Alkoholpolitik och #MeToo – och protest mot slavhandeln i Libyen!


Vilken konstig rubrik? Hur hängder det ihop? Läs Vidare och kolla själv!

Den 28/12 var jag med på protestmötet mot slavhandeln i Libyen. Utmärkta tal, och bra sångare i ett mycket ambitiöst program. Men alldeles för få åhörare! Protestera mot slaveriet i Libyen kl 13 idag!

Jag kom någon halv timmes för mötets början – liksom bland andra Expressens unga kvinnliga reporter som jag råkade stöta på. Hon sa att hon skulle göra ett extra program om vad folk tyckte om lagändringarna. Och intervjuade bland annat mig. Videon på Expressens hemsida är 1 minut och 23 sekunder lång. Den sträcker dig från 42 sekunder till 1.02. Jag uttalade mig som alkoholforskare mitt gillande till en ny lag om ökade straff för olovlig alkoholhantering. Påpekade sambandet mellan alkohol och våldsbrott, samt alkoholen som en bidragande faktor till övergrepp mot kvinnor som #MeToo vittnar. Tyvärr klipptes det sist nämnda bort, av någon anledning.

Förre statsministern Göran Persson har också påtalat detta samband. DN: Göran Persson om #metoo: alkohol en aspekt som inte betonats nog. Man kan nog spåra inflytande från hans förträffliga hustru, förra chefen för Systembolaget Anitra, som jag haft nöjet att träffa några gånger.

Alkohol imagesCAUXS91D

Kolla in här!

Expressen och Expressen II

Jag hittar tyvärr ingen film från protestmötet mot slavhandeln i Libyen som fokuserade på Natos:s avgörande och Sveriges bidragande ansvar för förstörelsen av landet och slavhandeln idag.

Men tar tillfälle att påminna om huvudtemat.

Libyen till demon 171228

Svarta och vita mot slaveriet i Libyen
– demonstration med artister på Sergels Torg den 28 december 2017!

Upprop av arrangörerna.
Slavhandeln i Libyen är en fråga som får våra hjärtan att blöda, det är en fråga som berör oss alla. Flyktingar som fastnar i det sönderbombade Libyen där statsapparaten är sönderslagen hamnar i en laglös situation. Många blir sålda som slavar.

Sverige var ochså med och skapade detta kaos så den rådande situationen är delvis vårt ansvar. Nu vill vi som protesterar mot slaveriet i Libyen fråga våra politiker – vad tänker ni göra nu?

Den 28 december kommer vi att ge våra politiker en chans att svara på denna fråga!
Då varje representanter från alla riksdagspartier är bjudna till demonstrationen där de kan förklara hur de ser på den uppkomna situationen och hur vi kan hjälpa de människor som nu behandlas under all värdighet och mot alla internationella konventioner.

Tid: 28 december kl. 13.30 – 15.30
Plats: Stockholm Sergels Torg

Bakom demonstrationen
Black and White United Against Human Slavery står:
Nej till NATO, Kvinnor för Fred, Artister för Fred, Alla mot Atomvapen, Omar/O.D Aldo/ Aldo C Tu Dog Och Starborn m.fl
Följ evenemanget på Facebook för nya artister ansluter sig hela tiden.

Behöver ni komma i kontakt med oss kan ni PM Nej till Nato så ger jag er information vidare!

Facebook om evenemanget

Mera bakgrund.

Denna beskrivning utgörs dels av en artikel av Proletärens journalist Patrik Paulov. Varför talar ingen om Nato:s skuld till slavhandeln? och dels av en bakgrundsbeskrivning av mig.

Artikel.
Slavhandeln har varit känd långt innan CNN:s avslöjande reportage. Den är en följd av det kaos och den laglöshet som följt efter Natokriget mot Libyen 2011.
Slavhandeln i Libyen väcker bestörtning och vrede. Det är bra, även om den har varit känd långt innan amerikanska CNN gjorde sitt uppmärksammade reportage. Men det är något som saknas i upprördheten angående människohandeln och den rådande laglösheten i Libyen. En av huvudorsakerna till den fruktansvärda situationen i landet är det ingen som talar om.

I mars 2011 inledde Nato kriget mot Libyen i samarbete med Gulfstaterna och Sverige. Insatsen påstods syfta till att rädda folket från massakrer och förtryck. I september 2011 lynchades Libyens ledare Muammar Gaddafi av väststödda rebeller.
Libyen slavhandel
Bildtext: Slavhandeln har varit känd långt innan CNN:s avslöjande reportage. Den är en följd av det kaos och den laglöshet som följt efter Natokriget mot Libyen 2011. (Från Proletären).
Idag finns flera regeringar i Libyen, men dessa saknar kontroll över stora delar av landets territorium.
I Tripoli har den FN-stödda regeringen sin bas. I Tobruk i öster finns en regering som stöds av den antiislamistiska generalen Khalifa Haftar.

Sjöstedt (V) försvarade krigsbeslut
Beslutet att skicka svenska Jasplan till Natokriget stöddes av partier i den dåvarande borgerliga regeringen, men också av S, MP och V.
2014, tre år efter krigsinsatsen, sade V-ledaren Jonas Sjöstedt i Sveriges radio att han fortsatt tycker att det var ett bra beslut att delta i Natokriget, utifrån vad man då visste.
Det är nästan som om det finns en tyst överenskommelse: Don’t mention the war. Men det är precis det vi måste göra. När vi protesterar mot slavhandeln måste vi påminna om kriget.
Libyen Sverige skickar plan imagesCADO8RPI

Vi måste berätta om de flygbombningar och de markinsatser som Nato tillsammans med Sverige och Mellanösterns kungadiktaturer genomförde under sju månader 2011. För det var kriget för sex år sedan som lade grunden för dagens slavhandel.

Det kaos och den laglöshet som råder 2017 är i mångt och mycket ett resultat av att Nato bombade Libyen och dess statsmakt sönder och samman. Kriget banade väg för de krigsherrar och terrorgrupper som sedan dess stridit om kontrollen över landet och dess naturresurser.

Idag är det få som kommer ihåg att Libyen tidigare var ett fungerande land med Afrikas högsta levnadsstandard.
Det är inte sagt som ett försvar av Muammar Gaddafis styre. Det är inte heller sagt som ett försvar av det politiska förtryck, den korruption och de sociala orättvisor som fanns i Libyen innan Natos anfall 2011.

Det är en påminnelse om att det inte går att bomba fram demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och välstånd. En påminnelse om att västvärldens krig mot andra stater snarare skapar kaos, fattigdom och grova människorättskränkningar. Som i Libyen tagit sig uttryck i slavhandel.

Ovanstående resonemang är naturligtvis inte hela sanningen. De bakomliggande orsakerna är fler än Natokriget, och det finns många som är medskyldiga till de fruktansvärda scener som CNN visar i reportaget om slavhandeln.
Här finns EU som pumpar in pengar för att Libyen ska agera gränsvakt och hindra flyktingar att komma vidare.

Här finns rika länder och storföretag vars utsugning av den afrikanska kontinenten är en central orsak till fattigdom och massflykt.
Men vi får inte låta Natokriget och de fruktansvärda konsekvenser det fört med sig för både Libyens befolkning och flyktingarna gömmas undan.
Libyen Tunanders bok
När Natos dåvarande generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen avslutade den militära insatsen mot Libyen i oktober 2011 beskrev han den som ”en av de mest framgångsrika i Natos historia”.

Är det fortfarande att betrakta som en framgång när Natoinsatsen bidrog till slavmarknader?

. (Slut Patrik Paulovs artikel).

Mera bakgrund. (Anders)
Libyen hade Afrikas högsta levnadsstandard, fri utbildning och sjukvård och trots ökenklimatet en förhållandevis hög grad av självförsörjning av livsmedel samt en självständig utrikespolitik. Genom kriget har landet förvandlats till en svag och beroende klientstat som är på väg att sälja ut sina oljetillgångar.

Libyens roll hade också en viktig roll i tillkomsten av Afrikanska unionen (AU).. Detta inkluderade investering på flera miljarder petrodollar i industriell utveckling över kontinenten, skapandet av en afrikansk kommunikationssatellit, och massiva ekonomiska bidrag till Afrikanska utvecklingsbanken och Afrikanska valutafonden – institutioner som utformats speciellt för att utmana hegemonin hos starkt USA-beroende Internationella valutafonden och Världsbanken. Kadaffi ville använda libyska oljepengar för att hjälpa Afrika industrialisera och ändra på dess roll den globala ekonomin som en leverantör av billiga råvaror.

Natos:a angreppskrig långt utöver vad som tilläts i FN-resolution grundades på lögner och desinformation från USA – världens i särklass mest krigiska och brutala stat efter Andra Världskriget.
Hillary Clinton III
Böckerna ”Sloughing towards Sirte: NATO’S war on Libya and Africa av professor Maximilian Forte och ”Libyens geopolitik” av professor Ola Tunander ger värdefull information om krigets bakgrund och demolerar de uppgivna motiveringarna för kriget. Forte visar att det inte fanns ”massvåldtäkter” begångna av ”Kaddafis styrkor” – som påståtts av Susan Rice och Hillary Clinton men senare vederlagts av Amnesty International, FN och även av USA:s armé. När Nato invasionen började bombade med franska jetplan fanns en liten styrka från Libyens armé utanför Benghazi, inte alls tillräckligt för att genomföra ett ”folkmord” som hävdats.

Bilden av massakerade fredliga demonstranter i Benghazi i början av 2011 är helt felaktig skrive Forte. I själva verket ”brände rebeller polisstationer, bröt sig in i säkerhetstjänstens byggnader, attackerade regeringsbyggnader från början” medan myndigheterna svarade med ”tårgas, vattenkanoner och gummikulor Först när rebellerna hade intog Benghazis militärförläggningar, plundra dess vapen, och börja använda dem mot regeringsstyrkor så började dessa att agera.
NATO untitled
Trots mediarapporter fanns inga tecken på bombräder mot demonstranter, vilket även förre försvarsministern Robert Gates medgav. De libyska regeringsstyrkorna hade inte utfört massakrer mot civilbefolkningen. Man förvrängde Kadaffis erbjudande om amnesti för dem som la ned vapnen.

i Andra om: , , , , ,, , , , , , , FN-stadgan , , ,, , ,


9 svar till “Alkoholpolitik och #MeToo – och protest mot slavhandeln i Libyen!”

 1. ”Dock är det få personer i Väst som vet någonting om islam och slaveri. De flesta torde bli förvånade över att islam godkänner, att man tar slavar som krigsbyte. Från de dagar då Muhammed drog sitt svärd för att plundra och besegra icke-muslimer fram till denna dag har muslimer tagit icke-muslimer och även andra svarta muslimer som slavar.

  Muslimer gjorde svarta afrikaner till slavar långt innan några slavskepp seglade till Nya världen. Muslimerna tog och gjorde dem de hade besegrat i alla länder till slavar. Senare, när slavskeppen lastades med svarta slavar, hade ofta en muslimsk slavmäklare lasten av människor helt beredd att ge sig av. De vita sydlänningarna behövde sällan gå iland för att ta slavarna till fånga. De väntade redan där, med benäget tillstånd av någon muslimsk härskare eller slavmäklare! I många fall blev de svarta slavarna, om de inte sändes till Nya världen, sända till Mellanöstern för att förslavas av araber eller hållas kvar av andra svarta muslimer som slavar.”

  • Vad är det för källa. Främsta slavjägarna och -ägarna under de senaste 300 åren har väl varit USA och länder i Europa?

   • Islam har köpt och sålt besegrade folk sen ca år 672 e.kr. De slavar som togs från västafrika hade ofta tagits först av muslimska hövdingar, och sen sålts till europeiska köpmän. De fanns redan, packade och klara, när köparna dök upp. Det är arabiska vita muslimer som står för den storskaliga förslavningen av svarta afrikaner. Även nu.

    Det är allmänt känt, Anders, men du letar systematiskt gangsters på fel ställen. Den kristna civilisationen har lyckats förbjuda slaveri, även om det tog tid. Islams civilisation erbjuder slaveri som rätt och rimligt redan från början. Det är helt i linje med profetens lilla bok.

    • Jag återger mitt svar till kommentatorn ”Gammal krigare”. Du tecknar en ensidig bild.

     Det viktiga budskapet är att slaveri återuppstod i Libyen sedan de västliga demokratierna i Nato långt utöver en FN-resolution bombat och förstört Libyen, vilket la grunden till slaveri nu.

     Jag har inte särskilt studerat slaveri. Tycks under historien ha haft ungefär samma omfattning i Amerika som i muslimska länder. Wikipedia skriver bl.a.

     * Sammanlagt beräknas runt 12 miljoner slavar ha förts över Atlanten mellan 1525 och 1867. Cirka 88 % av slavarna överlevde resan över havet.

     * Svensk slavhandel förbjöds 1335 (träldom) men återupptogs när Sverige skaffade sig handelsstationer i Ghana (Cabo Corso) år 1650 samt kolonin Saint-Barthélemy i Karibien år 1784, och tecknade avtal om slavhandel med England och Nederländerna. Kung Gustav III gav Västindiska kompaniet rättighet att köpa slavar i Västafrika och använda ön Saint-Barthélemy som tullfri hamn för vidare export. Dessa slavar fraktades med skepp med hissad svensk örlogsflagg. … Den svenska andelen av de transatlantiska slavtransporterna var obetydligt liten, med mellan 10[14] och 50[15] transporter identifierade som genomförda av svenskregistrerade skepp, beroende på källa och definition. Sverige spelade dock en viktig indirekt roll som en av huvudexportörerna av de bojor och kedjor som användes för att fjättra slavarna under transporterna.[7][16] Svensk slavhandel började förbjudas 1813

     * Från Muhammeds tid och fram tills idag beräknas mellan tio och femton miljoner människor tagits som slavar från Östafrika till den muslimska världen. Slaveriet på den Arabiska halvön bestod fram till andra hälften av 1900-talet. Det muslimska Mauretanien var det sista landet att olagligförklara slaveri, men slavar finns kvar i landet.

     * Den starkast växande delen av slavhandeln är sexhandel med kvinnor och barn; något som också förekommer i Västvärlden. De flesta slavarna idag finns dock i Asien (omkring nio miljoner).

   • Nu får du allt lära på lite Anders. Amerikaner och européer ligger rejält i lä jämfört med araber när det gäller att ta och ha slavar. De var långt före oss och har aldrig upphört med det. En vän till mig jobbade som livvakt åt en NGO som köpte loss kristna slavar från muslimer i Sudan. En mycket otäck upplevelse som han sade.

    • Det viktiga budskapet är att slaveri återuppstod i Libyen sedan de västliga demokratierna i Nato långt utöver en FN-resolution bombat och förstört Libyen, vilket la grunden till slaveri nu.

     Jag har inte särskilt studerat slaveri. Tycks under historien ha haft ungefär samma omfattning i Amerika som i muslimska länder. Wikipedia skriver bl.a.

     * Sammanlagt beräknas runt 12 miljoner slavar ha förts över Atlanten mellan 1525 och 1867. Cirka 88 % av slavarna överlevde resan över havet.

     * Svensk slavhandel förbjöds 1335 (träldom) men återupptogs när Sverige skaffade sig handelsstationer i Ghana (Cabo Corso) år 1650 samt kolonin Saint-Barthélemy i Karibien år 1784, och tecknade avtal om slavhandel med England och Nederländerna. Kung Gustav III gav Västindiska kompaniet rättighet att köpa slavar i Västafrika och använda ön Saint-Barthélemy som tullfri hamn för vidare export. Dessa slavar fraktades med skepp med hissad svensk örlogsflagg. … Den svenska andelen av de transatlantiska slavtransporterna var obetydligt liten, med mellan 10[14] och 50[15] transporter identifierade som genomförda av svenskregistrerade skepp, beroende på källa och definition. Sverige spelade dock en viktig indirekt roll som en av huvudexportörerna av de bojor och kedjor som användes för att fjättra slavarna under transporterna.[7][16] Svensk slavhandel började förbjudas 1813

     * Från Muhammeds tid och fram tills idag beräknas mellan tio och femton miljoner människor tagits som slavar från Östafrika till den muslimska världen. Slaveriet på den Arabiska halvön bestod fram till andra hälften av 1900-talet. Det muslimska Mauretanien var det sista landet att olagligförklara slaveri, men slavar finns kvar i landet.

     * Den starkast växande delen av slavhandeln är sexhandel med kvinnor och barn; något som också förekommer i Västvärlden. De flesta slavarna idag finns dock i Asien (omkring nio miljoner).

    • Jag har en annan uppfattning. Koloniseringen försvarades med att man bl a skulle stoppa arabernas slavhandel i östra Afrika. Den var dock betydligt mindre omfattande än slavhandeln under 17 och 1800 talet från väst. Börjar man känna igenom argumenten om de vilda ociviliserade som måste räddas?

 2. Ha förståelse, kära Anders! Journalisten förstår nog inte själv varför det refuserats. Expressens ägare vill nog inte förstöra den drog som skapar sjukdom, våld och konflikt, eftersom dessa ägare sannolikt äger de läkemedelsbolag som profiterar på fysisk och mental sjukdom, samt den militärindustri och de asylboenden som profiter på konflikt. Ha medlidande med Expressen ägare också, för de förstår inte vad de gör.

  Om vin. Kan kvinnor och män hålla sig till ett litet respektive stort glas vin per dag, d.v.s. att göra som Jesus, dela vinet i lagom mängd, så lär det vara hälsosamt enligt vetenskapen. Samtidigt vill jag påpeka att allt vin på Jesus tid var ekologiskt och jag tror att Jesus som healer förmodligen rekommenderade druvjuice eller liknande till de som hade svårt med vin.

  Och vad gäller Libyen vill nog inte Expressens ägare förstöra den ”berättelse” som går ut på att ”våra trupper” som man säger i USA, ”hjälpte” Libyen genom att införa extrem islamism där, samt lät en islamistisk mobb mörda landets ledare utan rättegång, en ledare som f.ö. visserligen var diktator, om jag förstått saken rätt, men även var en mycket speciell diktator, med flera intressanta tal i FN, en man som var älskad av många i Libyen (och i hela Mellanöstern och i Afrika).

  Han ville göra Afrika starkt genom en guldbaserad valuta, d.v.s. riktiga pengar, inte de baserade på luft som våra egna banker trollar fram likt papperslappar som säger ”I o U” (I owe you – jag är skyldig dig). Skulle diktatorn tvingat USA och EU att köpa Libysk olja mot guld skulle förmodligen dollarn och Euron falla ihop som korthus.

  Samma sak gäller naturligtvis numera den ryska och kinesiska valutan som är baserade på guld, vad jag kan förstå. Det gillar förmodligen inte bankirerna på Bilderberggruppens möten, lika lite som de gillade den libyske diktatorn, för de girige kommer alltid vara fattiga. Så ha medlidande med de fattiga bankirerna på Bilderberggruppen också!

  • …dessutom hade vi inte haft den migration som vi har idag över Medelhavet, inte alla drunkningsolyckor där, och kanske inte samma ekonomiska misär i Afrika, om denne man hade fått stärka Afrika ekonomiskt och hålla ordning på Libyen. Kalaset av att installera extrem islamism i Libyen åt Israel och USA har blivit mycket dyrt för Sverige och det har särskilt drabbat vänsterns kärnväljare, d.v.s. arbetarklass, kvinnor och arbetslösa.