Etikett: Vattenkraft

 • Betydelsen av Nord Stream 2

  Jag har nu åter förmånen att få publicera en artikel av Per-Olov Käll, som skrevs för några dagar sedan. Han är professor emeritus i oorganisk kemi vid Linköpings universitet, på senare år alltmer intresserad av resurs- och energifrågor. Han försöker kombinera det yrkesmässiga naturvetenskapliga intresset med intresset för kultur och historia. Han har tidigare skrivit […]

 • Lösningar på klimatproblem? Del 1.

  Detta inlägg diskuterar förslag till lösning av problemet med den annalkande klimatkatastrofen. Enligt IPCC:s septemberrapport sker en för mänskligheten förödande temperaturökning på uppskattningsvis 4,8 grader om de som bestämmer fortsätter att inte göra mer än nu, dvs. alldeles för litet. Bra att veta att fossila bränslen svarar för drygt 85 % av jordens energiförbrukning: Olja […]

 • Hellre en bäck utanför torpet

  När elmarknaden släpptes fri så skulle elen bli billigare än vad den var tidigare, idag vet vi att det var en stor bluff och att det nu slås rekord efter rekord i elpriser. Många misstror ägarna till kärnkraftsverken eftersom dessa har ”råkat” ha behov av att uppdateras då förbrukningen är på topp, att ett svenskt […]

 • Bygg ut vattenkraften också!

  Jag har för mig att det är idag som FN ska presentera sin nya klimatrapport, något som sannolikt kommer att uppmärksammas en del både internationellt och här hemma. Jag skrev senast igår och tryckte på vikten av att snabbt komma ifrån kol och oljeeldade kraftverk, och att all (!) kraftproduktion runt hela världen borde stoppas […]

 • Regeringen satsar på Kärnkraft

  Idag meddelas det att regeringen satsar på kärnkraft, eller kanske man snarare ska se det som en defensiv åtgärd för att slippa att hamna ännu mer på efterkälken? DN: ”Regeringen vill inte att Sverige ska tappa mer specialistkompetens på kärnkraftsområdet. I stället bör den svenska forskningen försöka återta sin tidigare ledande position. Det är en […]

 • Återreglera elmarknaden!

  När Sverige avreglerade elmarknaden så blev det möjligt för Vattenfall att tjäna åtskilliga miljarder på vår elkonsumtion. Det ledde till en massa nya påhitt som elcertifikatsavgift, nätavgift, utsläppsrätter och liknande. Det medförde kostnader som elbolagen skulle redovisa in till staten, men som de fick behålla själva. Vattenfalls förmögenhet växte till den grad att det blev […]