Klimatförändringarna orsakar Denguefeber i Sverige?


De klimatförändringar som vi till viss del börjat se effekter av kan komma att innebära hälsorisker utöver dem som det dagligen talas om.

Vi har stora möjligheter att få hit den ökända ”tigermyggan”, en myggart som vi troligen helst skulle vara utan. Orsaken är givetvis att den sprider bland annat Denguefeber, något som enligt tidningsuppgifter idag drabbat 41 tusen thailändare. Av dessa har hittills 48 personer dött, en siffra som givetvis kan stiga ordentligt. Vi vet t.ex. att USA haft flera utbrott av sjukdomen och att många människor avlidit.

Detta är, och kan bli en av de första riktigt allvarliga effekterna av klimatförändringen som vi har framför oss. Tyvärr har det visat sig att vissa politiska grupperingar hävdar att det inte finns någon sådan bortsett från naturens egen cykliska benägenhet till förändring, dessa människor kan liknas vid kreationister eller
– sällskapet Jorden är platt. Oavsett vilket så rekommenderar jag dessa att kommentera på Erik Svenssons blogg istället.

Att Denguefeber är ett problem har varit känt länge. Att dödstalen i Thailand är förhållande-
vis låga beror i första hand på att landet har en tämligen bra sjukvård, något som också gäller Sverige. Men en farsot som generellt dödar mer än en procent av dem som drabbas är definitivt ingenting att nonchalera.

AB: ”Orsaken tros vara att årets typ – det finns totalt fyra olika sorters virus – är farligare för människor än fjolårets. Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, kan inte uttala sig om läget i Thailand men bekräftar att man sett en generell ökning under flera år…

…Enligt Annika Linde är det i Sverige väldigt sällsynt med dödsfall till följd av denguefeber. I Norge däremot dog en 52-årig kvinna så sent som i mars i år, uppger Dagbladet.”

Vad ordet ”farligare” betyder i samman-
hanget är oklart, men vi kan konstatera att medicinsk expertis inte bortser från risken att även Sverige drabbas på ett allvarligt sätt.

Denguefeber

Läkartidningen: ”Ett ändrat klimat i Sverige kommer att få ett flertal hälsokonsekvenser. Klimat- och sårbarhetsutredningens hälsorapport bedömde de allvarligaste vara hälsokonsekvenser av värmeböljor och effekterna på smittspridningen… …I Sydeuropa har den asiatiska tigermyggan, Aedes albopictus, nu etablerat sig. Myggan, som sprider bla denguefeber, orsakade sensommaren 2007 en epidemi med >200 fall av Chikungunya-feber i Ravenna i Italien.”

Frågan om våra inhemska myggarter kan sprida smitta är dessvärre redan besvarad. Så är t.ex. harpest en sjukdom som sprids via mygg, självklart finns det en möjlighet att den även kan sprida denguefeber, malaria och andra sjukdomar. Man behöver således inte få hit mygg med fantasieggande namn som den asiatiska tigermyggan.

AB DN Dbl SDS Läkartidningen it

Andra om: , , , , , , , , , , , ,

[tags]Chikungunyafeber, Denguefeber, Mygg, Tigermygga, Harpest, Kilamtförändring, Växthuseffekt, Koldioxid, Klimatförnekare, Epidemi, Hälsa, Sjukdom, Politik[/tags]


8 svar till “Klimatförändringarna orsakar Denguefeber i Sverige?”

 1. Troligare är väl kanske att vi får tillbaka malarian. Myggorna finns här ju (Anopheles)och har alltid funnits. På 1800-talet orsakade malarian dödsfall i Göteborg varje år (innan Gullbergsvass och vassarna på Hisingen dikades ut för järnvägsbyggen och industrier)

 2. Man kanske kan konstatera att en ökad medeltemperatur, utan att dra in debatten om det komemr fortsätta/hur mycket/vad som ligger bakom, kommer att ge nya farsoter.

  Denguefeber och malaria är nog bara ett par. Vi har ju redan invaderats av bla mördarsniglar och andra insekter som vi (och framförallt grödor) inte är vana vid.

  Så det viktigaste vi måste göra nu är att titta frammåt och förbereda oss på ett varierande klimat (i 1a hand nu på en högre temperatur framförallt på norra halvklotet). Samt förstås forska mer så vi kan se på iaf 1-50 års sikt vart klimatet är på väg. För om det senare slår om och blir kallare (och oaktat koldioixden som kanske nu ger en uppvärmning, så kan vi ge oss fanken på att moder natur inte kommer sluta ändra klimatet i de cykliska perioder som alltid har funnits på jorden !!) så kräver detta också omställningar…

  /K

 3. Bara att hoppas att rätt människor drabbas – de där som inte vill erkänna vad som är på väg att hända och som tjänar på att strunta i det.

 4. Jag tycker det är viktigt att man aldrig ser debatten rörande miljön som över, och att man förhindrar att det blir accepterat eller till och med förväntat att direkt möta ifrågasättande med personangrepp.

  Artikeln ”Climate Sensitivity Reconsidered” av Christopher Monckton, som pekar på att IPCCs resultat kan vara baserade på felaktigheter, är ett exempel på ifrågasättande. Att ignorera eller förlöjliga, istället för att motbevisa, innebär enbart en risk att enorma resurser används i onödan.