Svenska Afghanistaninsatsen – framgångsrik eller tvivelaktig?


Afghanistansamtal på ABF-Stockholm
Var? ABF-huset i Stockholm
När? Tisdag 20 oktober 18.00
Kostnad? Fri entré

Efter 11 september 2001 beslutade den svenska regeringen om en kortvarig och begränsad svensk fredsbevarande insats i Afghanistan, den har sedan utökats. På den militära sidan har insatsen från 2007-2008 övergått till att bli direkt krigsförande. Kritiker menar att förändringen har skett utan föregående debatt och genom otillräckliga beslut.
Svenska soldater 200px-Swedish_forces_in_Afghanistan
Svenska Afghanistankommittén har svarat för en civil insats i 30 år i Afghanistan, varav utbildning och sjuk- och hälsovård varit de mest omfattande. Utifrån den socialdemokratiska partikongressens beslut 2013 har regeringen beslutat om en utredning av Afghanistaninsatsen som ska vara avslutad 2016.

Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande Afghanistan-Solidaritet
Anna-Karin Johansson, generalsekreterare i Svenska Afghanistankommittén, SAK
Maj Britt Theorin, tidigare riksdagsledamot, Europaparlamentariker och nedrustningsambassadör

ABF Stockholm
Arrangör: ABF i Stockholm

Fyra aktuella händelser.
1. Stridigheterna i Afghanistan har ökat under senare tid – liksom flyktingvågen. Obama har beslutat att ungefär 10 000 amerikanska soldater ska stanna kvar i landet nästa år, i strid med upprepade löften att alla soldater från USA skulle dras tillbaka under hans presidentperiod. (http://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-retratt-ur-afghanistan-drojer/)
* Antalet flyktingar från Afghanistan till Sverige har ökat kraftigt.
nr-asylum-sekers-Afghanistan
Grafiken ovan kommer från Sven Ruin.
2. Förra veckan kom lika många flyktingar från Afghanistan som från Syrien, närmare 3000 st från vardera landet. Av de c:a 9000 flyktingarna till Sverige var c:a 2 400 ensamkommande barn – varav 1900 från Afghanistan!
(http://www.dn.se/nyheter/sverige/9-200-asylsokande-kom-senaste-veckan/)
3. New York Times rapporterade 5/9 att Sverige och Tyskland har hjälpt NATO att finna mål för USA/NATO:s drönardödande operationer i Afghanistan, som dödat många civila. (http://www.nytimes.com/2015/09/05/world/asia/afghanistan-kill-decisions-us-sweden-germany.html?_r=0″ target=”_blank”>New York Times 5/9). Detta rapporterades av SWEDHR i blogginlägg här nyligen. (http://jinge.se/mediekritik/swedhr-fordomer-deltagande-av-svensk-militar-i-natos-dronardodande-operationer.htm)
4. Vill påminna om att NATO – uppenbarligen medvetet som det framkommit – 3/10 bombat det trauma-sjukhus som drivs av Läkare Utan Gränser/Médecins Sans Frontieres (MSF) i Kunduz, norra Afghanistan. Bombardemanget tog livet av tolv läkare och MSF personal samt ytterligare 10 civila patienter – bland dem tre barn. Ytterligare 37 personer skadades, mer än hälften av dessa var MSF personal. Det har framkommit att NATO visste att det var ett sjukhus, men trodde att det var centrum för talibanernas aktiviter… (http://steigan.no/2015/10/16/usa-visste-at-de-bombet-et-sjukehus/). Så många civila USA dessutom har dödat med sina drönare för att de ”trott” eller ”gjort misstag”!
Detta föranledde ett uttalande av SWEDHR (Swedish Doctors för Human Rights), som återgavs bl.a. på denna blogg. (http://jinge.se/mediekritik/en-skarp-protest-mot-detta-oforlatliga-dodande-swedhr-om-kunduz.htm)

MSF rapporterar att attackerna försiggick i över en timme, och att ”det var sjukhuset som vid upprepade gånger var målet i anfallen”, och att ”byggnader intill lämnades nästan helt oskadda” [1] Kunduz området ligger inte lång ifrån det område där svenska militären fortfarande befinner sig alltsedan Sverige började deltaga i Natos militära koalition i Afghanistan. Denna koalition står numera under USA-befäl.
Svenska soldater 200px-Swedish_forces_in_Afghanistan

MFS hävdar i ett uttalande att ”Alla tecken tyder på att bombningarna genomfördes av de internationella koalitionsstyrkorna.” Läkare Utan Gränser:s President Meinie Nicolai kallade attacken ”en allvarlig kränkning av internationell humanitär rätt”, och tydliggjorde att det var oacceptabelt att attacken avfärdades som blott “collateral damage”. [1]

* I morgonnyheterna nu rapporteras att en amerikansk stridsvagn nyligen kört in på sjukhuset i Kunduz och chockat personalen. MSF är oroliga för att detta också kan förstöra bevis från attacken.

USA:s bombningar av sjukhuset i Kunduz innebär att Nobels fredspristagare år 2009 Barack Obama bombar Nobels fredspristagare 1999 ”Läkare utan gränser”. De fick priset för sin ”banbrytande humanitära insats på flera kontinenter”. Då priset överräcktes sa Nobel-kommittén att fram att Läkare utan gränser har ”bidragit till att skapa en opinion mot maktmissbruk och övergrep”.
Swedish_Doctors_for_Human_Rights
Fredspristagaren Obama sa i ett tal 5/8 2014 att ”Som överbefälhavare har jag inte låtit bli att bruka makt då jag funnit det nödvändigt. Jag har beordrat tusentals unga amerikaner ut i strid. Jag har gett order om militära insatser i sju länder.” Obama har fläckat ned Nobelprisets anseende och Nobelkommittén borde kräva att han lämnar tillbaka priset – om den vill stå fast vid Nobels intentioner.
untitled (83)

i Andra om: , , , , , ,, , , , , ,

Stor invandring från Afghanistan New York Times 5/9 USA visste de bombade sjukhus SWEDHR:s uttalande Sputniknews New York Times 5/9 SWEDHR Dagens medicin Läkartidningen Läkare utan gränser lämnar Kunduz DN 24/6 Nyhetsbanken 24/6 Valrapport Nyhetsbanken Counterpunch Tom Hayden Nyhetsbanken 8/11 Avtalet Petitionen Afghanistansolidaritet Helsingborgs Dagblad 25/6 DN 25/6 Björnbrum 19/6 DN 20/6 Föreningen Afghanistansolidaritet Svenska Dagbladet 14/5 Youtube från Afghanistansolidaritet Pierre Gilly DN 14/5 DN 13/5 Svenska Afghanistankommittén Svenska Dagbladet 14/5 DN 24/3 SvD 25/3 AB 24/3 Helsingborgs Dagblad Röda Berget Svenska Dagbladet 14/5 SvD Brännpunkt 8/1 SvD Brännpunkt 10/1SvD Brännpunkt 11/1 DN Debatt 12/1 Aftonbladet 13/1 SvT 10/1 Sven Hirdman DN Debatt 12/1 SKP-bloggen 22/1 SvD 11/1 DN 4/10 DN 1/10 Blodig attack mot NATO i Afghanistan DN 21/8 DN 1/10 Drönare från USA dödarDN om kvinnor i KabulFIB-K om AfghanistanveckanSvD 1/10Expressen 1/10
Aftonbladet
Sveriges Radio
DN:s huvudledare 19/8 AB Guillou 19/8 SvD SvT Expressen


2 svar till “Svenska Afghanistaninsatsen – framgångsrik eller tvivelaktig?”

 1. Jag varmed på en del av mötet som inleddes av Gunnar Lassinanti, ABF. Här följer en liten redogörelse av vad jag uppsnappade. Han berättade att han förgäves försökt få någon talare som representerade regeringen eller militären, fast han kontaktat minst 10 personer. Lars-Gunnar Liljestrand berättade att korruptionen kvarstod som minst lika stort problem som tidigare och att kvinnors och flickors situation inte förbättrats. Tryggheten hade inte ökat, vilket striderna hade. Talibanerna var starka. Han talade bl.a. om dödandet av misstänkta människor utan rättslig prövning som är emot alla lagar. Många civila hade dödats. Flera länder har dragit tillbaka sin militär – men inte Sverige. Mycket talar för att svensk militär deltagit i olagligt dödande. Information om detta är hemligstämplad.
  Sverige har dock startat en enmansutredning, av en person som suttit i den församling som fattade beslut om de svenska krigsinsatserna! Till och med NATO-länderna Norge och Danmark har inlett en oberoende utredning för att presentera en vitbok. Det borde också Sverige göra. Han påpekade att kriget inletts och trappats upp utan egentlig debatt, något som Maj-Britt Theorin instämde i . Hon reste frågan om riskdagen hade informerats korrekt. Man beslöt för att ställa 45 svenskar till förfogande för en insats av FN med deltagande av muslimska länder. Så blev det inte alls. Hon påpekade att bl.a. Riksrevisionsverket funnit att kostnaderna var grovt underskattade och nämnde att flera bedömt att kostnaderna uppgår till 25-30 miljarder kronor.
  Anna-Karin Johansson berättade att SAK verkat i landet i 35 år. Man samarbetar inte med militären, vilket är vanskligt att göra. Ett sådant samarbete försvårar SAK:s arbete med att tillsammans med afghaner hjälpa till att bygga upp landet. Militären har tidvis sökt vinna befolkningens förtroende, men vill då ha något tillbaka. Det uppkommer frågor i omgivningen om vad som då sägs osv.
  Hon berättade att en del organisationer som presenterade sig som NGO:er egentligen var kommersiellt drivna företag. Hon betonade att korruptionen var enorm, att fattigdomen var stor och att det var stora svårigheter med att fördela bidrag så att det kom rätt. Rättsväsendet är tämligen korrumperat också.
  Frågan om artikeln i NY Times i början av september kom upp. Enligt denna har bl.a. svensk militär deltagit i möten på NATO:s högkvarter i Kabul, där man fattat beslut om olagliga drönardödandet. Om så är fallet försvåras SAK:s arbete.

 2. Afghanistansolidaritets 2-veckorsblad har kommit. Där läser man
  ”TALIBANERNAS KONTROLL STÖRRE ÄN NÅGONSIN SEDAN 2001
  FN har sammanställt en rapport som visar att talibanerna nu spritt sin verksamhet till fler delar av Afghanistan och har större än tidigare. Data som samlades in i början av september, före den senaste talibanoffensiven i Kunduz, visar att i hälften av landets alla distrikt är hotbilden ”hög” eller ”extremt hög”, vilket är värre än någonsin sedan den amerikanska invasionen störtade talibanerna 2001. New York Times 11 oktober.” (http://www.afghanistan.nu/)