Efterlys Maud Olofsson!


Idag skriver Maud Olofsson en debattartikel i Dagens Nyheter där hon föreslår att staten ska sälja ut en del av det gemensamma, och likaledes folkägda Vattenfall AB. Det går tyvärr helt i linje med allt annat som högerregeringen ägnat sig åt sedan de kom till makten, kan man sälja ut åldringsvård, sjukvård och skola så säljer man för allt vad tygen håller eftersom det kan bli regeringsskifte i september.

När det gäller Vattenfall AB så har vi, tack vare Maud Olofsson, helt förlorat makten över det företaget. I sanningens namn ska här påpekas att det Socialdemokratiska Arbetarpartiet har varit ytterst hjälpsamt, något som smärtar mig att säga eftersom mitt eget parti nu går till val i en rödgrön allians där (S) ingår. Men det fritar inte Maud Olofsson från ansvar, ett ansvar som hon vägrat att ta. Hon har istället låtit Vattenfall AB leka affär med medborgarnas pengar nere i Europa.

Först av allt skapades en elbörs, Nord Pool i Oslo, för svenska elpriser var mycket låga i jämförelse med dem som gäller i Europa. Orsaken var förstås vattenkraften och redan färdigbetalda kärnkraftverk. Den elektricitet som medborgarna och företagen konsumerade kostade under, eller omkring tio öre per kilowattimme att producera. Därför skapades en elbörs som gjorde att elleverantörerna kunde plocka ut mellan fem eller tiodubbla priset, plus diverse ospecificerade nätavgifter.

Som inte det räckte, man skapade ett konstgjort instrument som heter elcertifikatsavgift. Trots idoga studier i ämnet så har jag ännu inte förstått vad denna avgift handlar om, inte mer än att det är ytterligare ett sätt att plocka in pengar för något som är obegripligt för Vattenfall AB:s ägare, kunderna. Den står numera angiven på en särskild rad i alla elräkningar, jag antar att kunderna därmed anses ha certifikat för att få använda elektricitet?

När man sedan hade skapat Nord Pool, marknadsanpassat elpriset, och tillfogat elcertifikatsavgiften så hävdade man att man skulle skapa ett incitament för att dra ner på utsläppen av koldioxid. Då kom någon klartänkt individ på att man skulle tvinga befolkningen att betala för något som man kallade för utsläppsrätter. Dessa papper skulle förställa ett slags skriftlig rättighet att skita ner vår miljö, dessutom så betalas de givetvis av medborgarna själva på olika sätt. Antagligen betalar vi miljarder i form av utsläppsrätter för Vattenfall AB:s brunkolsbrytning och den enorma nedsmutsning av miljön som de ägnar sig åt när de leker affär med våra pengar i Europa.

Maud Olofsson på DN/Debatt: ”Alliansregeringen har format världens mest ambitiösa energi- och klimatpolitik och därmed skapat en stark hemmamarknad för framtidens energiteknik. Samtidigt har satsningarna på forskning och utveckling inom energiområdet ökat kraftigt liksom de internationella miljötekniksamarbetena. Anslagen till energiforskning är i dag omkring tre gånger större än bottenåret 2005. Sverige har förutsättningar att bli ett eldorado för gröna företag och nya gröna jobb. Men det fattas ännu något för att få full kraft i den utvecklingen.

Det råder brist på riskvilligt kapital och kraftfulla svenska industrialister som tar tekniken från testlabben till marknaden. Det vill Centerpartiet ändra på. Därför föreslår vi att staten ska sälja delar av Vattenfall AB och använda tio miljarder kronor som aktiekapital i ett nytt spjutspetsbolag – Framtidsenergi AB – med en renodlad uppgift: att tillsammans med privata aktörer investera i framtidens energilösningar och nya gröna jobb i Sverige.”

Vi är alla så innerligt tacksamma över Maud Olofssons ansträngningar att skapa en ambitiös energi- och klimatpolitik och hennes försök att skapa en hemmamarknad. När det råder brist på riskvilligt kapital så föreslår hon att vi skattebetalare ska tillhandahålla detta genom att sälja ut en av våra gemen-
samma tillgångar, Vattenfall AB. I vart fall en del av företaget, antagligen den mest lönsamma delen.

Att det skulle råda brist på riskkapital undrar jag lite över. Alltfler skolor, daghem, äldreboenden, vårdcentraler och sjukhus ägs och drivs numera av riskkapitalbolag. Nu är det plötsligt en brist på dessa bolag som kritiserats så hårt för att deras enda mål är att mångfaldiga det egna kapitalet. Det borde rimligen betyda att det nu finns ett övermått av sådant risk-
kapital, vilket i sin tur gör att Maud Olofssons uppgifter i DN kan ifrågasättas.

När Maud Olofsson klämmer till med att Sverige kan bli ett eldorado för gröna företag och nya gröna jobb så kommer jag att tänka på brottet ”Trolöshet mot huvudman”. Det är den vanligaste åtalsformuleringen när en anställd försöker fiffla med sin arbetsgivares pengar. Borde inte en åklagare få i uppgift att utreda om det inte är just det som Maud Olofsson försöker göra genom dessa dimridåer?

För att försäkra sig om hennes medverkan i en sådan utredning bör hon väl hållas i förvar under utredningstiden?

i , , , , , , , dn12 svd1 ex ab12 t


19 svar till “Efterlys Maud Olofsson!”

 1. Varför helt enkelt inte bara låta ägarna (dvs vi – svenska folket) ge order till ”vårt” bolag Vattenfall att satsa på just den utvecklingen. För det är väl just därför vi äger Vattenfall. Inte är det väl för att man ska konservtivt förvalta den tyska kolkraften i varje fall. Mauderaten är en katastrof!

  • Du skojar! Om Ohly blir Näringsminister och han får 100% stöd av MP o S skulle det kunna genomföras, men tror du att S skulle gå med på det?

   • Vi ska inte ge upp hoppet, sossarna börjar på att inse att vi inte kan fortsätta att vara passiva i vårt ägande. Och att det inte håller att vi privatiserar hur mycket som helst av vår gemensamma egendom.

 2. ”Världens mest ambitiösa energi- och klimatpolitik” ! Hon ljuger som en häst travar också.

  Frågan är om det verkligen är LAGLIGT för politiker att ljuga i folk en massa skit? De gör det ju för egen vinnings skull…

  Man tycker ju att folk själva skulle utmäta straffet 19 september, men RÄCKER verkligen det?

  Kolla bara in partiets miljöministeratrapp Carlgren. Varg och valjakt, och ja till kärnkraft och Förbifart Stockholm. Tjära och fjädrar säger jag…

 3. Dessutom. Uppdrag Granskning (tror jag det var) som granskade hur dessa pengar satsades. Ökad tillverkning av ”grön el” kan man ifrågasätta…

 4. Pengarna efter försäljningen av Vin & Sprit börjar väl ta slut och då måste man sälja av nästa statliga mjölkko för att kunna fortsätta den vanvettiga avvecklingspolitik man hittils ägnat sig åt.

  Skulle vara intressant att se hur bra den svenska ekonomin är om man bortsåg från de högst tillfälliga vinsterna som försäljningen av svenska folkets egendom har givit.

 5. Om man ser allt det här försäljandet av våra statligt, alltså gemensamt ägda företag i stort, så är det en ganska ruskig bild som framträder där Sverige snart ägs helt av multinationella företag, företrädesvis amerikanska. Och hur det går med länder som ägs av amerikanska företag det har vi ju sett många avskräckande exempel på.

  • Även Indiska och Kinesiska intresse köper upp andra länders statsägda och privata företag. Kinesiska intressen köper också upp jordbruksmark i Afrika. Frågan är vad blir de yttersta konsekvenserna när ägarintressen kolliderar med lokala behov.

   När det gäller el som produkt är utvecklingen intressant. Det finns i dag byar i Indien som har solcellsbelysning och folk har då fått möjlighet att läsa och umgås på kvällarna. Även i byar i norra Afrika testas sådana anläggningar och då även som vägbelysning. De här marginella projekten är bara börja på en utveckling som kommer att ske här också.

   Någon ort här i Sverige (kommer inte i håg vilken) har bytt ut sin gatubelysning till diodbelysning och har då sänkt förbrukningen och driftkostnaderna

 6. Det är en sak som jag funderar över , varför dessa borgliga partier är besätta av privatisering
  Varför denna regering har en fientlig inställning till statens ägande av vissa bolag

  Enorma summor från företaget innehav går till folket och välfärden , är det något fel med detta
  Jag har aldrig hört att ett bolag som ägs av staten har gått med förlust

  Många av dessa statliga ägda företag är en försäkran för statens välstånd så länga de går med vinst , det gör nytta för befolkningen
  Jag har svårt att förstå varför staten vill sälja sitt innehav och hur staten ska ersätta dessa summor

  Är det så att försäljningen främjar politikernas positioner och intressen

  • Det hela handlar om ideologier som fungerar som en typ av religion. Sunt förnuft finns inte med i det där.
   Att bolagen är bra för staten vill de inte ens diskutera eftersom det saboteras deras ideologi.
   Borgarna har USA som förebild.

  • ”Jag har aldrig hört att ett bolag som ägs av staten har gått med förlust ”

   Då har du inte hört tillräckligt bra…….

   Vad sägs om SJ och Green Cargo?

 7. Vi har suttit och diskuterat saken här hemma under förmiddagen,
  tack för proffsigt inlägg som summerade hela eländet, borde dock
  finnas x antal åtal att väcka mot Alliansen utöver Maudans egna.
  (Utförsäkringseländet bland annat…)

  Bra skrivet =)

 8. Det man kan göra är att vägra vara valboskap & delta i legitimeringen av den nyliberala skitpolitiken och ockupationerna österut oavsett partifärg.

  I alla fall tills det finns ett tydligt alternativ och inte sju identiska sådana. Med ett valdeltagande på under 40% kan de inte skylla på ”dålig information”. Om Mona vinner valet med V som vanligt i skuffen så fortsätter privatiseringarna och €U-kryperiet som vanligt. Nej, ryck undan mattan för dem….

 9. Det behövs en ny Sven Grassman för att rensa upp och ta fram fakta ur den borgerliga alliansens illaluktande ”gödselstack”! Jag har själv kommenterat på Alliansfritt Sverige vad han tyckte om den förfalskade och korrupta ekonomiska politik som profeterades ut under Fälldins och Ullstens regeringsår i slutet av 70-talet!
  Eftersom jag vill att andra skall få en inblick i vad som hände under desa första borgerliga år sen 30-talet så återger jag ett utdrag från hans bok nedan! Jag tycker själv att det många gånger frammanar en en deja-vu-känsla av dagens borgerliga politik att läsa denna bok!

  Själv beskriver han denna tid som en ekonomisk Lysenko-epok!
  Jag citerar ur boken sidorna 25-26:

  ”När en hel vetenskapsgren allvarligt anfäktas i sin kärna – i sin metodik, sina begrepp, sina data – så blir konsekvenserna allvarliga långt utanför professionens egna domäner. Anledningen är att samhället litar på sina vetenskapsmän inom olika områden, att man ansett sig ha en viss teknisk och moralisk standard ….

  Under 70-talet förföll den ekonomiska analysen i en grad som omöjliggjorde ens en approximativt rationell politik. Verkligheten förvanskades, statistiken politiserades, människors attityder i fundamentala livsåskådningsfrågor kunde i hög grad manipuleras i en värld där förlopp, kriser, spänningar behändigt kunde regisseras, dimensioneras och fokuseras med hjälp av falska data och en hjälpsam och talför ekonomkår.
  Själva språket missbrukades. Ord som krismedvetanade , lönsamhetstolerans, åtstramning och sparande blev allt vanligare. De upprepades i åratal av politiker och – skamligt nog- av rikets vetenskapligt skolade ekonomer, som därigenom legaliserade just de grumligaste och mörkaste strömningarna i vårt samhälle, just de begreppsoklarheter och skevheter som deras fina metoder egentligen skulle skydda emot.
  Befrielsen var enorm hos de hovmän och mörkmän över det carte-blanche för fördomar och grov politisering som rikets nationalekonomer frikostigt delade ut”.

  Behöver det påpekas att denne ohövsamme professor i nationalekonomi, Sven Grassman , mobbades ut från sin institution för att hamna i en källarlokal på den nerlagda Veterinärhögskolan i Frescati, Stockholm.

  Bengt Nilsson, röd gråsosse