Etikett: Halalslakt

  • Islam är en del av Sverige

    Det diskuteras en hel dessa dagar om Sverigedemokra- ternas inträde i Sveriges Riksdag, och oavsett vad man kallar partiet och dess väljare så kan vi konstatera att de nu sitter i riksdagen fram till nästa val, när det nu kom- mer. Men samtidigt som vi gör det så kan vi konstatera att Islam faktiskt också […]

  • Kosher- & Halalslakt = Låg Kultur

    Sven-Bernhard Fast, Caroline Krook, Peter Weiderud och Karin Wiborn frågar idag i en debattartikel i Dagens Nyheter om vi är beredda att älska juden och muslimen. En av de svårigheter de pekar på är att vi i så fall måste acceptera kosher- och halalslakt, något som jag har förstått att dessa grupper fått vissa dispenser […]