Etikett: Iraq

  • Stoppa bombningarna av Mosul!

    In English further down. (STOP THE INDISCRIMINATE BOMBING OF MOSUL!) Denna debattartikel publicerades i Svenska Dagbladet 23/4 och kan med fördel läsas av alla som är intresserade av Irak, politik och av alla andra. SvD. Jag påminner om de väldiga protesterna mot att Ryssland och Syrien bombade al-Nusra, ISIS tvilling, i östra Aleppo före jul… […]

  • Hillary Clinton – Mrs. Strangelove?

    This article is a translatation of the paper A queen of chaos should not throw stones in a glass house/En drottning av kaos ska inte kasta sten i glashus, which was published 25 September in the Swedish journal ”Västerbottenskurien”. Västerbottenskuriren The article has now been translated by Siv O’Neall in Lyon, France and has also […]

  • A queen of chaos should not throw stones in glass houses

    This article was published in the major Swedish Newspaper ’Västerbottens-Kuriren’ on Sunday 25 SEP 2016 at 22:15 by by Leif Elinder, Anders Romelsjö and Martin Gelin, three Swedish doctors engaged in the peace movement. (Translation to English by Martin Gelin.) ”Hillary Clinton’s fears in regards to her rival candidate appear to be justified. At present […]