Etikett: Facken

 • De rikare blir bara rikare

  Mikael Nyberg skriver idag en artikel på Aftonbladet Kultur, den handlar om en undersökning som gjorts av Arbetarrörelsens Ekonomiska Råd. Utredarna Ann-Kirsti Löfgren och Mats Larsson har tittat på inkomstskillnaderna i Sverige på ett sätt som påminner om den gamla låginkomstutredningen. Man redovisar att år 1930 så fick en procent av dem med inkomst hela […]

 • Ofrånkomlig kvällstidningsvinkel?

  Givetvis så presterar Aftonbladet en vinkel på hemsidan som ska dra extra läsare, sjuksköterskan som förlorade 2000 kronor på att vidareutbilda sig. Är uppgiften korrekt så är det givetvis stötande. Men jag tycker att hela strejken är illa planerad utifrån det faktum att LO redan är klara med vårdbiträden och undersköterskors avtal. Vårdförbundet har grovt […]

 • Svenskarna solidariska med vårdfacken

  Det verkar helt klart att vårdstrejken startar i morgon vid lunchtid, det enda som hindrar en sådan utveckling nu är samhällsfaran som ska utredas och bedömas. Helt klart ska vårdbiträden, undersköterskor och sjuksyrror höjas lönemässigt, såvitt jag förstår tjänar stora grupper av dessa inte ens tjugotusen i månaden. Jag kan inte bedöma exakt hur mycket […]

 • Reinfeldt och Kina?

  Endera dagen sätter sig Fredrik Reinfeldt i ett av regeringens jetplan och far iväg till Kina och Himmelska Fridens torg. Men i Kina finns knappast någon himmelsk frid, där protesterar människor dagligen för sina mänskliga rättigheter. Situationen i Europa är marginellt bättre, visserligen har det öppnare EU medfört en viss del av ökad rörlighet, men […]