DI underkänner förslag om gemensamma polisregister i EU


Den inflammerade debatten om IPRED-lagen och FRA-lagen fick mig att abonnera på Datainspektionens lilla tidning som heter DIrekt, jo det skrivs så.

I detta nummer berättar man att man inte godkänt ett förslag som enligt EU:s rambeslut skulle innebära att polisens Brotts- och Spaningsregister ska få delas ut till andra brottsbekämpande myndigheter inom EU. Något som även gäller uppgifter om personer som inte är misstänkta för brott. Justitiedepartementet har gjort ett förslag till hur EU-beslutet ska implementeras i den svenska lagstiftningen, och DI kallar förslaget – bristfälligt.

Bland annat saknas definitioner på begrepp som ”brottsutredning” och ”kriminalunderrättelsetjänst”. Dessutom ville departementet att rambeslutet skulle införas via en förordning och inte en lagändring i landets riksdag. Man kan givetvis konstatera att landets utrikesminister inte är jurist, men det finns gott om jurister på utrikesdepartementet så det borde inte utgöra något större problem. Efter det konstaterandet så är det dags att fråga sig varför den borgerliga alliansen tycks vara så angelägen att förenkla införandet av integritetskränkande förändringar i rättstillämpningen, men jag överlåter det till andra att spekulera om i nuläget.

Jag rekommenderar alla att beställa Datainspektionens tidning DIrekt. Den sänds kostnadsfritt med post till alla som känner att de är intresserade. E-posta DI på adressen: datainspektionen [krumelur] datainspektionen.se så kommer den med posten.

it

Andra om: , , , , , , , , , ,

[tags]Datainspektionen, IPRED-lagen, Polisen, FRA-lagen, Integritet, Databehandling, DIrekt, EU-direktiv, Justitiedepartementet, Högerregeringen, Politik[/tags]