Tankar och attityder bakom Breiviks handlande?


Jag känner inte Ali Esbati personligen, vi har mejlats lite och vid något tillfälle har vi pratats vid i telefon. Men jag har följt Ali, både hans blogg och hans medverkan i Flamman och i andra tidningar. Men igår tror jag att han skrev den viktigaste artikeln som jag har läst i alla fall. Det är en artikel i Aftonbladet kulturdel med rubriken Lyssna på Breivik – Om massmördarens idévärld – och varför han inte bör tystas på rättegången.

Ali Esbati i Aftonbladet: ”Under den första veckan ska Breivik själv förklara sig. Ett enormt pressuppbåd är på plats. Men tv-bilder får inte sändas eller spelas in av hans egen redogörelse. Många drar säkert en lättnadens suck över detta. Ska verkligen ett terrordåd som genomfördes just för att skapa uppmärksamhet om ”saken”, få krönas av en sådan möjlighet för förövaren?

Likafullt menar jag att begränsningen är beklaglig. Terroristens politiska redogörelse är av stort allmänintresse. Det kommer att vara ett samtids-
dokument, viktigt att ta in och reflektera över. För det som utmärker Breiviks politiska rättfärdiggörande – så som det hittills har kommit till uttryck i hans manifest och i de inledande förhören – vittnar om en idévärld som befolkas av långt fler. Man kan rikta sin uppmärksamhet mot enskilda egendomligheter i framställningen. Men då blundar man för de bärande pelarna i konstruktionen.

Breivik ser islam som något monolitiskt; en sammanhängande politisk doktrin. Islam ”är” och ”gör” saker. Och denna monolit är inkompatibel med allt ”västligt”. Islam ses givetvis som något betydligt vidare än en religion. Kultur och etnicitet vävs hårt samman. Kritiken är knappast av teologisk karaktär.

Han ser muslimer som kollektiva bärare av ett ockupationsprojekt. Västvärlden ska ”islamiseras”. ”Jihad” – tendentiöst tolkat som en våldsam vilja att skapa territoriell hegemoni – är inte bara ett val för muslimen. Det är en plikt. Han ser denna ”islamisering” pågå här och nu. Det inbegriper så gott som varje handling där muslimer gör sig synliga eller kräver medborgerliga rättigheter. Det börjar med halalkött och slutar med kulturell undergång.

Centralt i invasionsförloppet står antalet muslimer. Det talas om demografisk belägring och demografisk krigföring. Muslimerna förökar sig snabbt. Och deras barn är bärare av samma problem, samma hot. En av de ganska få illustrationerna i Breiviks manifest är ett skelett maskerat som burkaklädd kvinna. Hon klappar på sin gravida mage – en bomb. Olika avledningar av ordet demografi förekommer över 250 gånger i manifestet.”

Ett så långt citat överskrider nog citaträtten med bred marginal, men jag tycker att det är oerhört viktiga synpunkter som han delger läsarna, och han gör det på ett mycket tydligt och klart sätt. Så jag tycker att alla ska läsa texten, hela texten. Mer behöver inte tilläggas, den står för sig själv. Gör det genom att klicka Här!

it Andra om: , , , , , , , , ab1234 svt1234 sr12 gp12 dn1234 svd12345


8 svar till “Tankar och attityder bakom Breiviks handlande?”

 1. Ja det är klart vad Ali menar, det finns andra organisationer och stämningar mot invandrare, det dröjer väl inte förän någon annan hittar på nåt liknande. OM det inte redan är det vi sett med Mangs och Lasermannen.

 2. Ali är väldigt duktig. jag tyckte alltid att hans artiklar i flamman var välavvägda och att argumentationen var kraftfull utan att bli minsta överdriven. Samma sak om de TV framträdanden han gjort. Möjligen är han väl akademisk för gemene man – jag vet inte- men jag tycker att hans genomtänkta, logiska argumentation alltid är lika upplyftande.

  • Det är nog bra att försöka förstå Breiviks idévärld men jag fattar ändå inte varför han sköt norrmän när han ville reducera muslimernas inflytande. Varför sköt han inte muslimer? Det visar väl bara hur extremister alltid förhärligar sina handlingar oavsett vilka de är.

   • Det har ju att göra med den högerextrema föreställningsvärld där man ser ”förrädare” mot den egna ”kulturen” i varenda buske. Även i Sverige finns många exempel på högerextrema attentat som inte i första hand riktas direkt mot muslimer (eller andra etniska grupper) utan mot socialister, syndikalister, etc.

    Just tanken att man genom sin etnicitet, kultur, hudfärg och kön har någon slags skyldighet gentemot ”sina egna” är väldigt central i högerextrema ideologier. När sådana som Breivik löper hela den ideologiska linan ut förefaller det antagligen logiskt att rikta hatet och våldet mot dem som anses svika denna skyldighet.

 3. Jag är oerhört imponerad över hur Norge hittills har tacklat detta trauma. Med Palmemordet, Estonia och Tsunamin i minnet gruvas jag vid tanken, vilket kattrakande det hade blivit om Breivik hade varit en svensk och gjort motsvarande dåd i Stockholm och omnejd. Läs gärna http://kyxxxxxxxx

 4. Jag tycker det är synd att hans framträdande inte TV-sänds. Det skulle visa hans sympatisörer vilken störd människa han är. Dessutom skulle det skada de organisationer som sympatiserar med honom, tex SD och patriot.nu, svårt.

  Ge honom lite rep så hänger han både sig själv och alla som står på hans sida…

  • Det vete fasen. Skulle media tiga ihjäl honom så skulle han inte få efterföljare, nu är det alltid någon som kommer ta efter hans agerande, kanske inte i antal offer men ändå..