Etikett: Försvunnet

  • Hunnerna har kapat Arctic Sea

    Nu berättar tidningarna att det fartyg, Arctic Sea, som blev undersökt nattetid av ”svenska poliser” som kom maskerade i en gummibåt, har försvunnit helt. Historien var anmärkningsvärd redan i inledningen då det hävdades från rederiets sida att den ryska besättningen hade meddelat dem via radio att svensk polis tagit sig ombord på fartyget, och att […]