Varför låta ordet ”islamism” vara fascisternas begrepp?

En sak som jag förundrats över är hur orden islamist eller islamister kommit att bli synonymt med nazism och nazister. Det finns förstås en förklaring till att svenska fascister och sionister gör gemensam sak i spridandet av sådan desinformation.


Men ordet islamist
ska egentligen tydas som ett samlingsbegrepp för dem som vill para ihop begreppen religion och politik, inte religion och fascism.1 Det finns visserligen fascistiska politiska grupper bland de islamistiska, en av dessa är Hizb at-Tahir och olika extrema jihadister som t.ex. dem som brukar gå under samlingsnamnet al Qaida. Men ser man på exempelvis Turkiet så är deras premiärminister Recep Erdogan också en islamist, och det är en man lika demokratiskt sinnad som någonsin Alf Svensson eller Göran Hägglund.

Demokratiska islamistiska rörelser är t.ex. Nurcholich Madjid i Indonesien och Abdolekerim Soroush i Iran, och frågan är väl om inte Muslimska Brödraskapet också kan räknas dit. Det gäller också i hög utsträckning det palestinska Hamas som ofta beskrivs helt och enbart utifrån den israeliska statens måttstock och sällan på sina egna meriter. Men faktum är att Hamas är den enda islamistiska rörelse som deltagit i helt demokratiska val – och som har vunnit och därför blivit fråntagna sin nyvunna makt.

När Hamas beskrivs så är det oftast med bilder distribuerade av den israeliska underrättelse-
tjänsten eller något av dess propagandaorgan som Memri och Site Institute. Många av deras bilder kan med fog antas vara manipulerade, de berättelser de förmedlar är det i princip – alltid.

World Values Survey, som leds av University of Michigan, gör regelbundna attitydunder-
sökningar av hart när allt som går att undersöka. De pekar på den generationsväxling som pågår i Mellanöstern där idag mellan åttio och nittio procent av de tillfrågade samman-
kopplar ordet ”demokrati” med något positivt. Den sortens fakta får väldigt lite utrymme i svenska media utan istället så är det information som är negativ för islam som trumpetas ut.

Att sionismen har tagit till sin huvuduppgift att demonisera islam har en faktisk förklaringsgrund i Israels politik att etniskt rensa Palestina. Det är vare sig godtagbart eller förklarligt, men det lustiga är att de svenska fascisterna köper detta rakt av och sätter små israelflaggor på sina hemsidor och varnar för den stora faran i form av muslimer. En ytterligare märklig sak är att den religiösa sekten Livets Ord är de som sprider de mest islamofobiska filmerna i Sverige, filmer med amerikanska väckelsepredikanter som utan vidare begår brottet Hets mot Folkgrupp genom sina uttalanden.

Min inställning till ”Gud” är känd för läsarna på den här sidan, den är minst sagt skeptisk och en del skulle nog använda starkare uttryck, och


En sommarbild från Stockholm söder, två symboler

eftersom Gud är samma väsen som Allah eller Jahve så är min inställning till fundamentalistiska och militanta islamister exakt likadan som den är till deras kristna eller judiska likar. Men jag måste säga att det är beklagligt att sionister och fascister ska få styra agendan i Sverige. Folk borde istället försöka sätta sig in i vad islam innebär. Och det är inte heller vare sig en entydig, eller för den delen fyrkantig, religion.

En förkrossande del av världens muslimer har samma syn som oss på vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Tyvärr så för Israel och USA ett krig mot islam och det påverkar oss, sanningen är som bekant alla krigs första offer, ännu värre så får dessa krig som resultat att många muslimer alltmer ifrågasätter det vi kallar för ”demokrati”. Är det demokrati, så klarar vi oss nog bäst utan tänker de.

Men öppna ögonen en smula, se att sionisterna gjort gemensam sak med Sverigedemokraterna och Livets Ord.

Vad tror ni det beror på?

Relaterat: SvD DN12 Dagen HD

Andra om , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Desinformation, Fascism, Hamas, Islamism, Israel, Livets Ord, Mellanöstern, Memri, Mossad, Politik, Religion, Sionism, SITE Institute, USA[/tags]

 1. Källa: Jan Hjärpe, Profetens Mantel []

  16 comments for “Varför låta ordet ”islamism” vara fascisternas begrepp?

 1. 5 januari, 2008 at 08:49

  Du missade Algeriet, där den islamiska räddningsfronten vann de allmänna valen på 90-talet men berövades segern genom en kupp från det gamla korrupta FLN-regimen. Detta föranledde inga protester från den demokratiska omvärlden, snarare tvärtom. Resultatet blev ett fruktansvärt inbördeskrig som väl inte är riktigt slut ännu. Det spelar ingen roll om folk i den islamska världen vill ha demokrati verkar det – väljer de fel (mot korruption och kolonialism) då smäller det!

 2. Leo
  5 januari, 2008 at 08:56

  Kriget om orden och dess användning är mycket intressant och ofta förbisett av många.. andra använder denna kamp på ett taktiskt och planerat sätt. Hela tiden.. Ett exempel:

  För några år sedan lade de som ville skrota välfärdsbygget i sverige beslag på ordet ”besparingar” för att använda synonymt och iställe för ordet sociala nedskärningar.. (vem, som nått ngn ålder värd att notera, minns inte den präktige ”Spara” och slarviga ”Slösa” i Sparbankens propagandaserier..) Att använda ett postivt laddat ord, för dom flesta, till en verksamhet-sociala nedskärningar- kan i ett kort perspektiv ses som taktiskt smart men kan rikotechera om ordet ”växlas” tillbaka igen..
  Lyssna på hur socialministern Hägglund Kd använder ordet BISPARINGAR på ett nästan njutbart sätt, åtminstone för sig själv, när han menar sociala nedskärningar!! Det värsta är när tom vänsterpartister, som gått i fällan, följer efter och talar om sociala nedskärningar på samma sätt-nämligen i termer av ”BESPARINGAR”..

  Så till begreppet islamist..
  Javisst pågår en kamp om hur detta ord skall definieras och användas just nu. Det är bra att du tar upp denna ”tråd”! Bush och den rika kristna amerikanska tokhögern och dess ”partner” har istället valt att byta ut sin islamofobi och kamp mot islam mot det religiöst mer neutrala och allmänt använda ordet terrorist. Men se upp bästa läsare..vem vill och kan sympatisera men onda terrorister?? På dom bara!

  På samma sätt försöker nu flera krafter, ofta av islamofobiska slag, svartlista och stämpla allt som handlar om religionen islam som islamistiskt och därmed hotande, galet och farligt. MEN, Islam som religion och koranen som ”dokument” är på många sätt både fredligare och mer humanistiskt utformade än både Tora och judendom, bibel och kristendom!

  Om man däremot är islamist, och vill att det samhälle man tillhör skall styras av koranen och dess ”lagar” då får man en galen medborgare och ett galet samhälle som handlar om allt annat än demokrati och demokratiskt fattade lagar.. eller om man anser att man kan blanda lite då och då enligt eget och imamens aktuella tolkningar..

  Här finns all anledning att se upp!

  Fundamentalister av ”ALLA” religioner kommer ALLTID att hävda sin religions skrifter och tankar (med reservation för sitt eget- MODERNA tänk-som placerat i högsätet) Bla här ligger en av religionens stora hot; oavsett vilken, som varje demokratisk och humanistiskt inriktad medborgare måste se upp med!
  Och i min tolkning är varje troende en fundamentalist. Det är bara variationer på tolkningarna som skiljer..

 3. 5 januari, 2008 at 09:09

  Leo: ”Om man däremot är islamist, och vill att det samhälle man tillhör skall styras av koranen och dess “lagar” då får man en galen medborgare och ett galet samhälle som handlar om allt annat än demokrati och demokratiskt fattade lagar..”

  Jag tror att det vore hälsosamt att undvika att definiera religioner eller dess utövare utifrån de bilder vi får i media. T.ex. kan vissa av Hamas sympatisörer (medlemmar?) tveklöst kallas för terrorister. Hur många har jag ingen uppfattning om, men jag tror mig veta att en absolut majoritet av hamasmedlemmarna är för demokrati och mänskliga rättigheter, och inte då bara sina egna. När just dessa är indragna i den tyngsta konflikten som finns så skulle definitivt inte jag dra slutsatsen att de vill att koranen och sharialagar är det de vill ha.

  Du gör dig således skyldig till att förmedla en fördom, en fördom är det eftersom ditt yttrande inte bygger på kunskap.

  Att sätta likhetstecken mellan islamism, sharialagar och koranen kan i vissa fall vara korrekt, men att UTGÅ från detta är okunnigt. Jag påstår att grupper som Muslimska Brödraskapet till största delen består av personer som förespråkar ”shûrâ” (Koranen) och att det ordet i allt väsentligt motsvarar exakt det som du och jag kallar ”Demokrati”.

 4. Mange
  5 januari, 2008 at 09:19

  Bra post! Jag tror inte heller på några låtsaskompisar som du kallar dem, men jag tror att kunskap alltid är bättre än propaganda. Kopplingen mellan Sionism och Fascism är alltför tydlig för att man ska kunna blunda för den. Tyvärr så tror jag inte att en ny president i USA kommer att ändra på det förhållandet heller.

 5. Rawia Morra
  5 januari, 2008 at 12:56

  Västvärlden sätter sig själv på pottan när man utgår från och gapar om islamisterna som det ondaste som finns idag.

  Saken är den, att så som det har gått i MÖ, så är det bara en tidsfråga innan islamister styr både här och där. I Egypten är det bara en tidsfråga oavsett hur många miljarder USA pumpar in. I Palestina är det också en tidsfråga. I Libanon kommer islamisterna att få sin del av makten som tillfaller dem enligt grundlagen och de är mycket noga med att inte tränga ut de kristna ur maktens högborg. De är bara USA kramarna som ska ut och då oavsett om de är muslimer eller kristna.

  Islamisterna kommer inte att ta över makten därför att de kommer att slakta alla som står i deras väg. Nej! De kommer att ta över makten därför att de är högst utbildade och har tänkt längst på hur man ska komma tillrätta med enorma problem inom det egna landet.

  Hur kommer det då att se ut när varenda representant Väst kommer att ha med att göra kommer att tillhöra ett styrande islamistiskt parti? Och vilken chock kommer man inte att få när denna islamist visar sig vara en högt utbildad person med minst en doktorsexamen, i vissa fall två, i högst spännande ämnen? Och som vet precis vad han eller hon vill? Hon, ja, därför att åtminstone Hamas har deklarerat att minst 25 procent att maktens positioner kommer att gå till kvinnor!!! Och det har ALDRIG hänt i hela MÖ historia där de sekulära korrupta regimerna i bästa fall använt några kvinnor i sina konstellationer som prydnader? När den bästa kandidaten för borgmästarposten i Ramaallah var en kristen kvinna, för några år sedan, ja, då röstade Hamas på henne och hon vann. Det fick vi väl aldrig höra talas om här i Väst eller hur?
  Jag tror att det kommer att bli oerhört spännande!

  Så fort jag skriver om palestiniers eller muslimers utbildning skriver några galningar och undrar vad deras examina kan vara värda i Väst. Ja, vilken fråga! De flesta av dem har VÄSTERLÄNDSKA utbildingar! De behöver inte utvärderas!

  Bra att du tar upp turkiet. Jag vet att åtminston brödraskapet i Egypten har bett turkiet om vägledning om hur de lyckades få del av makten utan att spilla en droppe blod. Jag hörde det i en intervju med en av högsta ledarna för brödraskapet.

 6. Leo
  5 januari, 2008 at 13:36

  Jag tror det finns en stor vinst i att man håller sig till och definierar begrepp så att man talar om samma sak till att börja med:

  Islamism:

  Begreppet Islamism och begreppet Islamist UTGÅR
  från att samhället och medborgaren styrs av EN av ökenreligionenrnas skrifter, i det här fallet Koranen enligt gängse definition:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Islamism

  Och det anser jag vara galet på många sätt.
  Som jag ser det har det ingenting med fördomar att göra. Till att börja med är de av människor skapade styrdokumenten (Bibel, Tora och Koran) hierarkiska till sin natur och skapades för en helt annan tid för att ge svar på helt andra utmaningar. Det gäller OAVSETT vilken av ökenreligion man talar om..

 7. Sara G
  5 januari, 2008 at 13:43

  Rawia har rätt, det är oftast en nedlåtande syn på Mellanösterns folk här i Väst som inte har ett dugg med verkligheten att göra.
  Jag rekommenderar Edward Saids fantastiska bok: Orientalism – om man vill bli kvitt en del av den barlast man har inom sig.
  Boken kräver stort mått av tålamod för den är inte så lite akademisk och ger exempel på hur den västerländsk litteraturen sprider fördomar medels tankegångar som inte är annat än rasism. Orientalism.

 8. Leo
  5 januari, 2008 at 13:49

  Det är nog långt från en slump att Staten Israels taktiker och förhandlare försöker ”lura skjortan” av palestinierna och övriga världen, med stort stöd av Usa att ha som ett villkor för att gå med på en palestinsk statsbildning att dom samtidigt får det erkänt och inskrivet att Staten Israel är en judisk stat. Dom vill allså att staten israel vilar på demokratiska regler OCH samtidigt på Toran enligt egen tolkning i ”fall till fall” så som religiösa ALLTID trixat för att få trumf på hand mot andra grupper. Den Judiska staten israel som erkänt internationellt begrepp skulle bl.a få till följd att varje kritik av de vidrigheter som staten israel står för nu och i framtiden kan definieras som antisemetism som är straffbart i många länder.. och att miljoner av araber som nu lever inom Israels gränser skulle stå HELT utan rättigheter i sitt eget land!

  Religiös Fundamentalism, rätten till att använda sin egen religions regler som sin samhälleliga rättighet och kompass, kommer ALLTID att leda fel i ett demokratiskt och humant samhälle! OCH att vara galet. Oavsett om det är islamsk, kristen eller judisk ”-ism” eller ”-ist” vi talar om!

 9. Rawia Morra
  5 januari, 2008 at 14:34

  Leo,

  Som utvecklingen har gått, är de sekulära krafterna i MÖ så gott som chanslösa idag. Mest synd är det om människorättsorganisationerna och deras kämpar. De ses för det mesta som hycklare och representanter för västlig ljug. Först när islamisterna tar makten, och visar svagheten i sin ”ism” och nackdelarna med den, kommer det att finnas en opposition mot den.

  Vi kan som exempel ta palestiniern Mustafa Barghouti. Han är väl en av de absolut vettigaste personerna som finns i Palestina idag men hur stor chans har han? Så gott som noll, så som han sitter i rävsaxen mellan Fatah och Hamas. Men, otroligt nog, kan han samarbeta lättare med Hamas därför att en massa självklarheter är redan lösta, när det kommer till kvinnornas representation i maktens korridorer, korruption, relationen till palestinier i forskingringen och så vidare…

  Han symboliserar för mig sekularismens knipa. Först när Hamas styr, kan han agera opposition. Så länga Fatah styr, är han och alla andra chanslösa.

  De islamistiska partierna i Egypten och Palestina, även om det är en tidsfråga tills de tar makten, kommer inte att sitta där bekvämt. Folken i dessa länder är inte särskilt religiösa. Religiösiteten idag är en form av desperation som kommer att botas så fort folk ser en gnutta ljus någonstans. När Haniye och Mishaal talar i religiösa ordalag blir det väldigt tydligt att de darrar på rösten. Det är inte särskilt djupt som der religiösa språket borrat sig.

 10. Leo
  5 januari, 2008 at 14:55

  Rawia..jag instämmer ”tyvärr” i din analys..
  Tyvärr, därför att det blir en lång och blodig omväg folk kommer att få genomlida, när man går via religiösa val i sin desperation.

  Sverige som av många ses som ett mycket sekulärt och demokratiskt samhälle har tex i sin grundlag inskrivet när det gäller statschefen, kungen, att han SKALL:

  ”§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935). ” !!

  -alltid skall vara av den rena evangeliska läran- !!

  Statschefen i Sverige!! I ett sk. sekulärt land!!

  Vad säger våra muslimska vänner om DEN skrivningen?

  Vad säger de icke troende om DEN skrivningen?

 11. Rawia Morra
  5 januari, 2008 at 15:17

  Leo,

  Det var ju det jag och många andra försökte varna för redan på 1980-talet och 1990-talet. Hamas, om israelerna forsatte med sin politik, skulle segra. Och det gjorde den. Den segrade inte därför att palestinierna är relgiösa, utan därför att alla andra alternativ var för djävliga. Tyvärr, säger jag också. Många tror att när jag och andra försvarar Hamas valseger, att vi är förtjusta i den. De finns de som är övertygade om att jag gillar Hamas. De skulle bara veta! Hade Hamas styrt när jag var 16 så hade Heineken sålt betydligt färre burkar :) i Bierut!

 12. Rawia Morra
  5 januari, 2008 at 15:28

  Leo,

  Således kan inte princessan Viktoria offentliggöra ifall hon var ateist och inte heller konvertera till Buddism ifall hon skulle vilja det. Tråkigt för henne.

  Men på 1500-talet och 1800-talet gjorde man väl så. Och jag tror inte att den skrivningen stör så många andra idag än de som är direkt berörda. Kungahuset är ju i stortsett en stor reklamskylt idag. Jag avundas inte någon av dem som tillhör den. Tänk vad hemskt att inte ens få svära! :)

 13. David
  5 januari, 2008 at 15:50

  det finns många exempel på ord som helt har kapats av vissa politiska sidor så till vida att de missbrukas som regel snarare än undantag. Tex ordet ”samhälle” används som benämning av den statliga+kommunala delen av samhället men familj, arbetskamrater, vänner, trossamfund, idrottsklubbar, organisationer med mera helt glöms bort.

  Även ordet ”välfärd” har kommit att användas som någon slags förkortning av statliga transfereringar och skattelösningar när välfärden i själva verket till största delen numera består av arbete och konsumerande i en marknadsekonomi som gör livet allt bekvämare och säkrare.

  Det kanske mest intressanta exemplet är ordet liberal som i Sverige ofta används som om det betydde konservativ eller neo-konservativ, samtidigt som det i USA är någon slags term för principlöshet och stor, klåfingrig stat.

 14. Marcus R
  5 januari, 2008 at 16:32

  #10 Leo – Jag stör mig överhuvudtaget på att vi ens har en kung i 2000-talets Sverige. :)

  När det gäller ord, symboler och högtider så har olika sidor en viss tendens att stjäla dem och förvandla dem till något det inte är.

  Säger man att swastikan är världens äldsta religiösa symbol och har använts både som en symbol för tur, liv och solen så får man väl ett nackskott idag.
  Eller hur många vet att skinheads är egentligen en arbetarklassgrupp influerad av Brittiska Mods med Västindiska inslag, och hade ingenting med rashat att göra från början.
  Karl XII, 1a Maj och Midvinterblot (julafton) är ju annat som stulits eller missbrukas.

  Tyvärr är det svårt att lära upp människor också och vissa saker får man helt enkelt ge upp. Swastikan t ex kommer troligtvis aldrig till att ses som något annat än en Nazi-symbol i västvärlden.

 15. Leo
  5 januari, 2008 at 16:33

  Re: David.. liberal i klassisk svensk användning betydde verkligen att man företrädde en socialliberal ståndpunkt med ett välordnat och solidariskt samhälle som garanterade en välfärd för alla samhällsmedborgare som mål, även dom som av olika skäl vare sig orkade konsumera eller arbeta av olika skäl.. idag betyder verkligen liberal och fra nyliberal det förra begreppet råmoderat..

  De i USA som definierar liberala på det sätt du gör tillhör den rika kristna amerikanska tokhögern, med Bush som ikon, och det är faktiskt en liten extrem minoritet av folket i USA, men som hörs och syns mycket eftersom dom äger det mesta inom media där eftersom publik service knappast existerar..

  har vi en KD-företrädare med Odell som ikon på tråden?

 16. 6 januari, 2008 at 10:42

  Kristendom, judendom eller islam, alla är lika illa. Ur religion kommer inget gott utom för de som styr och har råd att skänka pengar till prästerna för att de ska berätta för oss fattiga vilka fantastiska killar de är.

Comments are closed.