Tag Archive for Sleeping-mossad.org

Judiska extremister hotar bloggares yttrandefrihet!

Som bekant tillhör jag dem som ofta kritiserar staten Israel för landets tillkortakommanden när det gäller att uppfylla palestiniernas berättigade krav på Mänskliga Rättigheter. Sedan staten bildades för sextio år sedan, under former som närmast går att jämföra med en gradvis ockupation med därpå följande kolonialisering och etnisk rensning av det brittiska mandatet Palestina, så…