Globala konsekvenser


[column width=”49%” padding=”2%”]
Jag tror att alla inser att en oljeläcka som beräknas fortgå i tre månader, och vars oljeutsläpp beräknas vara upp till fyra miljoner liter olja per dygn, mycket väl kan visa sig vara den absolut största oljekatastrofen någonsin. Fram till idag så har Exxon Valdez grundstötning i Alaska varit störst men allt tyder på att den olyckan är som ett piss i Mississippi i jämförelse.

EX: Olycksstatistiken från den drabbade oljeplattformen utreds och oljejätten BP anklagas för att ha gett vilseledande uppgifter efter olyckan. Bolaget försäkrade till en början att det hade full kontroll över situationen… … – Jag tror det amerikanska folket, särskilt människorna här nere vid golfen, nu är medvetna om att vi har att göra med en massiv miljökatastrof, måhända utan motstycke, sade Obama.

BP ska stå för de kostnader som uppkommer i samband med detta har det hävdats, själva säger företaget att de kommer att göra det och – att de har råd att göra det. Det sista är något som återstår att bevisa och personligen tvivlar jag. I princip så riskerar minst fyra amerikanska delstater att få sin kustlinje nedsmutsad av tjockolja, dessutom finns det skäl att anta att allt som har med fiske och turism att göra kommer att påverkas. Även om just Louisiana inte är den direkt största delstaten i USA befolkningsmässigt så kan man räkna med enorma svårigheter.

Större delstater får kvantitativt större problem, precis som inte USA hade problem redan innan. Och i förlängningen så kan ”olyckan” få globala konsekvenser. Jag markerar ordet olyckan eftersom den här sortens oljeutvinning beror på att alla inser att oljan numera är en ändlig resurs och att profiten är viktigare än miljön. Man borde helt enkelt inte borra efter olja på 1500 meters djup om man inte har en säker teknik för detta.

Just nu pågår en exploatering av oljan i Östersjön, det är främst Ryssland som planerar att försöka ta upp den del av oljan som ska finnas utanför baltstaterna och söderut. Öster-

[/column]
[column width=”49%” padding=”0″]olja

sjön är ett innanhav och om något liknande, eller ett hundra-
tusentons lastfartyg går under här, så finns det inga resurser för att ta upp oljan, vårt lilla innanhav dör för en period på minst trettio år.

Hur vi än vänder oss, och oavsett hur många miljoner vi lägger på att bygga ut ett eget regionalt försvar mot den sortens olyckor eller utsläpp, så är det lätt att konstatera att oljetransporter av det formatet inte borde tillåtas här, precis som att all borrning efter olja i Östersjön borde förbjudas.

Konsekvenserna av katastrofen i den Mexikanska Golfen, som vi ännu inte sett fullt ut, borde rimligen vara att vi själva drar slutsatsen att vi långt snabbare än planerat agerar för att bli av med fossila bränslen och försöker ersätta allt med förnyelsebar energi.

intressant Tags : , , , , , , , , , ex svd12 dn1 ab1 t
[/column]


5 svar till “Globala konsekvenser”

 1. För att inte tala om att man har anledning att fråga sig två ting, om BP påstår sig ha råd att betala kostnaderna för utsläppet:
  1: Hur kan de ha sådana enorma ekonomiska reserver? Har de tagit ut orimligt höga priser?
  Eller:
  2 Om de har sådana mängder med pengar, hur kan det komma sig att de inte lagt ner mer på att säkra borrandet så att dylika olyckor inte uppträder?

 2. Lyssnar man på amerikansk konservativ talk radio så säger de att olyckan inte är någon olycka, utan sabotage av USA:s fiender.

  Lyssnar man på amerikansk liberal talk radio så säger de att anledningen till att olyckan skedde var att Bush-regeringen avregelerade för långt då de avskaffade tvånget att installera s.k ljudventiler. De kostar minst 500 tkr och ansågs vara en betungande kostnad för oljeföretagen, och togs därmed bort. De skulle förhindra att sådana här olyckor skulle ske.

  Snålheten bedrar visheten….