SAAB-bluffen bör utredas av åklagare


Nu berättar advokat Hans Elliot på advokatfirman Glimstedt i Lund att Victor Muller kan dömas för vårdslöshet mot borgenär om han driver företaget vidare trots att företaget befinner sig i kvalificerat obestånd, man lurar därmed sina borgenärer på pengar.

DN: ”Saabs vd Victor Muller överväger en rekonstruktion för bolaget. Det uppger han i en intervju med branschtidningen Automotive News. – Vi utesluter ingenting, säger han, vi är fokuserade på att hitta en lösning och om Kronofogden närmar sig så måste vi skydda oss. Samtidigt hänvisar tidningen till en källa ”nära förhandlingarna”, som säger att Saab Automobile är nära en finansiering som skulle säkra de ekonomiska problem som finns på kort sikt, exempelvis löner och fordringar från underleverantörer.”

Jag har sagt hela tiden att SAAB kommer att gå i konkurs, nu säger Victor Muller att det kan vara bra eftersom man då kan göra en företagsrekonstruktion. Man har redan gjort en rekonstruktion och då ströks skulder på två miljarder enligt DN. Mina egna aningar har hela tiden varit att man agerar för att lura svenska skattebetalare på ett antal miljarder, allt tyder i nuläget på att jag haft rätt.

Men oavsett hur fortsättningen kommer att se ut, eller snarare hur konkursen kommer att se ut, så bör man tillsätta en utredning som får till uppgift att utreda hur regeringen skött denna affär från början till slut. Jag vet inte om det verkligen räcker med att låta konstitutionsutskottet utreda frågan, det bör vara en helt opartisk utredning som inte har några bindningar till politiska partier, för övrigt har knappast KU den kompetens som krävs.

Dessutom anser jag, som jag tidigare nämnt ett par gånger, att polisen och ekobrottsmyndigheten bör granska det som skett från det att Muller ville köpa SAAB fram till idag. Jag tror att det finns flera saker som behöver klarläggas, det finns som jag ser saken, en hel del saker som kan innebära att brott har begåtts.

En av de mer tråkiga sakerna är att det nu ser ut som om Saab-ägare kan bli utan en hel del reservdelar till sina bilar. Många av tillbehörstillverkarna har helt slutat producera tillbehör varför rätt enkla småfel kan komma att leda till att massor av bilar blir stående. (forts nedan..)

Dessutom kan en ordentlig utredning av skandalen leda till att man utkräver politiskt ansvar, för givetvis är det inte acceptabelt att en regering skänker bort miljarder till en verksamhet där man redan innan vet att det talas om maffia både i Ryssland och i Kina. Politiskt ansvar ska i så fall givetvis tas av regeringschefen i första hand.

it Andra om: , , , , , , dn123 svd12 ex12 ab12 ekot gp


Ett svar till “SAAB-bluffen bör utredas av åklagare”

  1. Det enda man kan göra nu är att sluta att lyssna på Muller, och ge honom en enkel Biljett dit han kom ifrån.