Varghatarna upptäcker konsekvenserna?


Jag har länge undrat när de kriminella jägargängens agerande ska få återverkningar på nyrekryteringen av jägare. Jag har flera jägare här på bloggen som helt tagit avstånd från sina egna organisationer, och nu kanske man kan börja skönja en stagnation i återväxten hos jägarkåren.

Att antalet teoriprov sjunkit från 14 404 till 13 523 är i runda tal sex procent lägre antal prov, det är ett statistiskt säkerställt värde och att det handlar om en stagnation av intresset för jakt är ostridigt. Orsaken till det kan man givetvis fundera över, själv är jag övertygad om att det beror på att allt fler ser det utbredda varghatet, och rovdjurshatet, som en försvårande omständighet. Skulle man kunna mäta graden av ”naturvänlighet” så skulle sannolikt svenskarna få ett mycket högt värde, men idag så rimmar ett sådant begrepp allt sämre med jägarkårens mediala framtoning.

Själv så har jag till och från kontakt med ett par aktiva jägare här på hemsidan, de beklagar sig djupt över varghatarnas framfart i media, och över sina egna jägarorganisationer. Det måste vara svårt att hävda att man är naturvän när ens organisation vill utrota en eller flera djurarter, och fler och fler känner sig obekväma med den negativa uppmärksamheten som hela tiden växer.

Det är tråkigt ur fler aspekter, vi behöver en pigg och alert jägarkår, vi har en onaturligt stor älgstam i landet och nu börjar tillväxten av vildsvins-
stammen bli ett reellt problem. En välskött jakt gagnar alla parter, men när kriminella jägargäng ägnar allt större resurser åt att jaga ett eller ett par rovdjursarter med förgiftade åtlar eller med snöskoter, ja då drar de hela jägarkåren i smutsen. När sedan jägarorganisationer går ut och kräver en total utrotning av vissa arter som har funnits i landet längre än vi tvåbenta, ja då blir det svårt att koppla ihop begreppen ”naturvän” med ”jägare”. Och det är det som avspeglas i notisen från lokaltidningen Mitt i Haninge.

Nu har nedgången börjat, och så kommer det fortsätta fram till dess att jägarna tar itu med problemen internt, det går inte att ha några procent högröstade medlemmar som drar ner statusen för hundratusentals seriösa jägare. Det är förstås ett internt problem för jägarkårens organisationer, men gör man ingenting åt saken på förbundens och lokalavdelningarnas årsmöten så kommer nyrekryteringen sjunka rejält även nästa år.

it Andra om: , , , , , ab123 gp dn12345 svd1234


7 svar till “Varghatarna upptäcker konsekvenserna?”

  1. Jag känner flera jägare och de är alla äkta naturmänniskor som förstår vad naturen är. Enligt dem är inte naturen onaturlig som ska anpassas till några fås fobier.

  2. Nyrekryteringen kommer nog att sjunka oavsett vargdebatten. Detta är en folkrörelse på utdöende av helt naturliga skäl. Lands- och glesbygden avfolkas och unga människor blir allt mindre benägna att ta över sina föräldrars livsstilar och försörjningar.

      • Hmm, är det inte det vi har fått i en lite alternativ form sedan värnplikten avskaffades? Djur är oxo männskor, eller hur var det nu i fablernas värld?… (för den som nu inte dekrypterat mitt budskap så är jag alltså inte på varghatarnas sida…)

    • Sant, jakt och fiske var tidigare en viktig del av försörjningen på landsbygden. Så är det inte längre i samma omfattning, och om jakt som ”sport” eller ”nöje” inte attraherar så många ser jag det som positivt.
      Om jag inte vill äta den, och den inte besvärar mig alltför mycket, vill jag låta den leva ostörd, ojagad och oskjuten.