Värdlandsavtalet och den ökande spänningen i Nord. Möte på idag.


Tyvärr kommer informationen sent! Beklagar!

Plats:Stockholm, ABF, Sveavägen 61
Tid: kl. 11-16
Deltagare:Hermien Prestbakkmo,IKFF, Bardufoss, Nordnorge
Vladimir Kozin, Russian Academy of Military Science, Moskva
Pelle Sunvisson, Ofog

Arrangörer:Sveriges Fredsråd (www.frednu.se).
Kontaktperson: Agneta Norberg (Lappland.norberg@gmail.com).

PROGRAMME_invitation

Vill passa på och informera att ”Aktionsgruppen Nej till NATO” bland annat satsar på en namninsamling om Värdlandsavtalet, och på olika möten. Gå med om du kan! Skriv på namninsamlingen (www.nejtillnato.se).
logga-webb
Uppropet mot värdlandsavtalet
Om värdlandsavtalet godkännes tar Sverige ett stort steg närmare NATO-medlemskap.

Avtalet innebär att NATO kan få stationera trupper och militär utrustning, inklusive kärnvapen, i Sverige. Militäralliansen kan dessutom ”föreslå” att man skall börja bedriva operationer mot tredje land från svenskt territorium.

Avtalet är undertecknat av den förra regeringen 2014 men det måste godkännas av riksdagen innan det börjar gälla. Det väntas ske på våren 2016 då förslaget läggs fram för Riksdagen. Då skall värdlandsavtalet och alla ändringar av lagstiftningen som hör till godkännas i ett svep.

Det är viktigt att slå vakt om Sveriges alliansfrihet som syftar till neutralitet i krig.

Vi som skrivit under detta upprop kräver att varken avtal eller lagändringar skall godkännas.

Sverige ska inte föras närmare NATO medlemskap.

Aktionsgruppen Nej till NATO Kontakta petitionsförfattaren”

Mer information – Anders Romelsjö
* I höstas sändes ett Öppet brev om Värdlandsavtalet till statsministern och partiledarna i regeringspartierna från Folkrörelsen Nej till EU i höstas. Se tidigare blogginlägg. Man skriver bland annat:

EU imperialismen imagesCAG76REP

”* Enligt artikel 42 i Lissabonfördraget är Nato en integrerad del av EU:s gemensamma försvars-och säkerhetspolitik. Genom bl.a. partnerskapsavtalet med Nato är Sverige en aktiv aktör i EUs och Natos gemensamma försvars-och säkerhetspolitik.

* Värdlandsavtalet skall enligt UD ”förenkla för Sverige att ta emot militärt stöd från eller stå som värd för Natoövningar”.

* För att värdlandsavtalet skall träda kraft förutsätter enligt kanslisekreterare Anneli Johansson, som uttalat sig i statsministern ställe, avtalet ”vissa lagändringar bl.a. på mervärdesskatteområdet”. Försvarsminister Peter Hultqvist säger i en intervju i Svenska Dagbladet 17 oktober att en proposition kommer att förläggas riksdagen under 2016.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Folkrörelsen Nej till EU krävde att regeringen/riksdagen

· omedelbart häver värdlandsavtalet med Nato

· säger upp partnerskapsavtalet med Nato

· säger Ja till alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.

Mer information

* Enligt Izla Staifo på Försvarsdepartementet som har hand om utformning av de lagändringar som måste göras för att värdlandsstödavtalet kan gälla i Sverige kommer själva avtalstexten kommer att ändras.(I avtalstexten står mycket klart att NATO kommer att ha ensamrätt över när och hur mycket krigsmaterial och soldater de kommer att stationera i Sverige. NATO kommer att ha befäl över detta, inte Sverige). Texten är underskriven redan och står kvar som det är. Riksdagen har bara att godkänna den 2016 med lagändringar för att avtalet skall vara lagligt. Lagändringar kommer att gå en remissrundan under våren. Hon visste inte vem skulle granska detta men det är inte partierna utan andra som brukar titta på lagar. Partierna kommer bara in i processen när det blir omröstning i riksdagen i början på 2016.

* Det är bra att den nya regeringen inte ska söka medlemsskap i NATO – men gå nu ett steg vidare och riv upp avtalet! Vilken utmärkt markering mot NATO:s krigspolitik detta vore! Det skulle stärka Sveriges anseenden hos alla de NATO-kritiska eller -skeptiska länderna, som med stor sannolikhet utgör en majoritet av världens stater, och något bidra till sannolikheten för fred.

NATO-demonstration IV
Jag vill gärna informera om en ny ”nätplats för motståndet mot svensk Nato-anslutning och försvaret av den svenska militära alliansfriheten. Den heter www.alliansfriheten.se. Av de tre undertecknarna är Rolf Andersson och Lar-Gunnar Liljestrand medlemmar i FIB-juristerna med siten http://www.tffr.org/ medan Anders Björnsson är historiker och publicist, f.d. redaktör för den internationella kvartalstidskriften Baltic Worlds (2008–2012). Han är en redaktörerna till den omistliga boken ”Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap!”
NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4

Syftet med alliansfriheten.se är att vara en kunskapsbank för dem som argumenterar mot att Sverige ska ge upp sin traditionella säkerhetspolitiska linje som i 200 år har hållit landet utanför krig mellan stormakterna. Här finns länkar till grundtexter som belyser den ståndpunkten. På nätplatsen kommer vi även att ge utrymme för originalpublicering liksom för debatt och motinlägg.
Det betyder att även argument från dem som yrkar på svensk Nato-anslutning kommer att finnas tillgängliga. Frågans allsidiga belysning tjänar varje medborgares ställningstagande. De vanliga medierna sviker här sitt uppdrag. Ett antal större dagstidningar driver för närvarande kampanj för medlemskap, också på nyhetsplats.

Initiativet kan ses som en uppföljare av antologin ”Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! (red. Anders Björnsson & Sven Hirdman, Celanders förlag) som utkom under senhösten 2014.
NATo-demonstration III
* Rick Rozoff skriver 21/3 ”NATO is ready to consider the Ukraine’s bid for membership in the alliance, if Ukraine decides to submit it. This has been stated by NATO Secretary General Jens Stoltenberg in Brussels at the forum organized by the German Marshall Fund. “It is up to Ukraine decide whether to submit the bid for NATO membership or not. Ukraine should decide that. If it submits, we will consider the application in the same way as we consider the application of any other country,” Ukrainian media telegraf.com.ua quotes him. In 2015, the units and the individual officers of the Armed Forces of Ukraine will take part in 237 events of the individual partnership program [Individual Partnership Action Program] with NATO.”

Man (Anders Romelsjö och andra) kan konstatera att NATO är en krigsorganisation dominerad av USA. NATO bidrog avgjort till splittringen av f.d. Jugoslavien, till sönderslagna Libyen (där al-Qaida kraftigt stärkts) och till förstörelsen av Afghanistan (som medfört att talibanerna är starkare än någonsin de senaste 10 åren).

NATO vilar på möjligheten att vid behov använda kärnvapen.
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i försvars- och kärnvapenfrågan
– Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avvecklas i världen?


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

Aktionsgruppen Nej till NATO FIB-juristernas hemsida Tidskrift för Folkets Rättigheter Rick Rozoff 21/3 DN 13/1 DN 8/1 SvD 30/11 2014 Värdlandsavtalet Wiseman’s Wisdom – ledande NATO-vänlig militär bloggare Sten Tolgfors, DN Debatt 10/1 DN 30/11 DN 23/11 SvD 23/11 Orangea revolutionen Michael Roberts blog Från Poroshenko till Putin – en nedförsbacke Pål Steigan 15/11 DN Debatt 13/9 M Hudson i CounterpunchPål Steigan Counterpunch om USA:s UkrainapolitikYatsenjuk och Nuland DN 30/7DN 23/2 DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch

  2 comments for “Värdlandsavtalet och den ökande spänningen i Nord. Möte på idag.

  1. 30 mars, 2015 at 21:17
  2. 31 mars, 2015 at 21:24

    Subject:
    Former German Spy about NATO plans and events in Ukraine

    Message:

Comments are closed.