Etikett: Göran Lagrot

  • Nazismen inom Sverigedemokraterna

    Jag har genom åren fått mycket skäll på grund av att jag hävdar att Sverigedemokraterna är ett fascistiskt och rasistiskt parti. Jag kallar dem dessutom konsekvent för ”Nazianstuckna” vilket föranlett aktiva Sverigedemokrater att starta bloggar som kritiserar undertecknad. Det är positivt kan jag tycka, mitt skrivande är uppenbarligen så betydelsefullt så att jag måste motarbetas. […]