Alkoholpolitik?


”Alkoholmissbruk och narkotika motarbetas. Det förebyggande arbetet riktat mot ungdomar, föräldrar och andra vuxna fortsätter inom ramen för de nationella handlingsplanerna mot alkohol och narkotika. Missbrukarvården ges ytterligare resurser. Insatser för rehabilitering av missbrukare stärks.. ..Den snabbt växande gränshandeln med kopplingar till brottslighet måste stävjas.” (Göran Persson i regeringsförklaringen)

Det där med alkohol är svåra saker. Inte bara smakar sprit illa, den är också dyr och finns inte att köpa i vanliga affärer. Personligen så känner jag mig lite dubbel inför detta. Dels skulle jag gärna handla vin och sprit hos min lokala ICA-handlare. Jag skulle inte heller göra motstånd om den blev 40 % billigare som Härstedt vill.

Samtidigt förstår jag att den prisreduktion som är på gång kommer att leda till kraftigt ökade alkoholskador. Och en lite udda effekt blir att ännu fler norrmän kommer åka till Sverige och handla. Vilket leder till att Norge också måste sänka sina priser.. Vilket leder till o.s.v…

I verkligheten så har missbruksvården i Sverige skurits ner kraftigt de senaste 15-20 åren. I början på 80-talet fanns det ett stort utbud av behandlingshem som kunde ta emot missbrukare, och i bästa fall stödja dessa och erbjuda en väg ut ur missbruket.

Det kunde finnas eftersom staten gav statsbidrag till kommunerna för att de skulle kunna hjälpa sina missbrukare. Sedan har staten successivt dragit ner på dessa pengar så att kommunerna nu själva får stå för hela kostnaden att rehabilitera en missbrukare. Och eftersom ett års placering på behandlingshem kostar omkring en miljon så anser sig inte kommunerna ha råd.

Men man kan inte säga i en regeringsförklaring att man ska banta bort hela missbruksvården. Sanningen går inte för sig..

När vi gick in i EU så hävdade politikerna att vi skulle behålla våra införselkvoter. Idag kan folk lasta bilarna fulla med vin och sprit nere i Tyskland och sedan åka hem till Sverige. För att motverka detta så återgår man inte till de gamla införselkvoterna utan väljer i stället att sänka spritpriset med 40 % så att man slipper åka utomlands.

Vad detta kallas för? Jo, alkoholpolitik!

Egentligen skulle jag nog helst av allt utträda ur EU och fortsätta att betala över 200.- för en flaska starkt på systemet.


4 svar till “Alkoholpolitik?”

  1. Jag gillar mina surtförvärvade pengar och köper billig sprit i Danmark. Skattevapnet visade sig som bäst när man för ett antal år sedan höjde priset på cigg. Vi fick en välmående maffia i sverige. På motbokens tid så florerade en svart marknad som i och försig kom fattiga skärgårdsbor till nytta. Men motboken genererade med all säkerhet en ”subkultur” som än idag reglerar mångas drogvanor.

  2. Det har kanske blivit ett annorlunda klientel ute i skärgården nu mera. Jag tror att de klarar sig rätt bra på att nalla lite ur pentionsfonder och dyligt. Men höjer man skatten på cigg och alkohol rejält så tror jag att en och annan flott bil får nya ägare uti milljonprogrammens områden.

  3. Jag vet inte om du har rätt i det. Visserligen var det väl nästan en juggemaffia som skötte smugglingen av cigg, och hur det är idag vet jag inte. Men vad får dig att tro att skärgårdsborna kan ”nalla” ur pensionsfonder?

    Det får du faktiskt förklara!