Svenska militärer kan ha medverkat i utomrättsligt dödande.


Denna artikel har publicerats för exakt ett år sedan på SvT Opinion, skriven av Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i f.d. Afghanistansolidaritet. De viktiga frågorna i artikeln förblir obesvarade. Finns alla skäl att påminna om dem.

Jag kan tillägga att jag två gånger efter 19/10 till SvT Opinion sänt in en hovsam artikel som jämför befrielsen av Mosul med befrielsen av Aleppo. Och inte ens fått svar.

Artikeln kommer i ett läge då Obama, som flera gånger lovat att dra bort alla USA-trupper från Afghanistan, lovat att sända fler soldater. Den kommer i ett läge då antalet flyktingar från Afghanistan från Sverige har ökat kraftigt och nu ligger på samma nivå som de från Syrien. Jag lägger till utdrag ur en artikel i FIB-Kulturfront också.
nr-asylum-sekers-Afghanistan

Artikeln.
Svenska militärer kan ha medverkat i utomrättsligt dödande. Drönarattacker eller nattliga räder i afghanska hem är brott mot internationell humanitär rätt. Under den intensivaste stridsperioden 2009–2011 i Afghanistan rapporterade Isaf om det största antalet operationer med utomrättsligt dödande (capture-or –kill eller targeted killing).
trupp-jpg
Alla krigsincidenter är sekretessbelagda men sporadiska uppgifter har förekommit i svenska medier om att även svenska Isaf deltagit i nattliga räder i afghanska hem och att svenska specialstyrkor har dödat ”dussintals” afghaner.
I en artikel i SpiegelOnline den 28 december 2014 påstås att Sverige medverkat till dödslistor som tidningen kallar ”Nato-Todeslisten” och som användes av Isaf för targeted killings.

Sverige skall ha varit ett av de 14 länder (”14 eyes”) i Afghanistan som samlat in uppgifter om personer.
Capture-or-kill-operationer innebär att enskilda personer söks upp för att tillfångatas eller dödas. Under perioden 2009–2011 har en sammanställning av sådana aktioner publicerats av den ansedda organisationen Afghan Analyst Network (AAN) i dess oktoberrapport 2011. Den baserades på Isafs egna rapporter och AAN redovisade dem provins för provins.
Tar man de fyra provinser där svenska Isaf hade det militära huvudansvaret blir antalet dödade 66 och antalet tillfångatagna 130.
Svenska soldater 200px-Swedish_forces_in_Afghanistan

Försvarsmakten har nu ombetts att kommentera om svenska Isaf deltagit i sådana operationer. Svaret var svävande men innehöll vissa medgivanden. Svenska Isaf kan ha deltagit i sådana operationer, men Försvarsmakten hade ingen klar kontroll om så skett: ”Det är dock högst sannolikt att svenska soldater vid ett antal tillfällen deltagit vid såväl planering som genomförande av targeting. Omfattningen av deltagandet går dessvärre inte att redovisa…”.

Deltagandet preciserades sålunda: ”Svensk personal (kan ha) direkt deltagit i planering och perifert även vid genomförande.”. Svenska soldater placerade i afghanska förband kan ha medverkat vid sådana operationer.”

Svenska enheter skall då haft ”en stödjande eller övervakande uppgift”. Vidare att svensk personal kan ha genomfört sådan ”operativ planering” då man varit placerad i multinationella staber. (skriftligt svar från Försvarsmakten 28 augusti 2015).

Exemplet att svenska militärer genom sin placering i staber kan ha medverkat i utomrättsligt dödande fick en skrämmande bekräftelse då New York Times 4 september 2015 rapporterade om att en svensk och en tysk samverkansofficer i Nato:s högkvarter i Kabul hade varit med då beslut fattats om drönarattacker.

Capture-or-kill-operationer som drönarattacker eller nattliga räder i afghanska hem är brott mot internationell humanitär rätt (bland annat Genevekonventionerna och tilläggsprotokollet).

Om försvaret har den här uppfattningen att svenska Isaf troligen medverkat i operationerna så måste man reagera.
Nu kommenterar försvaret att man inte haft någon kontroll. Det var Nato som bestämde insatsreglerna (rules of engagements) för Isaf men det fritar inte på något sätt den svenska Isaf-styrkan från ansvar för hur operationerna genomförs.

Har svenska soldater medverkat då afghaner tas till fånga blir frågan vad som hänt med dessa. Om de överlämnats till afghanska armén med stor risk att utsättas för tortyr bryter Sverige mot FN:s konvention mot tortyr.

Det duger inte att som den tidigare försvarsministern Sten Tolgfors (M) hänvisa till att man bara följde Natos order då det för några år sedan uppdagades att svenska Isaf lämnat över en fånge till afghanska armén. Regeringen och då närmast försvarsminister Peter Hultqvist (S) måste gå till botten med misstankarna om medverkan i utomrättsligt dödande annars kan aldrig kriget i Afghanistan läggas till handlingarna.
Afghanistan bok sid 1
Afghanistan bok 2

i Andra om: , , , , , ,, , , , , , ,

SvT Opinion Der Spiegel Afghanistan Analysts New York Times 4/9 Läkare utan gränser lämnar Kunduz DN 24/6 Nyhetsbanken 24/6 Valrapport Nyhetsbanken Counterpunch Tom Hayden Nyhetsbanken 8/11 Avtalet Petitionen Afghanistansolidaritet Helsingborgs Dagblad 25/6 DN 25/6 Björnbrum 19/6 DN 20/6 Föreningen Afghanistansolidaritet Svenska Dagbladet 14/5 Youtube från Afghanistansolidaritet Pierre Gilly DN 14/5 DN 13/5 Svenska Afghanistankommittén Svenska Dagbladet 14/5 DN 24/3 SvD 25/3 AB 24/3 Helsingborgs Dagblad Röda Berget Svenska Dagbladet 14/5 SvD Brännpunkt 8/1 SvD Brännpunkt 10/1SvD Brännpunkt 11/1 DN Debatt 12/1 Aftonbladet 13/1 SvT 10/1 Sven Hirdman DN Debatt 12/1 SKP-bloggen 22/1 SvD 11/1 DN 4/10 DN 1/10 Blodig attack mot NATO i Afghanistan DN 21/8 DN 1/10 Drönare från USA dödarDN om kvinnor i KabulFIB-K om AfghanistanveckanSvD 1/10Expressen 1/10
Aftonbladet
Sveriges Radio
DN:s huvudledare 19/8 AB Guillou 19/8 SvD SvT Expressen


5 svar till “Svenska militärer kan ha medverkat i utomrättsligt dödande.”

 1. En anledning för USA att vilja vara kvar i Afghanistan är väl förmodligen att säkra opiumskörden, som (enligt vissa uppgifter) runt 2001 sjönk oroväckande. OBS: Man ska härav inte härleda, att jag på något vis gillar talibanerna.

 2. I nr 10 (senaste numret) av FIB-Kulturfront finns en viktig artikel ”Hur många har dödats och skadats av svenska soldater”? av Pelle Sunvisson. I denna skriver Sunvisson att DN i början av året publicerade ett reportage om Särskilda operationsgruppen, SOG, där officerare säger att gruppen dödat några dussin afghaner. Tidigare har författaren Johanne Hildebrand, som följt Fortsättningsstyrkan FS19 under ett halvår, skrivit att ”Den allmänna uppfattningen bland soldaterna var att två-, trehundra afghaner dödats. Med ett par hundra dödade under ett halvår framstår fem hundra dödade afghaner som en försiktig uppskattning. Pelle Sunvisson avslutar ”I besvarandet av den större frågan – var det värt det? –bör de förlorade liven sedan läggas i den ena vågskålen.”

 3. ”Nu kommenterar försvaret att man inte haft någon kontroll. Det var Nato som bestämde insatsreglerna (rules of engagements) för Isaf men det fritar inte på något sätt den svenska Isaf-styrkan från ansvar för hur operationerna genomförs.”

  Svensk militär, politiker och media måste blivit lobotomerade. De kapitulerar all moral, logik, svensk neutralitet och allt ansvar, både när det gäller att dra in oss i Nato, som Ryssland tydligt varnat uppfattas som en provokation, och när det gäller illegala krig och illegala krigshandlingar som gör oss till måltavla för terroristattacker. Dessa saker ökar risken för attacker både på sverige och på svenskar utomlands snarare än att skydda oss.

  Varför sysslar det svenska försvaret med mord och krigsbrott i länder långt från sveriges gränser under utländskt befäl? På vilket sätt gör det sverige och svenskar säkrare?

 4. Godhetens politiker tjänar pengar.
  Godhetens soldater tjänar pengar.
  Godhetens miggor tjänar pengar.
  Godhetens asylbaroner tjänar pengar.
  Godhetens arbetsförmedlare och coachingkonsulter tjänar pengar.
  Vapenindustrin tjänar pengar.
  De extrema islamisterna tjänar pengar.
  Det skapar jobb, byråkrati och lidande som du tvingas betala eftersom ingen av ovanstående individer vill lata sig på sandstranden eller spendera mer tid med sina barn.

 5. Jag har sagt det förr att USA är ju svåra att komma åt. Men borde vi inte kunna få en ÖB att stå och ljuga i KU om Sveriges deltagande i krigen?

  Nu senast kom en notis(!) om att USA misstänks för tortyr av krigsfångar av Internationella brottmålsdomstolen (ICC). USA har ju inte underkastat sig ICC, men det har andra länder som deltar i deras krig. Har till exempel svenska militärer levererat fångar till tortyrprogram? Har Sverige gjort sig skyldig till olika former av medhjälp, exempelvis inte tala om brott man fått kännedom om, levererat fångar, bevakat fångar för dessa program och så vidare. Det är många frågor som den svenska krigsmakten måste svara övertygande på:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23914388.ab