2013 – ett ödesår för demokrati och mänskliga rättigheter?


Som gästbloggare kan jag idag välkomna min läkarkollega Leif Elinder som är barnläkare i Uppsala med intresse för miljö, mänskliga rättigheter och öppenhet inom forskning. Han har tidigare publicerat inlägg om att leva under drönare, ett och om att döda barn och ”Släpp Guantanamo-fångarna loss – till Sverige”, om bra beslut i Svenska Amnesty samt om fängelseförhållanden och mänskliga rättigheter i USA. Hans inlägg utgår från en artikel i Democracy Now. Mycket läsvärd för alla som tror att USA är demokratins förkämpe, och för alla andra.

Den inflytelserike f.d. ambassadören och senatorn Daniel Moynihan fick en gång frågan vilket han först skulle välja – rätten att rösta – eller – rätten mot godtycklig fängsling (Habeas corpus)? För Moynihan var svaret enkelt. Om en regering har rätt att fängsla dig (eller t.o.m. döda dig) utan att du har rätt att försvara dig mot anklagelserna, då är alla andra rättigheter meningslösa.

På nyårsafton 2011 godkände president Obama en terroristlag NDAA (National Defense Authorization Act) som tillåter att USA:s regering kan gripa, internera på livstid, transportera till andra länder eller döda misstänkta ”terrorister” var som helst i världen NDAA – lagen omfattar inte bara individer som utpekas som terrorister. Även personer, som genom sina handlingar på något sätt ger stöd (”substantially support”) till organisationer (”associated forces”) som kan kopplas till terrorism, riskerar själva att inkluderas. Samtidigt kan de nekas möjligheten att i domstol få försvara sig mot anklagelserna.
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

Människorättsaktivister har stämt Obama regeringen.En grupp människorättsaktivister som f.d. New York Times journalisten Chris Hedges, Noam Chomsky, Daniel Ellsberg och den isländske parlamentarikern Birgitta Jónsdóttir m.fl. – begärde våren 2012 att en domstol skulle pröva huruvida NDAA lagen bröt mot den amerikanska grundlagen och lagen om yttrandefrihet. Målsägarna – i detta mål som kom att kallas Hedges v. Obama – menar att lagen är så vidlyftig och omfångsrik att de själva riskerar att fängslas på grund av sina kontakter med frihetsrörelser eller andra för myndigheterna obekväma organisationer som Wikileaks. Som exempel nämns Bradley Manning, som långvarigt fängslats under inhumana förhållanden, anklagad för att till Wikileaks läkt hemlighetsstämplade uppgifter om krigsförbrytelser mm.

Domare Katherine Forrest förklarar NDAA lagen olaglig.
I en unik dom sept. 2012 konstaterade en federal domare i New York – Katherine Forrest – att NDAA lagen är oförenlig med den amerikanska konstitutionen. Den såväl mot konstitutionens Första (om yttrandefrihet) som konstitutionens Femte (om rätten att få sin sak prövad i domstol) tillägg (”Amendment”). Avgörande för Forrest beslut var också Obama administrationens vägran att besvara frågan huruvida NDAA lagen skulle kunna användas mot målsägarna själva i deras journalistiska och politiska verksamhet.

Som förväntat överklagade Obama – administrationen omedelbart domen och lyckades uppnå en temporär s.k. nöd inhibition (”emergency stay on the injunction”) i avvaktan på en prövning på en högre instans
En Appellationsdomstol har i år (feb 2013) tagit del av Obamaadministrationens argumentering, som slutgiltigt syftar till att ogiltigförklara domare Katherine Forrest:s beslut. Administrationen menar att NDAA – lagen är nödvändig för att effektivt kunna bekämpa terrorismen i världen. Appellationsdomstolens beslut beräknas bli offentligt under våren 2013. Oavsett utgång kommer ärendet överklagas till Högsta domstolen.

För 800 år sedan träffade den engelske kungen John Lackland (Johan utan land) ett avtal med sina undersåtar (jordägare) –dvs adeln och prästerna. Fördraget som slöts 1215 fick namnet Magna Charta (”Det stora fördraget”) . Avtalet tvingade kungen att dela med sig av sin makt. Magna Charta anses ha inspirerat utvecklingen av såväl den engelska parlamentarismen som utformningen av den amerikanska konstitutionen med krav på grundläggande mänskliga fri och rättigheter. Bland annat innehåller Magna Charta regler mot godtycklig fängsling (”Habeas corpus”) – dvs fängslingen av en person utan att denne äger rätt att få sin sak prövad i domstol
Frihetsgudinna gråter bild

Chris Hedges och övriga målsägare menar att den slutgiltiga utgången på denna juridiska process kommer att avgöra USA:s framtida ställning som demokrati.
Förlorar målsägarna förfaller USA – i rättsligt avseende – tillbaka till tiden före Magna Charta – dvs till tiden för den oförfalskade totalitarismen. År 2012 var ett ödesår för Maya-kulturen. Kanske blir år 2013 ett ödesår för Väst-världens demokrati och mänskliga rättigheter? Politikers och medias tystnad fäller utgången.


i Andra om: , ,, , , , , ,

Democracy Now Free political Org. Svensson-bloggen Norah4 bloggDN 26/2 DN Spanien SKP-bloggen 28/2 Jonathan Turleys blogg SKP-blogg Democracy Now Kriminalvårdsstatistik DN 7/2 Med örat mot rälsen Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  2 comments for “2013 – ett ödesår för demokrati och mänskliga rättigheter?

  1. Astrid Boman
    28 februari, 2013 at 10:32

    TACK! Vad mer behöver sägas.

Comments are closed.