Obama och skillnaden?

Barack Obama använde en slagkraftig slogan i samband med presidentsvalskampanjen, en slogan som blivit lika världsberömd som efterapad.


Snart kan vi väl räkna med
att den återanvänds i någon försvenskad version i samband med EU-valet. Men om det i verkligheten har blivit mindre snack och mera verkstad i USA är vi många som tvivlar på. Nu har Natotrupper dödat en tolvårig flicka på väg till ett bröllop inom familjen, och Obama har klargjort att kriget ska utvidgas även till Pakistan. Så de muslimska länderna har nog fått klart för sig nu att det Obama inte kan är någonting som inte hans företrädare kunde heller.

DN: ”Ett av Barack Obamas första beslut som president var att stänga Guantanamolägret på Kuba inom ett år och suspendera alla pågående militära rättsprocesser mot misstänkta terrorister. Beskedet sågs som slutet för de militärtribunaler som dömts ut som ett hot mot en demokratisk rättssäkerhet. Men det juridiska problemet kring Guantanamofångarna har inte fått någon lösning. Pressad under en kongressutfrågning i förra veckan medgav försvarsminister Robert Gates att militärtribunaler är en möjlighet om misstänkta terrorister inte kan skickas till andra länder eller ställas inför civil domstol i USA.”

Att det nu ser ut att bli militärtribunaler mot dem som sitter i amerikanska koncentrationsläger överraskar kanske somliga, talet om illegala kombattanter var på väg att avskaffas, men slutligen så har Obama och hans omgivning beslutat sig för att behålla det. Sannolikt så fortsätter tortyren i oförminskad omfattning och de bevis som CIA hade i form av ett hundra videoband som visade olaglig tortyr är nu förstörda. Ingen enskild tjänsteman på CIA har pekats ut av regeringen, ännu mindre åtalats för detta.

Befolkningen i de muslimska länderna ser att ingen förändring är att vänta, Gaza är lika inspärrat och

isolerat som det varit i över ett år nu, och trots att FN uppmanat Israel att stoppa den etniska rensningen i Jerusalem, och också stoppa rivandet av palestinska hus, så fortsätter det i oförminskad fart. Barack Obama skulle kunna lyfta luren och säga till Netanyahu att omedelbart upphöra med dessa brott mot mänskligheten – men han gör det inte.

Det blev uppenbart under FN:s konferens om rasism, USA gav EU order om att demonstrera sitt missnöje med Iran och Mahmoud Ahmadinejad, och EU:s stater uppfyllde villigt Obamas begäran. I praktiken är det endast retorikens tonläge som hyfsats en aning, politikens innehåll är oförändrat. USA arbetar vidare på sin kolonialpolitik, en politik där Israel är ett bihang, och man fortsätter att verka för en total hegemoni.

Den globalisering som redan startat i världen ska styras, och den ska styras utifrån USA:s egna intressen. Att någon annan nation eller världsdel skulle hamna i en situation där de konkurrerar med USA är helt otänkbart. En sådan utveckling skulle leda till världskrig. Man gör dessutom sitt yttersta för att klargöra detta för Kina och Ryssland så att de inte får idéer om att sticka upp.

Om det skulle ha funnits en tidsmaskin som gjorde att man kunde förflytta sig hundra år fram i tiden, till år 2109, så skulle man finna att apartheidstatens flagga täcker hela den muslimska världen, eller så finns den inte längre. Men om den inte längre finns, så är det högst troligt att det inte finns några andra flaggor heller.

i Andra om: , , , , , , , , , , , t DN1 SvD1 AB Dbl

[tags]Barack Obama, Mellanöstern, Militarism, Hegemoni, Imperialism, Globalisering, Israel, Palestina, Militärtribunaler, Guantanamo, USA, Politik[/tags]

  7 comments for “Obama och skillnaden?

Comments are closed.