Men vad tycker Putin egentligen om dagens frågor?


Vladimir Putin är en av världens mest inflytelserika och omdebatterade politiker. De kan då vara alla skäl att återge vad han anser. Våra media återger korta delar och är inte särskilt objektiva då de gäller Putin. Nedan texten från en sammanfattning av hans 2, 5 timmar långa framträdande i Valdai. Putin vid Valdai-klubben Jag tackar Björn Nilsson med bloggen Björnbrum.

Rysslands president Vladimir Putin talade förra veckan vid de 15 årliga mötet i Valdai i Sotji och berörde ett brett spektrum av frågor, inklusive det pågående kriget i Syrien, kärnvapen, försvarspolitik och bilaterala förbindelser med USA, Kina och Japan.

Putin vid möttet i Valdai-klubben. Sputniknews/Sergey Mamontov

”Vi ser nu vad som händer på västra stranden av floden Eufrat, våra kollegor vet det. Det här området är under vår amerikanska partners skydd, de litar där till de kurdiska väpnade styrkorna. Men de fungerade uppenbarligen inte, medlemmar av Daesh finns kvar på flera platser” sade Putin. Presidenten betonade vidare att Daesh nyligen hade börjat utöka sin verksamhet och tagit 130 familjer som gisslan. Dessa är nästan 700 personer, inklusive amerikanska och europeiska medborgare, i den del av Syrien som kontrolleras av amerikanskstödda styrkor.

”De [terroristerna] lägger fram ultimata krav och varnade för att om dessa ultimata krav inte följs upp så kommer de att skjuta ner 10 människor varje dag. I förrgår avrättade de tio personer,” underströk Putin.

Om försvarspolitiken och kärnvapendoktrin

Rysslands kärnvapendoktrin tillåter inte förebyggande användning av kärnvapen, men Moskva är fast beslutet att reagera på varje förstaslag av en potentiell aggressor, sade Putin.

”… om vi är redo, om jag är redo, att använda de vapen som står till vårt förfogande, inklusive massförstörelsevapen, för att skydda våra intressen. Jag påminner dig om vad jag sa, och det sade jag är att i vårt begrepp om kärnvapenanvändning finns det ingen tanke om ett förstaslag”, sade Putin.

”Vi skulle fara till himlen som martyrer, angripare kommer helt enkelt att dö

”Vårt policy är ett svar på ett förstaslag. För dem som vet är det inte nödvändigt att förklara vad det är, men för de oinitierade kommer jag att säga det igen. Det betyder att vi är redo och bara kommer att använda kärnvapen när vi är säkra på att någon, en potentiell aggressor, slår till Ryssland, på vårt territorium ”, sade Putin.

”Angriparen måste veta att vedergällning är oundviklig, att han kommer att förstöras. Och vi, offren för aggression, kommer att fara till himlen som martyrer, medan de bara kommer att dö, för de får inte ens kommer att få tid att ångra sig”, tillade han .

Presidenten betonade att Ryssland aldrig kommer att inleda ett kärnvapenkrig, eftersom det skulle leda till en global katastrof.

Om relationer med USA

På tal om förbindelserna med Förenta staterna sade den ryska presidenten att han och hans amerikanske motpart Donald Trump hade olika åsikter om vissa frågor, men underströk att detta faktum inte hindrar den bilaterala dialogen.

”Vi är engagerade i en normal, ganska professionell dialog, och han hör helt säkert på mig, och han hör inte bara, han reagerar på mina argument, och det kan jag se. Han kan vara oense om vissa saker, precis som jag inte håller med honom om några saker”, sade Putin.

Den ryska presidenten bedömde sina möten med Trump positivt.

”Har våra möten med Trump varit skadliga eller användbara? Jag tror att trots försöket att diskreditera dessa möten var de positiva snarare än negativa … Vi ser vad som händer där [i USA]. Det är bättre att kommunicera, att vara i kontakt med varandra än … gräl och oavbruten argumentering”, tillade Putin.

Han fortsatte med att säga att Trump sökte en stabilisering av förbindelserna mellan Ryssland och Förenta staterna.

”Enligt min mening är den nuvarande presidenten inriktad på viss stabilisering och anpassning av förbindelserna mellan Ryssland och Förenta staterna. Låt oss se hur det går”, sade Putin.

Om Khashoggi fallet

På tal om av den saudiarabiska Washington Post-journalisten Jamal Khashoggis försvinnande sade Putin att Ryssland inte hade tillräckligt med information om fallet och tillade att han trodde att USA var ansvarigt för det i viss utsträckning:

”Såvitt jag vet bodde den saknades journalisten i USA. Han bodde inte i Ryssland, men i USA. I den meningen har USA naturligtvis något ansvar för vad som hände med honom. Det behöver inte påpekas.”

Den ryska presidenten betonade vidare att det var viktigt att vänta tills undersökningen är slutförd och tillade att Ryssland inte hade motiv att försämra förbindelserna med Saudiarabien utan att veta vad som hände.

”Först och främst måste vi vänta på utredningens resultat. Hur kan vi, Ryssland, börja försämra relationerna med Saudiarabien utan att veta vad som verkligen hände där? Vi vet inte vad som verkligen hände där. Så varför behöver vi ta några steg mot försämring av våra relationer om vi inte förstår vad som händer? Men om någon förstår och någon tror att ett mord inträffade hoppas jag att vissa bevis kommer att uppvisas. På grundval av detta kommer vi att göra lämpliga beslut.”

Ryssland, Kina har oöverträffad nivå av ömsesidigt förståelse.

”Vi undertecknade Fördraget om vänskap, vi nådde en ömsesidig förståelse mellan Ryssland och Kina, vilket enligt vår gemensamma bedömning är utan motstycke”, sade Putin.

De nationella intressena måste alltid skyddas , men länder som Ryssland, som är under amerikanska sanktioner eller Kina, som för närvarande är i handelskrig med Förenta staterna, bör inte reagera spontant för att undvika försämringen av situationen, sade Putin.
Putin betonade att det pågående handelskriget mellan Kina och USA kan påverka den globala ekonomin på allvar med ”handelsslag” som i slutändan kan uppgå till över en biljon dollar.

”Detta skulle vara en orsak till nedgång i den globala ekonomin, det kommer att påverka alla, ingen är intresserad av det här” sade han.

Ryssland, Japan behöver bygga förtroende för bilaterala relationer.

Med hänvisning till bilaterala förbindelser mellan Moskva och Tokyo sade Putin att Ryssland och Japan behöver öka ömsesidigt förtroende.

”Jag säger inte att det jag ska säga är ett slags oöverstigligt hinder, men ändå. Vi pratar om att bygga förtroende, vi talar om att eventuellt underteckna en fredsfördrag och når en form av kompromiss om territoriella problem som Japan ständigt för fram, även om vi tror att de inte existerar. Ändå ger vi inte upp denna dialog” sade Putin. Presidenten sade att trots Tokyo-sanktionerna var Moskva redo att fortsätta dialogen.

På rapporter om USA-ledd genetisk forskning i Georgien

Rapporter om påstådd amerikansk genetisk forskning i Georgien är oroande, eftersom denna typ av forskning och utvecklingsarbete är väldigt farligt, säger Putin. ”Jag kommer inte att göra antaganden om hur tillförlitligt detta är. Jag har sett detta uttalande av den tidigare ministern för statens säkerhet i Georgien och det är naturligtvis alarmerande. Denna forskning, om den verkligen utförs, är mycket farlig och är kopplad till de senaste framstegen inom genetiken” sade han.

Ryssland skall utplacera det Hypersoniska Missilsystemet Avangard under kommande månader
”Som svar på skapandet av USA:s missilförsvar förbättrar vi våra missilsystem, av vilka några redan finns i vår tjänst, vissa kommer att utplaceras snart, under de kommande månaderna. Jag menar Avangard-systemet”, sade Putin.

Ryssland har överträffat sina konkurrenter i att skapa avancerade hypersoniska vapen, enligt presidenten.

”Vi har definitivt överträffat alla våra, så att säga, partners och konkurrenter inom detta område. Detta är ett uppenbart faktum, experter förstår och erkänner detta. Ingen [annan] har ett hypersoniskt högprecisionsvapen. Vissa planerar att testa det om ett och ett halvt eller två år, men vi har det i bruk. Detta är ett högteknologiskt avancerat vapen. I detta avseende känner vi oss trygga” underströk Putin.

Om ”avdollarisering”.

”Visst kommer vi att röra oss i den här riktningen inte för att vi vill undergräva dollarn, men för att vi vill säkerställa vår säkerhet, eftersom sanktionerna … inte ger oss möjlighet att arbeta i dollar.”

Hela tale finns på video som kan nås Sputniknews video här.


24 svar till “Men vad tycker Putin egentligen om dagens frågor?”

 1. Men vad var det Putin sa mer och vad var det han egentligen sa?
  Här är Masha Gessen med en annan åsikt om vad han egentligen sa. Noteras kan att Jag enbart vill visa en annan vinkel av den här putinkramande artikeln.
  https://www.newyorker.com/news/our-columnists/putin-lied-about-his-nuclear-doctrine-and-promised-russians-that-they-would-go-to-heaven

  Här är en intressant artikel:
  https://www.globalresearch.ca/americas-low-yield-nuclear-bombs-russias-nuclear-doctrine-is-being-distorted-once-again/5645593

  Men frågan är om vi alls behöver all den här vapenarsenalen? Det har blivit en fråga om att du är större än jag och därför måste jag växa (ha fler vapen) för att kunna möta ditt hot
  Putin som är så liten borde inte ha mindervärdsproblem – säger jag som inte har sådana problem trots att jag är 155 cm över havet.

  • Att återge Putins tal är inte Putinkramande. Du har här många gånger framfört lika stark kritik av Putin än USA:s krigshetsande neokons. Bra stöd för dem.

   • Kerstin kan vara offer för ett vanligt argumentationsfel som används flitigt i fulmedia för att vilseleda människor. ”Skuld genom samnankoppling”. (Guilt by association)

    Men till saken!

    Fulmedia fokuserar inte på massmorden i land efter land eller terrorstödet till IS, samt vilka som ligger bakom detta, d.v.s. Israels och USA:s regimer, men på ett extremt klumpigt mord av EN saudisk journalist som rimligen enkelt och professionellt hade kunnat dö en ”naturlig” död, likt Ulfkotte eller Rabani!!

    Det klumpiga mordet tjatas om till leda, är ”inte acceptabelt”, etc, allt medan kapprustning av kärnvapen tagit fart inom Nato. Dessutom förbereder de nya konventionella krig för framtida massmord. Detta borde det verkligen tjatas om som ”INTE ACCEPTABELT”!!!

    Om man ska tro på Valmyndigheten så röstar svenska folket, till ca 70%, fortfarande för Bilderberggruppens krigiska och klimatalarmistiska lakejpartier. Varför? – Jo. Fulmedia tar inte upp frågorna inför valet på ett objektivt sätt där olika vetenskapsmän får fokusera på verkliga data och verkliga konsekvenser, eller får dementera, likt klimatupplysningen.se, eller klimathotet.com, gör.

    Lars Bern och Romeljö tillhör fåtalet som tar upp saken, även om fokus på lösningen är pinsamt frånvarande.

    Alla alternativ som protesterar mot idiotin mörkas i fulmedia, män nästan helt ävwn här. Det gäller såväl höger (ex. AfS) som vänster (ex. KP och SKP). Fulmedias ägarförhållanden undergräver yttrandefriheten, demokratin och freden genom son mörkning av alternariven.

    Fulmedia är inte nöjda förrän både Proletären och Nya Tider är förbjudna. (sic)

    Den som ger fulmedia minsta mängd pengar eller oförtjänt uppmärksamhet är en del av problemet.

    De som är en del av lösningen och som kan skapa fred ger uppmärksamhet till de fredliga alternativen och ser till att de kommer över 4% tillsammans. Jag menar allvar. Enhet i vårt land som leder till fred är viktigare än exakt fördelning av BNP, eller hur många kriminella icke-flyktingar eller icke-barn som utvisas.

    Demokratisk revolution mot monopolkapitalets lakejer måste genomföras med ett enat folk och den revolutionen måste alltid vara nationell i varje land. Invandrare och svenskar måste enas om vad som är rimligt inom våra gränser. Vi kan inte ignorera 20% av befolkningen.

    Vänsternationella och högernationella måste tillsammans inse att de har gemensamt intresse av detta och ett gemensamt intresse av balans efter att detta har genomförts.

     • Neokons stödjer inte alls Putin. Generellt är det tvärtom. De ligger bakom skrotande av INF-avtalet, som underlättar anfall mot Ryssland. (Se även kommande bloggartikel). Din överdrivna kritik av Putin i hundratals kommentar påminner om neocons, även om du har annan infallsvinkel. Ryska folket är säkert glada över att Ryssland inte såldes ut som under Jeltsin. Ett Ryssland under starkt beroende av USA försvårar ju den ryska arbetarklassens kamp för socialism, eller hur. Och kapitalistiska Rysslands fredsinriktade utrikespolitik, dess legala hjälp mott Syrien och terrorismen förtjänar allt stöd från alla som vill stödja nattionellt oberoende, FN-stadga och som vill underlätta kamp för socialism.

      • För tusan, Ervin. Läs vad jag skriver. Jag vill enbart visa en annan vinkel. Att läsa andra artiklar (många) av andra författare vidgar vyerna och du kan ta ställning till vem du anser har rätt, eller som kanske tillför andra informationer. Om du bara får en vinkel så är risken stor att du blir förd bakom ljuset. Precis som när Sovjetunionen intervenerade Afghansitan 1979. Då hade vi enbart en vinkel. Ingen brydde sig om den sovjetiska uppfattningen och informationen som kom därifrån. Alla nämnde att den informationen var sovjetisk kommunistisk propaganda och informationen var felaktig.
       Men idag vet vi bättre. Sovjetunionen hade rätt, och det var väst som förde oss bakom ljuset.

       • för tusan kerstin, många afghaner upplevde den sovjetiska eran i afghanistan som den bästa på hundra år med blomstrande industrier och ett någorlunda välstånd som aldrig kom tillbaka ,tyvärr

        • Ja, just det. Det finns två sidor av myntet men om vi enbart låter andra visa upp den ena sidan av myntet – så hur vi att myntet inte är falskt? Och det finns många mynt i världen …

    • Kerstin är från Sveriges kommunistiska parti de har alltid varit emot allt som har med Ryssland att göra.

  • Marsha Gessen är en oligarkernas försvarare, tillika medlem av de ”utvalda” och därmed imperiets kramare. Den som åberopar henne vet inte hut, är lurad eller ännu värre en villig imperieslav själv. Masha Gessens agenda är Rysslands förstörelse. Precis som bankirvampyrens.

 2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=BgEDzHizx48
  I den nu gällande ”Nya Världsordningen” är USA den enda dominerande makten på jorden som bestämt att sätta sina europeiska allierade på en hård plats och behöver därför inte förbinda sig att följa några restriktioner om kärnenergi (INF) eftersom de söker ensidiga militära fördelar.
  Kärnkraftsfördrag (INF) undertecknades 1987. Det förbjöd effektivt Moskva och Washington från att utveckla korta och mellanklass-missiler och sättet att leverera dem. Trump kommer att säga upp avtalet och citera Rysslands påstådda brott mot avtalet – något som Moskvas tjänstemän förnekar. Detta kommer att leda till ett snabbt svar från Moskva.
  Europeiska unionen uppmanade samtidigt båda parter att upprätthålla en konstruktiv dialog för att bevara det befintliga kärnvapenavtalet. ”Bryssel förväntar sig att USA ska överväga konsekvenserna av att döma avtalet på egen hand, liksom de allierade och hela världen”, enligt EU-talesmannen för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Maja Kocijancic,

 3. Mycket märkligt att en kommunist kan uppfatta artikeln som putinkramande. Jag räknar mig själv till det kommunistiska lägret och anser det finns anledning att rikta kritik mot Rysslands ställningstagande i den internationella politiken, t ex för kontakterna med högerradikala och neofascistiska partier i andra länder eller för att man (som i artikeln ovan) uttrycker sig alltför diplomatiskt om den reaktionära Trump-regimen. Samtidigt som Ryssland ofta spelar en proggresiv roll som en av motkrafterna mot USA-imperialismen. Det är alltså inte helt lätt att säga något entydigt om landets position i världspolitiken just nu, men det var befriande att för en gångs skull få reda på vad Putin faktiskt säger i avgörande frågor.

  • Hur spelar Putin en progressiv roll som en av motkrafterna mot USA-imperialismen när han själv företräder ryska imperialister? Det skulle vara som att säga att Löfven spelar en progressiv roll i Saudiarabien och i den övriga världen. Imperialism börjar redan i det egna landet. Ryssland förtrycker sin egen arbetarklass så hur progressivt är detta? Putins intresse – är att tjäna Rysslands kapitalister i andra länder och Trumps att tjäna amerikanska imperialister. De har inga progressiva intressen – utan endast kapitalistiska intressen.
   Och vad säger han egentligen i HELA utfrågningen? Det finns sannolikt ett flertal olika bedömningar om vad han egentligen säger.
   Artikeln kunde dela med sig andra åsikter och bedömningar om vad Putin egentligen sa. Men här koncentreras enbart åt en bedömning, och artikelns författare är knappast kritisk till vad Putin säger. Jag efterlyser lika stor kritik mot Putins ’progressiva’ arbete som vi är mot andra länder.
   Så för mig är det inte befriande.

   Det var det socialistiska Sovjetunionen som ofta spelade en progressiv roll som en av mot USA-imperialismen. Den progressiviteten finns kvar i de socialistiska krafterna i Ryssland. Det är dom som behöver all stöd dom kan få av oss socialister och kommunister – inte den imperialistiska och kapitalistiska Putin.
   Vi ska betrakta Putin och det kapitalistiska Ryssland som vi betraktar t ex kapitalistiska Storbritannien. Jag får förmoda att du inte betraktar May som progressiv trots att May tar Storbritannien ut ur EU. Eller att delar av det konservativa brittiska partiet är progressivt på grund av att ett stort antal vill ha en Brexit.
   Högern kan ibland vara progressiv men inte av dom anledningar som vi ser som progressiva.

 4. Anders, hypotetisk fråga:
  Om vi kunde flytta oss tillbaka i tiden, skulle du kunnat ha publicera en liknande artikel med den tidige sovjetiske presidenten Leonid Brezjnev – och det utan kritik, som i den här artikeln?
  Norrskensflamman publicerade ett antal intervjuer och artiklar av olika socialistiska presidenter. Mest för att vi ville att andra skulle få information om vad presidenterna egentligen sa och informerade än vad väst gjorde. Västs och USAs information var lättillgänglig, allt medan vi knappast fick kännedom om dom sovjetiska presidenterna hade att säga.
  Skulle du då säga att dom intervjuerna som Norrskensflamman gjorde vara befriande – allt med tanke på vad ni ansåg om Sovjetunionen?

   • Jag tvivlar starkt på det …
    Men jag fick dagens skratt när jag såg ditt svar! :-)

    • Skratt är ett borgerligt ideologisk vapen. Därför matas vi med dessa löjliga komedier och skrattserier. En äkta kommunist skrattar inte utan tar att allting på fulaste allvar.

     • Om jag hade tagit på fullaste allvar Anders kommentar till mig så hade jag fört mig själv bakom ljuset.

      Skratt är inbyggt i varje människa. Utan humor blir världen otäck. Så det är inte sant att äkta kommunister inte skrattar. Det gör jag varje dag. Och det gör alla kommunister, alla de jag känner i alla fall.

      Anders Romelsjö skriver vid varje första april en artikel som skall få oss att bli lurad – och därmed få oss att skratta.

      * Det finns otaliga fotografier och bilder där Lenin skrattar. Googla!

      Här är det Stalin som skrattar – men det finns de som säger att han inte var någon ’äkta’ kommunist!

      https://www.youtube.com/watch?v=sILtmlBU29g

      Om vi äkta kommunister tog in mer skratt i vår vardag skulle vi nog vinna fler sympatisörer!

   • Förresten …
    Publicerade er tidning Gnistan på 70-talet några intervjuer med sovjetiska presidenter och Kubas president Castro?