Etikett: Hedersvåld

  • Nima Dervish avstår från pudel

    [column width=”49%” padding=”2%”] Egentligen så ska jag erkänna att jag egentligen inte vet vem Nima Dervish är. Det enda jag vet är att han uppen- barligen har en rejäl hang-up mot Islam och muslimer, samt att han avskyr palestinier och hyllar Israel. Så långt skiljer han sig inte från Sverigedemokrater och andra mörkermän som hålls […]

  • Hedersvåld, bra artiklar i Aftonbladet

    Jag tillhör själv en av dem som ofta kritiserar media för deras olika tillkortakom- manden, bara för någon timme sedan upptäckte jag en freudiansk felstavning i Dagens Nyheter, de skrev GarniSion när de menade garnison. Eftersom Dagens Nyheter dessutom har en märklig nyhetsvärdering så fanns det ett par goda skäl att påpeka det. Det brukar […]