Etikett: Stöldgods

  • Bärplockare hittade över 100 000.-

    En lite lustig nyhet har nått tidningarna, en nyhet som det troligen är långt ifrån säkert att vi skulle ha fått läsa någonting alls om den. DN: ”Ett sexsiffrigt belopp i sedlar hittades av några bärplockare undangömt i ett skogsparti i utkanten av Växjö i slutet av juli… …Pengarna var väl gömda från början, men […]