Vargdebatten

Så har jag återigen genomlidit någonting som på vanlig svenska kallas ”debatt” i Sveriges Riksdag, denna gång om vargen, eller gullfot som den också kallas. Tyvärr utan någon större behållning kan jag redan nu avslöja.

Varg

För den egentliga behållningen i debatten utgjordes av Jens Holm, han visste varför han var där och verkade dessutom hyfsat påläst i frågan, inget som man kan beskylla Andreas Carlgren för. Dessutom så sade inte Carlgren ett ljud om att Naturvårdsverket hade fått i uppdrag av regeringen att utreda frågan om utplacering av vargar så att den kunde påbörjas senast 2014, vilket framgår av regeringens svar till EU-kom-
missionen. Han räknar förstås kallt med att journalister inte har läst svaret så han kan låtsas som att det går att placera ut djurparksvalpar eller importera rysk/finska vargar. Och det går ju bra att säga när man vet att ingen gräver det minsta i de uppdrag och skrivelser som döljer sig i Miljödepartementets ”Att göra sen, kanske” -lådor.

Miljöpartiet hade en bra debattör med, sedan var det en fallande skala på deltagarna, värst var väl en moderat man som stod och blåljög i talarstolen, fast sådant är ju alltid spännande så det piggar upp. Men samtliga debattörer från alliansen och deras stödparti hade okunniga debattörer, men riksdagsleda-
möternas uppdrag är ju att vara lekmän, vilket blev tydliggjort. Debatten var kemiskt befriad från nyheter, möjligen med undantag för Carlgrens påstående om att regeringens linje hade stöd av de forskare som agerade som sakkunniga åt EU-

Varg

kommissionen, det har jag aldrig hört förr, vilket givetvis förvånade mig. För varför skulle samma kommission stämma Sverige inför EU-domstolen om deras egna sakkunniga hävdade att Sverige följde EU:s habitatdirektiv?

Antagligen är det samma sak som med vargvalparna och importen av tjugo vuxna vargar från Ryssland och/eller Finland. Den äldre moderata mannen, som också bjöd in (V) och (MP) att få vara med om en ”riktig” jakt, hävdade att Sverige var främst i världen med sin rovdjurspolitik. En märklig uppgift då delstaten Minnesota i USA har tretusen vargar på halva Sveriges yta och med hälften av vår folkmängd. Skulle vi vara främst i världen i ämnet så skulle vi ha fler än sextusen vargar, något som inte ens den mest hängivne vargkramaren skulle gå med på.

Fritt ur minnet så tror jag att vi har tretusen björnar i landet, och det är nog en övre gräns. Antalet vargar kan man nog diskutera, men jag har svårt att tro att det fungerar med mer än tusen, men jag kan ha fel. Om nu någon funderar på att titta på debatten på nätet så gör gärna det, men man skulle lätt kunna klippa ner debatten till femton minuter. Men man kan ju snabbspola på SVT Play.

it , , , , , , , , ab1 sv/a>t
12 dn1 svd12 ex gp1

  5 comments for “Vargdebatten

Comments are closed.