Vad ska vi göra åt impotenta politiker?


Många av oss är med rätta oroade över de klimatförändringar som kommer. I kölvattnet på den oron finns det ett antal klimatförnekare, människor som hävdar att jorden är platt och att klimatoron är obefogad.

Jag har för mig att Erik Svensson på sin blogg Biology & Politics jämförde dessa människor med historieförfalskare som kreationisterna, människor som tror att Gud skapade världen för 6000 år sedan. Jag har själv stött på dem ett antal gånger, eller för att vara exakt – varje gång jag skrivit något om växthuseffekten och koldioxidutsläpp. Då agerar de som småbarn som man försöker ta leksakerna från. Möjligen så är deras leksaker stora SUV-ar med ännu större V8-motorer.

Jag länkar längre ner till en av Eriks bloggposter i ämnet, men jag skulle rekommendera samtliga att besöka den bloggen regelbundet om man intresserar sig för ämnet, något som man faktisk bör.

De senaste veckorna har vi sett politiker ljuga på löpande band. Senast igår hävdade Maud Olofsson att hon ville skriva in rätten till integritet i grundlagen. Hon bortsåg medvetet från att den redan är inskriven, Sverige har ratificerat FN:s och EU:s skrivningar om de mänskliga rättigheterna där rätt till personlig integritet ingår, och att politikernas nuvarande agerande handlar om ett medvetet grundlagsbrott. Nu börjar dessutom socialdemokraterna återta sin gamla inställning till FRA-lagen, man är beredd att fatta en bredare uppgörelse tillsammans med högerpartierna bara man får in vissa små ändringar.

De flesta kan konstatera att politiker ofta är progressiva innan de hamnar i Sveriges Riksdag och att de sedan byter fot och plötsligen anser sig förstå allt mycket bättre än dem som valt dem till ämbetet.

När det gäller klimatförändringarna så är detta en attityd som i förlängningen kan hota miljontals människor, kanske miljarder. Man talar idag om en begränsning av utsläpp av växthusgaser på något tiotal procent. Detta trots att vi egentligen behöver ta bort minst nittio procent av utsläppen direkt och ytterligare nittio procent av återstoden inom bara några år. Men ingen politiker vågar ta på sitt ansvar att besluta i den riktningen och man skyller på oenighet inom världssamfundet. Eftersom USA inte gör något så räcker det för vår egen regering att arbeta för att dra ner utsläppen någon enstaka procent samtidigt som de kan säga att vi är föredömen här i Sverige.

Man gör det oerhört enkelt för sig på det sättet. Man skjuter problemet framför sig och agerar som de tre aporna, inte se, inte höra och inte tala. Den sortens politiker är ett hot inte bara mot oss i Sverige utan de är ett hot mot världen. Ska vi ha representativ demokrati och en parlamentarism så måste vi skaffa en ny sorts politiker, en sort som ser till att genomföra det som är viktigt för landet och som inte går i USA:s eller andra intressesfärers ledband.

Växthuseffekten

Egentligen skulle jag vilja att kommande valrörelse skulle handla om klimatförändringarna och miljön. Politikerna skulle få frågan om de var beredda att verka för att Sverige innan valet 2018 skulle bli ett samhälle som inte släpper ut några av människan skapade växthusgaser alls. Det är möjligt att årtalet inte är möjligt, men man skulle kunna ta det stegvis. Valet 2014 så ska utsläppen vara minskade med fyrtio procent. Före det valet kan man uppskatta vilken nivå som är möjlig kommande val.

Möjligen är det utopiskt, men jag vet ingen annan väg. Vi har sett hur politiker lovat dyrt och heligt att de inte ska medverka i lagstiftning som begränsar individens integritet, för att sedan stå och snyfta om mamma i riksdagen. På något sätt måste vi försäkra oss om att de som blir valda faktiskt går iland med att stå för sina löften. Möjligen borde valmanskåren ha rätt att kräva nyval, eller kunna avsätta enskilda politiker mellan valen?

Somliga kanske säger att vi fått de politiker vi förtjänar, men det kan jag inte hålla med om. Vi förtjänar faktiskt politiker som står för sådant de lovar väljarna. Frågan är bara hur vi ska bära oss åt för att snabbt göra oss av med sådana som sviker sina ideal?

Biology & Politics AB1 DN12 SvD123 Svensson/FRA

i t

Andra om: , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Maud Olofsson, Fredric Federley, Global Uppvärmning, Växthuseffekten, Klimatförnekarna, Erik Svensson, Flat Earth Society, Gud, Politiker, Löften, Vallöften, Växthusgaser, Miljö, Politik[/tags]


29 svar till “Vad ska vi göra åt impotenta politiker?”

 1. Jinge, jag har länge nu hävdat att väljarna, vi, måste få möjligheten att gradera våra valsedlar fullt ut, det är ett sätt att skapa turbulens i riksdag och regering genom att ingen blir garanterad en valbar plats. Som det är nu så är det valberedningarna i distrikten som formar valsedel och kan därmed sortera bort de de inte vill ha.
  Att vi får sätta ett enda kryss gör att vi då väljer bort andra som vi vill ha. För att uttrycka det krasst, om vi hade haft möjligheten att numrerar fullt ut så kanske inte en som federly hade kommit in utan andra. En annan konsekvens är att det inte skulle vara möjligt att hota med att hamna utanför valsedeln när partipiskan viner, det enda återstående hot som blir kvar är uteslutning om partierna vill bli av med någon från valsedeln.
  Som sagt fullständigt personval där vi även kan göra strykningar och att den som kan tänka sig sitta i en regering ska finnas med på en valsedel. Det betyder inte att den sistnämnde måste väljas in i riksdagen, men att vi som väljare vet att personen i fråga finns och aspirerar på det. Om denne är struken så är det ju en signal om hur väljarna ser på kandidaten.

 2. Bra Jinge !
  Det är definitivt något fel på sveriges ”demokratiska” system. Jag har många gånger undrat hur det kan vara så fundamentalt olika åsikter mellan folks uppfattningar och vad som röstas igenom i riksdagen.
  Ta till exempel sveriges sändande av trupper till Afghanistan, det fanns inget folkligt stöd för denna handling.
  Jag blir oerhört upprörd över maktarrogansen som verkar frodas bland politikerna.

 3. Jag tror att även om man tror på klimatförändringarna eller inte så bör alla inse att om 80-100 år har vi varken kol eller olja kvar till några rimliga priser. Förmodligen är både kol och olja för dyrt för att konsumeras av befolkningen redan om 40 år. Det borde ju rimligen betyda att det land som först lyckas ställa om från beroendet av fossila bränslen kommer att stå sig oerhört väl när oljan tar slut. Alltså kan man ju tycka att det borde ligga i allas intresse att avskaffa fossila bränslen. Underligt att det inte tycks vara så?!

 4. Klart det finns risker med alla typer av system, jag menar, systemet vi har idag är så undermåligt att det är motiverat att pröva andra system kanske med hjälp av internet. Man kan prova att ha ett sådant system under viss tid. Naturligtvis är det så att alla nya ideer efterhand måste anpassas efter verkligheten.
  Vårt nuvarande system har många år på nacken. Det är dags att förändra.

 5. Som det har sagts tidigare så bör varje sund kritiker kontrollera avsändaren av klimathysteriska propagandapamfletter innan man flyttar upp på bergstopparna.

  Oftast visar det sig som i fallet Al Gore, att det är kärnkraftsindustrin eller andra mäktiga lobbygrupper i genren som piskar upp i medierna. och skulle även oliktänkande forskare kunna komma till tals skulle bilden vara en helt annan och säkerligen mer sansad men så är inte fallet när det fria ordet kostar dyra pengar och forskningsanslag, de får helt enkelt inte synas.

  Jämför t.ex med fågelinfluensahysterin som gjorde en viss patentinnehavare av ”vaccin” miljardär flera ggr om, var är denna ”pandemi” nu?

  ”Klimatförnekare”, ”Pandemiförnekare” och ”Förintelseförnekare”, är det månne samma slag?

 6. Roger #2
  Redan nu har FRA-debatten visat på svagheten med ett sådant system. Det ska inte gå att härleda hur enskilda har röstat, och det går det på internet.
  Hittills så har systemet med valurna och vallokal varit det mest tillförlitliga, det är inte där svagheten i system ligger.
  Svagheten ligger i att väljarna har så minimala möjligheter att avgöra vem som väljs in.

 7. Igår fick vi även höra att Maud Olofsson vill slopa fordonsskatten under cirka tre till fem år för den som kör miljöbil. De som inte har råd att köpa eller ens köra bil, skall alltså betala för för de som har råd att kontinuerligt köpa ny bil. Har man sedan väl köpt en miljöbil så kan man mycket väl köra den på bensin resp. diesel i stället för etanol eller RME.

 8. Nej, jag själv tycker faktiskt dagens miljöprat är synnerligen kapitalistiskt upplagt, allt mer sett utifrån den kapitalistiska synvinkeln, än vara en verkligt filosofiskt lagd fråga och saknar därför en personlig jagets form, utan ser bara på individer utifrån som vara statens egendom…
  Miljökapitalister som idag dyker upp överallt och påstår sig värna om bästa miljöRÅDen inför morgondagen till billigaste kostnaden, är ej värda att lyssna till.
  Läs istället Myten om framsteget, GH von Wright 1993,

 9. Christer:
  Hur man röstar kommer att skyddas med kryptering. Med Aktiv Demokrati får du lägga en direkt röst från dig personligen i varje sakfråga. Du behöver inte frånsäga dig makten till någon annan och du har ingen partipiska eller hotad politiker-karriär att ta hänsyn till.

 10. Ett exempel på hur stark partipiskan viner är Karl Sigfrid (m) som inte röstade nej trots sin deklarerade ståndpunkt mot massövervakning. Därför fungerar inte personval så bra i praktiken.

 11. @Roger:

  Aktiv demokrati, eller direktdemokrati, är helt ok när det gäller snöskottning, parker och annat.

  Men den som inbillar sig att det skulle fungera med stora och viktiga politiska frågor är – pueril.

 12. Vi har alla olika syn på vad som fungerar eller inte. Själv anser jag att en viss andel direkt demokrati i riksdagen kommer att vara till godo. Var den balansen finns exakt vet jag inte men den säkrar att inga större beslut går emot ex.vis 70% av befolkningen. Pueril? Läs Karl Sigfrids blogginlägg om direkt demokrati (se länken i mitt tidigare inlägg ovan). Själv är jag i medelåldern och har under mina år upplevt hur demokratin fungerar i praktiken.

 13. Att du är medelålders och har upplevt hur demokratin fungerar i praktiken var ett dåligt argument. Vad ska jag säga då som fyller 62 i år?

  Direkt demokrati kan nog ha sin tjusning när det gäller vissa beslut, men i viktiga frågor så krävs det oxo att man ska ta ansvar för besluten. Och då räcker det inte med någon anonymiserad beslutsfunktion.

  Antalet parkbänkar i stadsparken är kanske lämpligt, men man kan aldrig låta plötsliga opinionsvindar styra t.ex. en kommunal politik, eller värre – ett lands politik.

  Och det handlar inte om ”olika syn på vad som fungerar”.

  Har man en parlamentarisk demokrati så kan man rösta med fötterna i valet, man kan dessutom stryka olämpliga politiker. Men tänk om folket röstade för att anfalla Norge? Skulle vi göra det då?

  Puerilt!

 14. Tja, nu har ju en klick politiker med FRA-lagen röstat mot svenska grundlagen och FN:s mänskliga rättigheter (artikel 12)!

  De sätter sina egna löner, genomför pig-avdrag på vår bekostnad etc. Om nu majoriteten av svenskarna vill anfalla Norge, vad har vi då för garantier att inte en klick politiker inte drabbas av samma nyckfullhet (jmfr president Bush)?

 15. @Roger:

  Jodå, det har röstats igenom skit. Men rikspolitiken är inget alternativ för nätdemokrati.

 16. Det finns faktiskt ett exempel på ett land som har direkt demokrati nämligen Schweiz.
  Jag tror Roger är inne på rätt spår , han förespråkar ju inte att man ska ta bort representanterna helt och hållet, vilket jag tror är bra.
  Sedan verkar det som jinge glömmer att nuvarande system har enorma brister vilket till och med var skälet till hans blogginlägg.
  Det är ju precis ett nyckfullt system vi har nu !
  Genomröstandet av terrorlagarna, svensk truppnärvaro i Afghanistan och nu FRA lagen
  Inget av dessa med stöd av folket
  Vi har inte startat krig med norge men väl med Afghanistan

 17. @mr k:

  Jag glömmer inte det. Jag konstaterar bara att direktdemokrati är en ytterst tveksam företeelse.

 18. Men jag tror iallafall jinge att vi är överens om att nuvarande system har uppvisat tydliga brister.

 19. Jag kommer ihåg en artikel som jag läste om direktdemokratin i Schweiz. Artikeln handlade om ett antal invandrare i landet som bott där ett antal år och som nu ansökte om medlemskap, varvid förfarandet i sann direktdemokratisk anda krävde en folkomröstning gällande vilka personer som skulle godtas som Schweiziska medborgare och vilka som inte skulle göra det. Det blev alltså ett slags personval där information om de ansökande, med t.ex. bild och deklarerad inkomst, fanns tillgänglig för allmänheten varvid dessa röstade på sina ”favoriter” bland de ansökande. Chansen för att en icke bildskön invandrare med låg inkomst skulle få medborgarskap kan alltså antas vara mycket låg.
  Bara som ett exempel på hur direktdemokrati inte alltid är en helt lämplig företeelse (vilket jag inte heller påstår att någon här har påstått, jag ville bara göra ett inlägg i debatten :-)).

 20. Roger #12 Alla krypteringar har löst med tiden. Svagheten med krypteringar är ju fler som är inblandade (användare) desto svagare blir säkerheten i krypteringen.
  Nazisterna stirrade sig blind på sin enigma, ett tekniskt underverk när den kom och som skulle vara omöjlig att knäcka, och det trodde de ända till krigslutet. Forskare på Bletchley Park och en här i sverige knäckte krytot.
  Detsamma kommer ske gång på gång av både team och enskilda.

 21. Jakob, man kan driva det mesta in absurdum, ditt exempel handlar ju egentligen inte heller om ett argument mot direkt demokrati Exemplet skulle vara lika illa om det var representanter som ska rösta på vilka som ska få komma in.
  Men som sagt det är väl ingen hittils som har förespråkat 100 % direkt demokrati.

  Sedan vill jag fråga en fråga till Christer W
  vilken eller vilka skulle ha motiv att kryptera vem vi röstar på ?
  Menar du svenska staten ?

 22. Jag skulle nog vara en smula försiktig med att avvisa dom som ifrågasätter global-uppvärmnings teorin. Det är trots allt frågan om ett väldigt komplex system (jorden) som man försöker förespå vad som kommer hända med. Fast å andra sidan så har Erik Svensson, delvis (men bara delvis), rätt om många skeptikers okunnighet på området.

  Personligen oroar jag mig om vi inte valt lite fel fokus…

 23. mr K #25 Ingen vet hur framtiden ser ut, det som gäller idag kanske inte gäller i morgon.

 24. Hela riksdagssystemet vi har borde göras om.
  Det kan omöjligt vara tänkt att alla ledamöter måste rösta enligt partilinjen.
  Då skulle vi lika gärna kunna skippa 99% av alla ledamöter och bara ha 1 ledamöt per parti, som har X antal röster beroende på mandat som de blivit tilldelade av folkets röster.
  Jäklar vilka lönebesparingar vi hade gjort då på våra feta politiker.

 25. ”Ingen vet hur framtiden ser ut, det som gäller idag kanske inte gäller i morgon”

  Det är givetvis sant, men vad jag tror risken är att vi kan hamna precis vart som hellst med nuvarande system. Alltså en mer osäker framtid en om ett visst slag av direkt demokrati hade verkat. Framtiden är ju delvis vad vi får grundade på dagens beslut.

 26. Demokratin i Sverige är ung. Detta år, 2008 så fyller den allmänna rösträtten 63 år.. Det är en generation..

  1892 fanns det 44 kommuner i Sverige där en person hade fler än hälften av alla rösterna i sin kommun.

  År 1908 representerade riksdagen enbart 10 procent av befolkningen. Det var enbart män med en årsinkomst på minst 800 kronor eller med mark till ett visst värde som var röstberättigade.

  Det var först 1911 som alla svenska män fick rösträtt i Sverige. Då tillkom en halv miljon väljare.

  Kvinnor har genom tiderna, oavsett förmögenhet, inte fått rösta. Inte förrän efter den ryska revolutionen, 1921, fick alla svenska kvinnor rösträtt.

  Det dröjde ända fram till 1945 innan allmän rösträtt infördes i Sverige. Då fick även de kvinnor och män som levde på fattigvård (dåtidens socialbidrag) eller som befann sig i personligt konkurstillstånd rösta i allmänna val. Sverige var därmed sist bland de nordiska länderna med att införa allmän rösträtt.

  Svenska invandrare som valt att behålla sitt ursprungliga medborgarskap fick rösträtt till kommunal och landstingsval 1976. Kravet var att de varit bosatta i Sverige mer än tre år.

  Demokrati bygger på möjligheten för alla att påverka – vi måste tro att det är möjligt för den lilla människan att påverka. Det är viktigt med delaktighet – för att kunna få en positiv utveckling och för att kunna bibehålla en positiv tro på framtiden

  Med andra ord, finns det mycket att göra. :-)
  Demokratin blir inte bättre än de medborgare som lever i den.