måste Sverige rensa upp i detta kommersiella träsk. Det privata vinstintresset ska hållas kort inom alkoholområdet. Näthandel med alkohol ska bara omfatta privatpersoners personliga köp av alkohol från utlandet. Regeringen bör omedelbart genomföra Alkohollagsutredningens förslag att förbjuda kommersiell förmedling av alkohol”, säger Sven Andreasson.

Ytterligare upplysningar:
Sven Andreasson, telefon: 070-164 35 05, mail: sven.andreasson @sll.se Björn Rydberg, telefon 070-528 41 05, mail: bjornrydberg@comhem.se

Egen forskning och erfarenheter.

Jag har tidigare nog aldrig nämnt något om min egen forskning inom alkohol- och drogområdet, men gjorde det igår och nu.

I min avhandling 1987 fann jag att den mer restriktiva svenska alkoholpolitiken från mitten av 1970-talet med borttagandet av mellanölet, lördagsstängning av Systembolaget, kraftigt ökning av alkoholförebyggande insatser och en hälsovåg hade samband med:
– minskning av alkoholförsäljningen med drygt 20 % mellan 1976 och 1984;
– ännu större minskning bland ungdomar;
– kraftig minskning av de alkoholrelaterade sjukdomarna skrumplever och bukspottskörtelinflammation;
– minskning av sjukhusvård med alkoholismdiagnos;
– särskilt stor minskning av antalet förstagångsvårdade;
– minskning av omhändertaganden enligt LOB (Lagenom om omhändertagande av berusade mm) och trafiknykterhetsbrott.

Under denna tid minskade även narkotikabruk och rökning.
(Jag skriver detta i en sommarstuga utan tillgång till avhandlingen och minns faktiskt inte siffrorna).

* För en bra alkoholpolitik som minskar alkoholskadorna – mot alkoholkapitalets vinstintressen!


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

DN:s huvudledare 10/7 DN Debatt 9/7 SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9

SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
DN 6/9 ,
Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv