Etikett: Abu Qaswara

  • Finns al Qaida?

    Igår skrev Per Jönsson ett ledarstick i Dagens Nyheter som handlade om den svensk- marockanska ”al Qaidaledare” som USA har skjutit i Irak. Det är en artikel som jag tycker att alla ska läsa eftersom den reser ett antal frågor. DN: ”Är en liten moské i Brandbergen i Haninge utanför Stockholm svenskt högkvarter för terrororganisationen […]