Tag Archive for Tobak

EU-lobbyn skadar folkhälsan – andras och egna erfarenheter

Jag fick häromdagen ett nyhetsbrev från European Public Health Alliance (EPHA), som är en europeisk non-profit organisation i Belgien. Medlemmar är non-profit organisationer inom folkhäslområdet. EPHA har 92 medlemsorganisationer i 21 europeiska länder. Nyhetsbrevet behandlar att John Dalli, EU-kommissionär från Malta med ansvar för hälsa och konsumentfrågor avgick som en ledamot av kommissionen 16/10. Detta…

Rör inte mitt snus!

Att tobakspriserna gått upp som de gjort beror givetvis på att få moderater snusar eller röker. Därför anser man att man utan vidare kan straffa nikotinisterna. Nu har Cancerfonden gett sig in i debatten också, men dem kan man inte misstänkliggöra på samma sätt eftersom deras motiv är ädla, till skillnad från regeringens. Man behöver…