Vinkling av nyheter?


I samband med de två tidigare inläggen så reagerar jag lite på uppgifterna i Dagens Nyheter nu om läkemedel. Det visar sig exempelvis att patienterna inte får den bästa medicinen eftersom kostnaden dras på landstingets budget. Dyr medicin är uppenbarligen samma sak som mindre personal. I sammanhanget kanske bör nämnas att Sverige har färre vårdplatser bland tusen innevånare än något annat land i OECD.

DN: ”Nya biologiska läkemedel – effektiva mot bland annat reumatism och MS – har medfört att skillnaderna i behandling växer mellan olika landsting. Preparaten kostar mer än traditionella, varför vissa landsting väljer bort dem, uppger Ekot. Till de läkemedel som nämns hör TNF-alfahämmare som är en ny grupp biologiska läkemedel vilka tagits fram enligt helt nya principer. Enligt expertisen är de betydligt effektivare än traditionella medel, med bland annat lägre sjukskrivningstal. Men nu visar nya siffror från Svensk Reumatologis kvalitets-
register att medicinerna inte fördelas rättvist över landet. Exempelvis behandlas mer än dubbelt så många patienter med nyare medel i Skåne jämfört med i Örebro. Cancervården i Skåne har varnat för att personal måste avskedas om utgifterna för medicinen ska kunna täckas, skriver Ekot.”

Det handlar givetvis om en utveckling, snart kommer högkostnadsskyddet att höjas med borgerlig regering, både för medicin- och läkarvård, något som högerpartierna givetvis förnekar. Men det de vill är att privatisera en stor del av vården och på sikt så kommer privata sjukförsäkringar att dominera. Även om borgarna förnekar faktum så är det dit vi är på väg. De som påstår att de nya Moderaterna är ett ”arbetarparti” borde tvingas tvätta munnen med såpa.

DN balanserar upp det eventuellt kritiska anslaget med att berätta att i varje fall hälften av svenskarna har förtroende för vården.

it , , , , , ,


2 svar till “Vinkling av nyheter?”

  1. Har faktiskt avstått från medicin sedan i somras därför att jag inte vill lägga ut 1300 kronor direkt på apoteket för det. Det hade inneburit att mitt barn gått miste om den lilla semestern vi hade. Mer än så tjänar jag inte på när jag bara orkar arbeta deltid.

    När jag gjorde ansats att köpa medicinen igen så var mitt barn sjukt och självklart prioriterade jag barnets mediciner. Om jag ska vara aldrig så har jag aldrig trott att jag skulle befinna mig i en sådan situation, annat än under en period då Sverige styrs av en borglig regering. Jag har ju inte glömt hur det gick förra gången de styrde heller.

    Jag har avstått mina mediciner sedan juni, meda Federley åker taxi för 65000 på min och din bekostnad.