Etikett: Databehandling

  • DI underkänner förslag om gemensamma polisregister i EU

    Den inflammerade debatten om IPRED-lagen och FRA-lagen fick mig att abonnera på Datainspektionens lilla tidning som heter DIrekt, jo det skrivs så. I detta nummer berättar man att man inte godkänt ett förslag som enligt EU:s rambeslut skulle innebära att polisens Brotts- och Spaningsregister ska få delas ut till andra brottsbekämpande myndigheter inom EU. Något […]