Tag Archive for Skrytbygge

Hjorthagen, kungens inhägnade jaktmark

Idag berättar Dagens Nyheter om Norra Djurgårdsstadens expansion. De påstår i texten att de första stockholmarna flyttar in i Hjorthagen i september, något som antagligen retar alla stockholmare som redan bor där. Jag vet inte hur många det är, men minst 5-6000 bor redan på kungens gamla jaktmarker. DN: ”I september flyttar de första stockholmarna…