Tag Archive for Folkrörelser

Mycket bra klassträff!

Igår kväll ägde den första klassträffen rum i mer än fullsatt Z-sal, som har 338 platser, på ABF i Stockholm. Mötet var mycket bra – vilket inte innebär att t.ex. jag instämde i allt. Jag är en mera radikal antikapitalist. Starka applåder vid flera tillfällen. De fyra talarna hade alla intressanta synpunkter, liksom mötesledaren Daniel…

Stig Henriksson: Folkrörelsernas möjligheter att påverka parlamentarismen

Jag deltog i Nordiska fredssamtal i Degerfors 12-14/8. * Detta arrangerades av Stockholmsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront * Liksom förra året var det mycket givande och trevligt, fullt med bra föredrag av kunniga talare, livliga diskussioner i ett utmärkt arrangemang med hjälp på platsen av kommunalrådet Jan Ask och dennes medarbetare. Stämningen var optimistisk…

Folkrörelse eller NGO-sväng? Vad sker i Indien?

Professionella välgörenhetsorganisationer, så kallade NGO-er, spelar en allt större roll i världspolitiken. (NGO= Non-Governmental Organization) De kallar sig icke-statliga och oberoende. Men ofta lever de på pengar och stöd från statsmakter och storföretag. De blir instrument för State Department, Foreign Office och UD i USA. Föredrag av Mikael Nyberg, författare till böckerna Det stora tågrånet…

Sista dansen för högerregeringen?

Idag skriver Bo Pellnäs en debattartikel på SvD Brännpunkt, en artikel som på sitt sätt beskriver högerns allt grövre tillkortakom- manden i svensk politik. SvD: ”Under det kalla kriget spelade Sverige en stabiliserande roll i Nordeuropa. Idag är det svenska försvaret snart nästan helt avvecklat och länderna i vårt närområde betraktar knappast längre Sverige som…