Underligheter i klimatdebatten


Jag har tidigare berättat om mina erfarenheter av att ifrågasätta vissa av de prognoser och beräkningar som gjorts av IPCC, som f.ö. fick Nobels Fredspris 2007. En bloggare skrev ungefär ”- Men inte ska väl DU Jinge…” och jag förstod att vederbörande hade förväntat sig att jag skulle stå på barrikaderna och försvara de forskare som skrev underliga mail till varandra.

Själv har jag aldrig tvivlat på att koldioxid och diverse växthusgaser på sikt kommer att påverka vårt klimat. Men jag oroas av att de klimatmodeller som forskarna petar in i sina datorer inte bygger på empirisk erfarenhet utan olika sorters teorier om hur klimatet ska påverkas i ena eller andra riktningen. Att ha en teori är en sak, men så länge den är oprövad så är det fortfarande en teori. När sedan resultatet presenteras med braskande rubriker så finns det de som tror att det istället handlar om äskande av forskningsmedel.

Att det ändå finns ett värde i dessa beräkningar tvivlar jag inte på, men som så många andra som yttrat sig i debatten så tycker jag att tolkningen av vissa svar lämnar en del i övrigt att önska. Jag erkänner gärna att jag är humanist och inte naturvetare, men det betyder inte att jag bortser från saker som tycks tyda på annat, som t.ex den här extrema vintern. Jo, jag vet att det handlar om väder och inte klimat, men ska man inte få reagera och undra utifrån den faktiska situationen så är det väl lika bra att göra som i vissa europeiska länder, kriminalisera vissa sorters tvivel.

Om forskarkollektivet ena dagen presenterar ”fakta” som består i att glaciärerna i Himalaya smälter och det visar sig att uppgiften är felaktig så är det klart att man lyfter på ögonbrynen och frågar sig vad mer som kan vara fel.

En annan bloggare skrev häromdagen att jag inte borde tvivla eftersom jag själv hade oroat mig en hel del för svininfluensan. Det är klart, har man 30 procents hjärtfunktion plus hjärtsvikt och förmaksflimmer så behöver man inte oroa sig för kommande klimatförändringar, men jag tycker att det vore konstigt om man inte oroade sig för en sjukdom som med hyfsat stor sannolikhet skulle kunna leda till döden. Är man 63 år och har haft hjärtinfarkt och är bypass-opererad så kanske inte ett varmare klimat om femtio eller hundra år känns speciellt hotfullt.

Och framförallt så talar det inte för att jag, som bloggaren tycker, ”gick på influensabluffen”, för att jag ska engagera mig lika mycket i den nu pågående och lika uppskruvade debatten.

Att sensationsskriverierna runt svininfluensan borde få mig att inse att ”denna gång är det allvar”, det är logik i den högre skolan. Hur det hänger ihop förstår jag inte alls. Men sensationsskriverierna fortsätter enligt ett känt mönster, så länge det handlar om pekuniära fördelar så kommer de att fortgå. Att begära att företag som stora tidningsfabriker skulle tillämpa en annan moral än den som gäller folk i allmänhet är puerilt, som Nuder sa.

De man kan ställa krav på är Public Service, Radio och TV bör samla ihop ett antal kunniga forskare och sända debatterna, och det bör inte vara en debatt utan flera. Vill man att folk ska kunna ta någorlunda ställning i dessa diskussioner så måste man vara fullständigt transparent och ta diskussionen när publiken sitter i TV-sofforna, i en lång och varierad serie av program.

Att ge sig på folk som känner oro för klimatförändringar bara för att de blir tveksamma när det kommer en vinter som slår hundraåriga rekord både i kyla och i snömängd, ja det är inte att föra diskussionen framåt det minsta. Det övertygar snarare de tveksamma till att bli riktiga tvivlare.

intressant Tags : , , , , , , , , , , , dn123 svd123 ab123 t


24 svar till “Underligheter i klimatdebatten”

 1. Om du har DN, läs insändaren idag! Årets vinter är inte kall globalt sett, vad vi ser är bara en ovanlig placering av lågtrycken på norra halvklotet som ger rekordkyla på några platser och rekordvärme på andra. Totalt sätt är årets januari den varmaste vi mätt upp.

  IPCC skrev en helt korrekt beskrivning av förändringar hos jordens glaciärer i WG 1 som beskriver den vetenskapliga bakgrunden, däremot smög det sig in en felaktig uppgift i rapporten från WG 2 som läses av betydligt färre. Med tanke på hur många det är som gör sitt bästa för att hacka ned på IPCC så är det ett tecken på just hur undanskymd den var att det tagit så många år för någon att reagera. (Och då kom larmet från forskare involverade just i IPCC:s WG 1)

  Själv är jag skeptisk mot den typ av debatter du föreslår. Tyvärr ”vinner” den som har de vackrast retoriska knepen och kan komma med enkla påståenden som låter rimliga för en lekman. Den som däremot försöker beskriva verklig forskning verkar torr och tråkig, rentav obegriplig. Tänk dig motsvarande paneldebatt där man plockar fram forskare som är för eller emot kvantmekaniken. Hur konstruktivt skulle det vara?

  • Om du har DN, läs insändaren idag! Årets vinter är inte kall globalt sett, vad vi ser är bara en ovanlig placering av lågtrycken på norra halvklotet som ger rekordkyla på några platser och rekordvärme på andra. Totalt sätt är årets januari den varmaste vi mätt upp.

   Brukar du inte läsa vad jag skriver utan enbart kommentera?

   Själv är jag skeptisk mot den typ av debatter du föreslår. Tyvärr ”vinner” den som har de vackrast retoriska knepen och kan komma med enkla påståenden som låter rimliga för en lekman.

   Fullt möjligt, men då får man folkbilda på flera olika sätt.

 2. Det är underligt att klimativrarna försvarar sig genom angrepp, det är samma taktik som israelivrarna använder, man ifrågasätter allt i stället för att sakligt diskutera. Jag undrar om det inte är så varghatarna beter sig, men det vet väl Jinge bättre?

 3. Framför allt är jag verkligt frågande inför den politisering av ståndpunkterna som skett och sker. Klimativrarna sägs vara vänsterfolk och klimatskeptikerna högerfolk … ???

  Ja det är mycket märkligt, och skeptikerna sägs gå oljeindustrins ärenden. Va? Va? Va?

 4. jag gillar när man kan se på ett problem eller situation från flera håll. Radikala från bägge sidor i den här hyfsat infekterade debatten höjer hela tiden tonläget som i någon slags sandlådestrid om vem som ska vinna istället för att komma till någon form av klarhet. När det gäller klimatdebatten så har den blivit en slags polariserad helig ko! Ingen av sidorna får ifrågasätta den andra utan att bli kallad för än det ena, än det andra. Margaret Thatcher beställde en rapport från den brittiska forskareliten för 30 år sedan. Hon ville ha en styrd rapport som skulle kunna motivera en växling från det smutsiga kolet till den (enligt många) renare kärnkraften. Den rapport hon fick, och som gav avsevärt höjda forskaranslag i Storbritanien som tack berättade att vi skulle gå in i en ny istid runt millenieskiftet. Den information vi får har alltid, undantagslöst ett syfte. Det kan vara ett kommersiellt syfte eller politiskt syfte, men syftet finns alltid där. Nu fokuserar vi all vår uppmärksamhet på co2. Ett vulkanutbrott ger väl lika mycket co2 som hela europas bilpark på 4 år va? Proportionerna saknas. Många i FN´s klimatpanel är censurerade (enligt vissa källor flera hundra). Hur stort utrymme har teorin om den kosmiska strålningen fått i klimatdebatten? Det finns framstående forskare som hävdar att co2:n inte ens har med saken att göra. En viktig tankeställare här är, vilket syfte har den information vi nu matas med? Den tidiga miljödebatten handlade om att stoppa gifterna i miljön. Stoppa bly, kvicksilver och övriga dödliga gifter. Nu har vi enorma sopberg som ligger och flyter på ett par ställen i våra världshav. Miljörörelsen kör på med co2-debatten men har släppt de fundamentala ursprungsvärdena, nämligen att vi smutsar ner vår jord kopiöst. Kan ett av syftena vara att avlasta industrin när det gäller minskning av utsläpp? U-länder på frammarsch kanske behöver en period då de ”får smutsa ner” lite medan de växer ekonomiskt? Jag tror på teorin om att den kosmiska strålningen till stora delar styr vårt klimat, alla klimatkurvor sammanfaller exakt med den strålningens intensitet väldigt lång tid tillbaka. Så länge man mätt solfläckarnas intensitet, så har dessa korrelerat exakt med vädret på jorden. Vår co2-halt har varierat kraftigt de senaste miljoner åren, genom naturens egen försorg och kommer att fortsätta så. Jag tycker vi dämpar debatten, och fokuserar på det vi kan påverka direkt. Nedsmutsningen.

 5. Sveriges alla vetenskapsjournalister har till uppgift att på ett objekt sätt spegla och sammanfatta fakta inom alla vetenskapsområden. Och de gör ett mycket bra jobb. Att sedan folk blandar ihop det som allmänjournalister eller ledarsidor skriver om vetenskap, med det som vetenskapsjournalister skriver kan man inte göra så mycket åt, de allra flesta är bara alltför okritiska när det gäller sina val av källor (som t ex referensen till Aftonbladet ovan).

 6. Till och med Obama förstår grundläggande klimatforskning: http://xxx

  “First of all, we just got five feet of snow in Washington and so everybody is like — a lot of the people who are opponents of climate change, they say, see, look at that, there’s all this snow on the ground, this doesn’t mean anything. I want to just be clear that the science of climate change doesn’t mean that every place is getting warmer; it means the planet as a whole is getting warmer. But what it may mean is, for example, Vancouver, which is supposed to be getting snow during the Olympics, suddenly is at 55 degrees, and Dallas suddenly is getting seven inches of snow.

  The idea is, is that as the planet as a whole gets warmer, you start seeing changing weather patterns, and that creates more violent storm systems, more unpredictable weather. So any single place might end up being warmer; another place might end up being a little bit cooler; there might end up being more precipitation in the air, more monsoons, more hurricanes, more tornadoes, more drought in some places, floods in other places.”

  Men media fortsätter med sin misslyckade och vinklade rapportering. Jag undrar när de ska slå upp stort i nyheterna om nazisterna som vägrar tror att koncentrationslägren fanns under andra världskriget? Eller att det finns en hel del som fortfarande tror att jorden är rund? Eller att rökning inte är farligt för din hälsa? Och så vidare…

 7. Och precis som alltid kallar de olika sidornas representanter varandra för foliehattar, inte här kanske, men det kommer.

  • Nja, det är väl bara den sida som tycker sig se udda konspirationer som brukar få epitetet ”foliehatt”? Den sida som står för ”etablissemanget”, dvs tron på att normal vetenskapsprocess bedrivits, får väl snarare öknamnet ”ekofascister” eller liknande?

 8. Till Jinge:
  De uppdagade felaktigheterna angående glaciäravsmältning i Himalaya är ju inte något skäl att ifrågasätta klimatmodellerna.

  Klimatmodellerna och deras förutsägelser om det framtida klimatet utvärderas av IPCC:s arbetsgrupp I. De testas empiriskt såtillvida som att man alltid kollar hur väl de simulerar klimatet från de senaste ca 100 åren (dvs då vi har bra meteorologiska mätdata), och ofta även hur de simulerar tidigare klimatvariationer (där dock det empiriska jämförelsematerialet är osäkrare: isotopanalyser från borrkärnor i glaciärer, årsringar i subfossila trädstammar m.m.)

  Felen angående glaciärernas avsmältning i Himalaya har begåtts inom IPCC:s arbetsgrupp II, vilken har till uppgift att utgå från de klimatscenarier som IPCC:s arbetsgrupp I producerar, och bedöma effekterna av dessa på ekologiska och socioekonomiska system. Den forskare som avslöjade felaktigheterna utgick just från IPCC:s arbetsgrupps I:s temperaturökningsscenarier, och konstaterade att bergsstopparna i Himalaya är så höga, att en del glaciärer ändå kan överleva på de högre topparna.

  Till Bubba:
  Det är en farlig felsyn att ta stora naturliga variationer på en viss variabel (som CO2-halten) till intäkt att inte se upp för effekterna av mänsklig påverkan på samma variabel. Så tänker många yrkesfiskare (och deras uppbackande regeringar) när de tar fiskpopulationernas stora naturliga mellanårsvariation som intäkt för att det är lika bra att passa på att ta ut så mycket som möjligt när fisken ”går till” – det är ändå naturen, vädret eller kanske Gud som rår. I själva verket är system som har dåligt med interna stabiliseringsmekanismer oftast också särskilt känsliga för extern påverkan.

  Apropå vulkaner. Det finns vulkanutbrott av alla storlekar, från långt mindre (vanligt) till långt mera (ovanligt) än 4 gånger Europas bilparks årsutsläpp. Det finns i vart fall inget mönster i vulkanismens frekvens eller styrka under de senaste århundradena som matchar den observerade CO2-ökningen. För övrigt släpper vulkaner ut enorma mängder svavelföreningar och tungmetaller också (tusentals dog på Island och troligen även i hela NV-Europa pga. dessa utsläpp under Laki-utbrottet 1783) så vi kanske inte ska bry oss om människans utsläpp av dessa substanser heller, eller?

  • De uppdagade felaktigheterna angående glaciäravsmältning i Himalaya är ju inte något skäl att ifrågasätta klimatmodellerna.

   Jag vet inte om jag har sagt det, det jag försöker framhäva är att det misstaget, tillsammans med ”climategate” och den rådande väderleken här hemma gör att antalet människor som ifrågasätter de spekulationer som kommit från forskarhåll om en kommande klimatförändrings art och grad.

   Nu är det inte helt säkert att det är forskardelen, oavsett från vilken del av IPCC de kommer, som är de skyldiga. Som bekant väljer media oftast den vinkel som säljer flest lösnummer. Men, och det är viktigt för mig, jag tror att det faktum att v släpper ut koldioxid och annat påverkar inte bara vår miljö, utan även vårt klimat. Om det redan gjort det kan inte jag avgöra, hur mycket det kommer göra det i framtiden kan jag ännu mindre bedöma.

   En av orsakerna till detta, oavsett vad och hur tidningar och andra media agerar, faller givetvis tillbaka även på climategate, klantar i arbetsgrupp II och de snyftanden som man får höra från vissa.

   Jag inser att – 27° som det var här för några morgnar sedan var – väder trots att jag är rejält trött på detta väder, men ur klimatdebattens synpunkt (om en debatt kan ha en synpunkt) så hade det varit mer verkningsfullt om vi hade haft ett par värmegrader och barmark.

   • Jinge, inse att inga människor är perfekta. I ett kollektivt så stort som klimatforskarnas kan du alltid gräva upp en eller annan ”skandal” och blåsa upp den bortom alla rimliga proportioner. Den stora skandalen med ”climategate” är att AGW-motståndarna inte drar sig för att stjäla brev, i jämförelse med det är det som framkom bagateller. I USA driver republikanska senatorn Inhofe rentav kampanj för att åtala ett dussintal av världens ledande klimatforskare.

    Koldioxidutsläppen från vulkaner är f.ö. ca hundra gånger mindre än de från människor.

    • Koldioxidutsläppen från vulkaner är f.ö. ca hundra gånger mindre än de från människor.

     Argumenterar du mot vad jag skriver? Jag berättar bara om vad jag tycker är underligheter…

     Var har jag isf skrivit om vulkaner och koldioxid?

 9. Det intryck man får är att klimatdebatten polariseras på ett sätt som är märkligt. Många som uttalar sig gör det på ett känslomässigt sätt och på vissa bloggar är det rena bloggkriget. I tidningarnas kommentarsspalter så är det ännu häftigare och mindre seriöst. Genom att det är så tappar jag lite av intresset, kanske är det fler som gör det?

 10. Jinge – det är bara att konstatera att politiken har fler dimensioner än höger-vänster, för här håller jag verkligen med dig :)

  Det är många som har byggt hela karriärer, både politiskt och vetenskapligt på klimatfrågan. Det blir lätt känslomässigt om hela det system av idéer man byggt sitt personliga varumärke på ifrågasätts.

  Debatten är idag så full av underligheter att jag i likhet med Martin blivit alldeles matt. I tonåren var jag fältbiolog, men den dogmatiska inställningen till miljön gjorde att jag gav upp; vissa åsikter fick helt enkelt inte ifrågasättas. Det var på 80-talet, och bara en västanfläkt mot vad som komma skulle.

 11. Vi vet vad denna klimatdebatt skall leda nånstans ( har varnat om detta sedan flera år tillbaka) beskattning av koldioxid, med andra ord beskattning av hela DITT liv, för allt du gör och köper har ett visst koldioxidutsläpp t.o.m. din egna utandningsluft.. Fundera lite på det, din egna utandningsluft kan komma att beskattas, den innehåller ju trots allt koldioxid.

  Bevisa, skriker kanske vissa, läs och förundras:

  Borg flaggar för höjda skatter
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article6643250.ab

  ”En miljöskatt på koldioxid, höjda skatter för alkohol och tobak, samtidigt som det inte blir frågan om….”

  EN MILJÖSKATT PÅ KOLDIOXID, skriver detta lite större så det verkligen går in i dom naiva medborgarnas trångsynta skalle!

 12. Jinge, du förstår väl att det är som att beskatta livet självt när man ska börja beskatta den gas som du själv andas ut..?

  Efter alla skandaler med IPCC så borde du ta dig en djup funderare över vad koldioxid egentligen är för typ av växthusgas, den är inte dödlig, den driver inte klimatet, den är mer eller mindre en livsgas..

  Börjar man sen beskatta en livsgas så beskattar man livet självt.. Förstår att många inte förstår sig på mitt resonemang då dom har blivit indoktrinerade till att tro att koldioxid är en klimatdrivande/förstörande växthusgas..

  • Om man läser citat i Aftonbladet och tolkar dem som konkreta propositioner så kanske man kommer fram till den slutsatsen. Vad jag dock tror Borg menar är skatt på *fossil* koldioxid, alltså där källan är kol som inte funnits i cirkulation sedan ett par miljoner år. Det är i alla fall vad all politisk logik och retorik har handlat om de senaste 10 åren. Den atmosfäriska kolbalans vi levande varelser orsakar genom respiration är man alltså inte ute efter.

   • Annars kunde man ta upp ett tema jag läste i en gammal Kalle-Anka serie skriven av Carl Barks och införa en avgift på att andas… Ett öre per andetag, två öre för en suck, och fem för en gäspning…

    Sedan kunde man införa dubbel taxa för politiker och idrottare som bägge slösar med för mycket luft. ;)