Vargen hotas av samerna


Ett trebent djur får idag tjäna som illustration över hur farlig vargen är, nu är det samerna som låtsas som om vargen är en stor predator när det gäller rennäringen, men så är inte fallet.


Det är snarare så
att lodjur och järv tar mångfalt fler renar, trebenta vargar gör det inte. Inte ens fyrbenta vargar kan vara något större problem för samerna idag. De skulle absolut utgöra ett problem om de förekom i stora skaror i renbeteslandet, men det gör de inte. Redan idag har förändringen av jaktförordningens paragraf 28 fått till resultat att man lättare kan sätta igång med skyddsjakt på varg. Men ytterst få vargar skjuts, orsaken är förstås att det finns bara enstaka exemplar i de områden som är DN aktualiserar.

DN: ”Vargen har sprungit i skoterspåret som går över sjön Västanträsk, några mil nordväst om Umeå. Ett par hundra meter längre bort visar spåren i snön att den jagat en flock renar men utan att lyckas ta ett byte. – Vargen har ett dåligt bakben och hinner nog inte i kapp. Den sätter knappt ner vänster bak, konstaterar Stig-Björn Klementsson, länsstyrelsens naturbevakare. Det är tredje vintern i rad som Rans sameby har varg bland renarna i vinterbeteslandet. – Dessutom har lodjur och järv blivit många fler. De tar för många renar, det här går snart inte längre, säger Olle Larsson, ordförande i Rans sameby.”

Dagens Nyheters skildring av problemet ter sig minst sagt enögd. Möjligen är lo och järv ett problem i det aktuella området, men vargen säljer bättre och därför har en trebent varg fått huvudrollen i en såpa där den inte ens förtjänar en plats. Att man ensidigt låter dem med ekonomiska intressen i rennäringen tala oemotsagda är problematiskt. Det saknas ett antal röster i artikeln, men det saknas inte forskning i ämnet. Det måste vara en annan orsak till att en trebent varg får förstasidan i tidningen.

Det är tveklöst så att rennäringen behöver fredas från alltför stora rovdjursstammar. Det kan uppnås på flera sätt. När det gäller fjällen så kan jag personligen tänka mig att vargen inte ska vara fridlyst i fjällnära skog och på högfjället. Utan att särskilt ha satt mig in i frågan när det gäller lo och järv så kan jag tänka mig något liknande om bestånden klarar det.

I övrigt så andas detta varghatarlobby lång väg. Jag är övertygad om att en mer grävande reporter hade hittat trådar att nysta i, trådar som inte bara ledde till rennäringen. En fråga som behöver aktualiseras i sammanhanget är om rennäringen verkligen ska få styra över vilka vilda djur som ska finnas i den norra halvan av landet. Det börjar kännas aktuellt att stängsla dessa renar nu.

Andra om: , , , , , , , , , , it DN SvD ab

[tags]Canis lupus, Varg, Samer, Rennäring, Samebyn, Järv, Lo, Varghatarlobbyn, Natur, Renbetesland, Politik[/tags]


22 svar till “Vargen hotas av samerna”

 1. Det finns totalt EN st varg i renbetesområdet (trebent) och det hotar tydligen hela rennäringen! Fakta är ju annars att ca 70% av renarna dödas av lodjur, 15% dödas av järv, 8% dödas av björn och 4% dödas av kungsörn. Av dessa rovdjur så ökar inte lodjursstammen i renbetesområdet, medan järven ökar något. Av alla dessa döda renar (ca 20% av stammen), så skulle de flesta förmodligen ha dött ändå. I många fall går det ju inte att se om ett rovdjur har dödat en sjuk ren eller t o m bara har ätit as från en redan död ren.

 2. Jag anser att det måste bli slut på subventionerna till renskötseln. För det är inte bara rovdjurstagna renar som vi får betala för. De renskötande samerna får väl anmäla sig till arbetsförmedlingen om de inte kan försörja sig på sin näring. Svenskar tvingas byta yrke och flytta, varför ska inte det gälla samer?

 3. I rubriken skriver du “Vargen hotas av samerna”. Jag trodde att det handlade om att det samiska folket håller på att utrota vargen! Först i artikeln så får man veta att det är bara en minoritet bland minoriteten med några få personer det handlar om. Tala om vilseledande marknadsföring! Om några värmlänningar skjuter en varg så inte skriver man att det svenska folket hatar vargen eller vill utrota vargen? Är inte de flesta samer för vargen och vilda djur?

  Ha en fortsatt trevlig söndag,
  Lars-Nila Lasko
  http://www.samiworld.has.it

  • Jag anammar DN:s sätt att välja rubriker.. :-) Sedan säger du att de renskötande samerna är i minoritet, så är det förvisso, men lyssnar man på den allmänna debatten så förefaller varenda same betraktas som en renskötare/renägare. Och, som Kurt påpekade, så är just vargen inget större problem. Min grundinställning som rovdjurvän är förstås att rödlistade arter ska skyddas, och att de ska skyddas till varje pris. Om vi haft en genetiskt sund och livskraftig vargstam så skulle jag t.o.m. kunna tänka mig vargjakt. I vart fall ovanför odlingsgränsen.

   Skjuter värmlänningar varg så skriver jag ”VARGHATARE FORTSÄTTER TJUVJAKTEN” i en fet rubrik. Jag har skrivit mycket om varghatarlobbyn, kolla får du se. F.ö. har jag en e-postadress på ”same.net” och om jag vill rösta i Sametinget så är det helt ok… :-)

 4. Jag ser ett allvarligt problem med att minska järvens bestånd.

  Järven har på senaste tid haft problem med föryngringar och milda vintar.

  Milda vintar är en katastrof för ett rovdjur som är beroende av jaga genom att pringa uppe på snön och inte sjunka ned.

  Jag är också lite skeptisk till att gå efter lodjur.

  För lodjur, kungsörn och järv är ganska unika för vår miljö. Varg och brun björn finns i säkra bestånd på andra platser i europa, men lodjuret, järven och kungsörnen behöver vad de kan få för skydd.

  Men det betyder inte att jag förspråkar att vi ska skjuta av vargen eller björnen, inte ens en tre bent varg.

 5. Rennäringen är av lika stort riksintresse som bandy, två museimässiga bagateller som är dömda att förvisas till glömskan. Frågan tills dess är väl snarast hur man ska skydda vargen (och andra rovdjur) samt vår fjällnatur mot rennäringen? Det vore välan bättre att släppa renarna fria och överlåta jakträtten på dem till samebyarna?

 6. Jinge artikeln är intressant och det stämmer med vad de flesta insatta i vargfrågan säger. Vi behöver nytt blod i vargstammen, men problemet då är att folk kan säga att vargstammen är inte naturlig då och vargförespråkare som du och jag förlorar ett argument, men jag är inte rädd för att förlora det argumentet. Det finns så många andra att använda.

 7. Jag kan inte riktigt hitta någon information om hur mycket man får ut i ersättning för en rovdjursdödad ren. Däremot så skriver Expressen i http://www.kvp.se/Nyheter/1.1466886/samer-kraver-hojd-rovdjursersattning att sametinget vill att ersättninge ska höjas från 61 miljoner i fjol till 227 miljoner i år.

  Sedan är väl hela rennäringen i sig väldigt subventionerad redan? Jag hittade en intressant artikel här som är skriven första Februari i år: http://www.st.nu/asikter/debatt.php?action=visa_artikel&id=796857

  ”Under 2008 beräknade Berth Hägglund att rennäringen kostade övriga medborgare 500-800 miljoner, 2000 svårare personbilsolyckor, och några miljarder i förstörelse av andras odlingar. I nuvarande form försörjer rennäringen några 10-tal renskötare, som binäring ett par hundra.”

  Förresten så behöver man ju inte ens hitta en död renkropp för att få ersättning för den. 2005 fick man ersättning för ett 50-tal dödsstörtade renar – men det kunde aldrig bevisas att de hade dödsstörtat pga rovdjur.

  Sedan som en notis måste jag säga att jägare som påstår att varg och andra rovdjur konkurerar om deras bytesdjur och förstör deras jakt, är det dummaste som finns. Dessa jägare borde gå och läsa lite grundläggande biologi. I stort sett alla rovdjur tar de svagaste och sjuka djuren först. Det är bara mänskliga jägare som är först och främst ute efter de starkaste djuren och de största hornen. Det betyder att hade man låtit naturen sköta sig själv så hade älg-stammen fått starkare djur i slutändan.

 8. Marcus R:

  För alla tamdjur utom ren finns fastställd ersättning.
  För ren betalas en klumpsumma till samebyarna via Sametinget. Beloppet ligger fn på 46 miljoner och skall fördelas efter rovdjursförekomst mm. Det innebär att att skadorna på ren inte måste dokumenteras, något som gör att statistiken på rivna renar är väldigt osäker. Gissningsvis är de uppgifter som florerar (50 000 djur årligen) grovt överdrivna. Men vem försöker inte sko sig när kassakistan är öppen?
  Vid en snabb sökning hittar jag överhuvudtaget ingen sådan statistik. Är det någon som vet mer?

 9. Den bästa statistiken finns nog i rovdjursutredningen från förra året. Men den visar egentligen bara att det är mycket osäkra siffror, det står t ex

  ”Det är inte osannolikt att dagens lostam tar mellan 15000-25000 renar per år” (Sid 232).

  ”I Norden är renen utsatt för predation från björn, varg, lodjur, järv, kungsörn. Det är svårt att dokumentera förluster av renar på fritt bete på fjället. Det finns därför inte någon pålitlig beräkning av förlusternas omfattning. Den totala predationen varierar sannolikt mellan olika områden och år. Lodjur och järv står för den största delen av förlusterna och förlusterna till björn kan lokalt vara stora. Även kungsörnen kan orsaka kännbara förluster av renkalv.” (Sid 473)

  Så sammanfattningsvis kan man väl säga, att INGEN har några fakta om hur många renar som rovdjuren tar, klart är att vargen inte tar renar, eftersom det inte finns någon varg i renbetesområdet. Och det är också mycket olyckligt att det bara finns en enda forskargrupp (Öje Danell,) som arbetar med detta, speciellt som att de främst arbetar generellt med rennäringen och dess lönsamhet, och därmed har nära band med renägarna.

  http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/93609

 10. Nu är det nog så att Jinge och flera av komentatorerna är ute på marker de inte känner till. Vargen eller vargarna ska jag säga eftersom de jagar i flock har alltid varit rennärningens största bekymmer förutom diskrimineringen av samerna i allmänhet. I flera hundra år har samerna skött balansen mellan vildjur och renarna. De bör de även få sköta idag. Lon har en annan status bland samerna. Den skyddar renhjorden eftersom vargen skyr lon.Den är inte lika farlig för renhjorden som vargen. Den tar bara en ren och klarar sig länge på den. Lon jagar inte renarna långt och skingrar inte gruppen. Vargen nöjer sig inte med en ren utan kan dräpa 10 eller 20 över en natt. Vargriven ren går inte att äta, men det gör däremot loriven ren. Järv jagar ensam.
  Samerna är vårt lands ”palestinier” vars kultur och näring är i fara utan att någon verkar bry sig. Vi borde vara stolta över våra samer som representerar en kultur och livsstil kopplat till natur. De gamla samerna levde i flera hundra år utan att rubba ekosystemet eller lämna skräp efter sig. Det finns mycket vi har att lära här. Många unga samer mår idag dåligt. Speciellt i Sverige behandlas samer illa. Man har tex inte erkänt samernas rätt som urbefolkning. Stöd samerna!

  • Du menar att jag inte känner till Same Ätnam? Vad mer är det jag inte känner till? Vad exakt i min text är det dy tycker visar på bristande insikt?

 11. Katarina, stenåldersbyn vid vuollerim vill inte samerna kännas vid, varför.
  Jo för den pekar på att redan för 5000 år sedan bodde det andra än samer i övre norrland.
  Stenristningarna vid nämnforsen pekar på samma sak.
  Ut på Röst (ofoten) så är det spår efter bosättningar som inte är av samiskt ursprung
  Det mest troliga är att det har bott många olika folkgrupper där uppe hela tiden.
  Landhöjningen har gjort att många arkeologiska fyndplatser inte är så lättupptäckta, den tidigare nämnda fyndplatsen vid vuollerim har tidigare legat vid en havsvik, idag mer än 10 mil från havet. T.ex har du hamngatan i gammelstad utanför lule, men du ser ingen hamn där. Viken som hamnen låg är sedanlänge uppgrundad och har varit åker och äng, vad som är där nu vet jag inte.
  Men i vilket fall som helst byggdes kyrkan på 1200-talet och då fanss hamnen, gammelstad hade då funnits några hundra så vitt man vet.
  Vi vet också att handelsförbindelserna i norr följde älv och sjösystemen i norge, finland och ryssland till atlantkusten och att dessa huvudsakligen inte drevs av samer, Handelsförbindelsena krävde fasta anläggningar och bofast befolkning.
  Gustav Vasa satte stopp för nordkalotthandeln eftersom han ville att all handel skulle gå över stockholm. Ett stopp som har haft sin inverkan fram till våra dagar.
  Liten annan kuriosa, Boden, var en gammal fäbovall till Sunderbyn.
  Det var lite ovidkommande i vargfrågan.
  Fast ytterligare lite kuriosa.
  Min far åkte skidor en kväll (omkring 1939-40) på en timmerväg genom skogen hem till sin mamma. Då hörde han något som kom och sprang väldigt fort bakom sig, så han åkte upp på en kulle eller stenblock intill timmervägen. Kort därefter kom en älg springande och den reagerade inte på att han stod vid timmervägen, den verkade vara i panik berättade han. Inom en minut så kom det två vargar springande efter älgen, de såg inte honom heller. Dagen därpå så åkte han med min farfar och tittade efter spår och min farfar konstaterade att det var varg. Min farfar var välbekant med spår, han hade tidigare varit pälsjägare. Vid den tiden var det inte särskilt gott om vare sig älg eller varg, det var sällsynta att folk såg dem överhuvudtaget trots att de kunde bo mitt ute i skogen.

 12. jinge vad är ätnam? jag menar att du inte känner till förhållandet mellan de olika rovdjuren från samernas sätt att se. Men det är inte så lätt.
  till Christer W : vad har voullerim med vargen att göra? Vadå kännas vid? Vad vet du om det? Jag skulle inte bry mig. Och varför skulle inte flera sorters människor ha existerat samtidigt? Som sagt: Samerna lämnar inga spår. Snarare är det så att vissa ickesamer blir väldigt upphetsade över möjligheten att samerna inte var först. Spelar det någon roll? Dom har varit där tillräckligt länge för att man skall börja visa dem respekt.

 13. Och en annan sak Jinge. Det går helt enkelt inte att ” stängsla” renar. Ingen renskötsel kan bedrivas på detta sätt. Det är emot renens alla normala livsbetingelser. Det trista faktumet kvarstår. Renäringen är på väg att dö ut liksom mycket annat som människan kommer att sakna och ångra att hon gjorde sig av med. Men det blir så dags det.

  • Same Ätnam betyder ungefär ”Sameland”. Min farmor var same, och jag kan tom jojka om jag fått i mig lite Whiskey.

   Jo det går att stängsla renar. Se hur man gjort med hästen, man måste ha stora hagar, och mark är det gott om i dessa trakter.

 14. Men ring och fråga dina samesläktingar! Det går inte att stängsla renarna. De är inga hästar. För övrigt: Bryr vi oss inte för lite om samerna? Rekommenderas: Läs Yngve Ryds böcker om eld, snö, ren o varg!
  Och – likheter mellan palestinier och samer kvarstår. Fördrivning av folkslag har många ansikten. Mer eller mindre grymma.

 15. Om du inte vet vad vuollerim har med vargen att göra säger rätt mycket. De som bodde där var ett jägar- och fiskar-folk.
  Det jag poängterade och som tycks ha gått dig spårlöst förbi är att det har bott olika folkgrupper där hela tiden från bottenvikens kust till atlantkusten, de som i dag kallas norrmän, svenskar, finnar, ryssar och samer.
  Det är inte heller så att samerna inte lämnade spår efter sig, de begravde folk, de hade platser mer eller mindre viktig betydelse, några har varit bofast och inte fört ett nomadiserade liv. Spår efte dem och andra samojedfolk finns från röst till ryska stillahavskusten.
  Att det inte har gjorts så omfattande arkeologiska undersökningar ligger i ämnets status, det har gett mera poäng i den akademiska välden att forska i antika friser, etruskiska gravar, vikingarnas liv och leverne än ett ganska oglamröst ”ödemarksliv”.
  Dessutom måste jag uttrycka min förundran över att du försöker slå Jinge på fingrarna om renskötsel, men förmodligen har du bara sett renar på vykort.

  P.S. Jinge, går det inte bra med explorer för få dig att jojka. Enligt de arkeologiska spår på fjället var den den mest gångbara på 50- 60-talet. Har du hört talas om Karven?

  • P.S. Jinge, går det inte bra med explorer för få dig att jojka.

   Jag vet faktiskt inte, det är väl bara det att jag inte gillar den sortens dricka speciellt. Och Whisky slår direkt mot jojknerven… :-) Jag har fotograferat ren rätt så mycket, har varit med på renmärkning ett par gånger, fotograferat på en av dessa. Annars har det blivit ströbilder på ren, både till fjälls och strörenar. Roligast är de dock på Dundret i Gällivare, de är så vana vid turister så de är helt tama… :-) Annars brukar de vara tämligen reserverade av sig. Har fastnat några gånger med bilen i renflockar, intressant upplevelse…

 16. Ja, visst har renen allmänt blivit något mer reservead med åren. För i tiden var det ju inte ovanligt att ha några renar inhägnade för att användas som drag och klövjedjur. Det tog ju tid att vänja och lära upp dem till det, så de var värdefulla.

  Turistrenarna uppe vid Dundret var nått nytt för mig men inte särskilt förvånande, även djur anpassar sig till det som upplevs fördelaktigt.
  Jo, Karven var ett tåg från Narvik till Luleå, det lär ha smugglats mycket dålig norsk sprit under motbokstiden på det tåget. Spritsorten gav namn åt taget
  T.ex. har blåmesar lär sig att sitta och blänga in genom fönstret när fröautomaten är tom.

 17. Det finns folk i min hembygd, Harads, ett par mil söder om Voullerim som resonerar som Christer W tyvärr.
  Här tycks man undvika frågan jag lade fram. Samerna behandlas inte rättvist i Sverige.
  Inte sjutton slår jag Jinge på fingrarna. Han tål nog mer än så i en ärlig debatt!