Staten Israels upprepade brott

Jag skrev nyligen att Israel är ett av de länder som mest konsekvent bryter mot Genèvekon-
ventionen, krigets lagar och mot de mänskliga rättigheterna. Det dök givetvis upp ett par kommentarer som hävdade att det var lögn, vilket det inte är.

AB: ”Det är nästan så att de numer passerar utan uppmärksamhet; rapporterna om israeliska brott mot internationell rätt. I veckan kom ännu en från den organisationen ”Bryt tystnaden”, som lyfter fram ­soldaternas vittnesmål. Där berättar soldater ur den israeliska ­armén om bland annat om hur civilbefolkningen i Gaza användes som mänskliga sköldar ­under operation ”Gjutet bly”. Konkreta historier om hur grannar tvingas gå före soldaterna in i hus som misstänktes vara minerade och om hur palestinier under vapenhot gick framför israeliska soldaterna. Försvarsminister Barak avfärdar kritiken. Den israeliska armén är nämligen en av världens ”mest moraliska”.”

Det är ett gott tecken att det i Israel finns krafter som vill berätta om dessa förbrytelser, både för de egna innevånarna och för omvärlden. När Ehud Barak säger att den israeliska armén är en av världens mest moraliska så kommer han upp i samma nivå som Bagdad Bob, lögnen är så fet att det blir lyteskomik. Och det är ett utomordentligt dåligt tecken. Staten Israel har en mycket lång väg att vandra innan de kan nå ett stadium där omvärlden betraktar landet med respekt.

Samtidigt med Baraks ljugande nås vi av rapporter som berättar om rena upplopp i Jerusalem, inte av desperata palestinier utan av ortodoxa judar som vill förhindra biltrafik och handel under sabbaten. Det var väl inte alltför länge sedan de protesterade mot någon HBT-demonstration.

Till de positiva sakerna hör att jag kunnat konstatera att några affärer tycks ha upphört med försäljning av ”israelisk” frukt och grönt. Citations-

Palestina

tecknen beror på att det i praktiken rätt så ofta handlar om varor som är odlade på illegala bosättningar på Västbanken. Med andra ord så lönar det sig att påpeka för affärsinnehavaren att märkningen kan vara felaktig.

Israel

i Andra om: , , , , , , , , , , ab ex1 svd1 dn1 t

[tags]Israel, Mellanösternkonflikten, Palestina, Genèvekonventionen, EU, FN, USA, Ehud Barak, Mänskliga rättigheter, Krigsförbrytelser, Politik[/tags]

  25 comments for “Staten Israels upprepade brott

  1. Pingback: Charlie
  2. Pingback: Beck

Comments are closed.