Nyamko Sabuni och regeringens beställningsjobb

Igår skrev Masoud Kamali, professor i socialt arbete i Uppsala, en debattartikel i Aftonbladet och rubriken syns här till höger. Hans resonemang är helt oantastligt, något som man knappast kan beskylla Magnus Ranstorps ”forskningsrapport” för. Den rapporten var så seriös att intervju-
materialet var tvunget att köras i en papperstugg när andra forskare ville ta del av uppgifterna.


Masoud Kamali/AB:
”Författarna ställer många ledande frågor om radikaliseringen genom att klumpa ihop variabler som existensen av källarmoskéer, invandrartäthet, hög kriminalitet, bristande kunskap i svenska språket och tv-tittande på utländska kanaler för att framställa muslimerna boende i Rosengård som antingen aktiva terrorister eller potentiella sådana… …Integrationsministern, som verkar ha som sin enda uppgift att demonisera ”de andra”, utnyttjade rapporten genom att ta till kravpiskan och kräva mer kontroll av friskolor, polisiära åtgärder och ökade krav på boende i marginaliserade områden. Alltså, integrationens misslyckande beror på dem själva och inte på regeringens oansvariga politik.”

Det mest besvärande för regeringen är givetvis att rapporten är ett beställningsarbete. Man har helt enkelt beställt rapportens slutsatser och sedan har Magnus Ranstorp och hans kollegor fått fundera på hur man skulle få fram de begärda slutsatserna. Svaret var givet, man skulle ställa ledande frågor till sådana samhällsfunktionärer som kunde förväntas ge de önskade svaren.

Mohamed Omar var med i TV:s Aktuellt för några dagar sedan. Han blev så upprörd över Ranstorps resonemang att programledaren fick hålla tillbaka honom. Masoud Kamali pekar särskilt på det faktum att integrationsministern ”Nyamko Sabuni verkar ha som sin enda uppgift att demonisera ”de andra”, utnyttjade rapporten genom att ta till kravpiskan och kräva mer kontroll av friskolor, polisiära åtgärder och ökade krav på boende i marginaliserade områden. Alltså, integrationens misslyckande beror på dem själva och inte på regeringens oansvariga politik.”

Enligt min uppfattning så är Nyamko Sabuni regeringens gisslan i den frågan eftersom en av hennes meriter är att hon är född i Burundi. Den sortens trix är inte helt obekant inom politiken och särskilt inte bland folk inom pr- och reklam-
branschen. Sabuni har tidigare arbetat som just PR-konsult. Hennes mest uppmärksammade framträdande som yrkespolitiker kom när hon föreslog att alla invandrarflickors underliv skulle besiktigas. Sabuni är som bekant folkpartist.

Ser man till det som i rapporten presenteras som en radikalisering av invandrarungdomar i Rosengård, vilket alltså inte är en styrkt uppgift utan hörsägen, så kan man konstatera att diverse uttalanden i en piketbuss, och polisutbildningens ”Neger Niggerson”, pekar på ett ytterst allvarligt problem som inte bara är verifierbart utan dessutom i högsta grad påtagligt.

Även om den socialdemokratiska regeringen har ett betydande ansvar för de missförhållanden som råder, som arbetslöshet, utanförskap och bristande integration, så kommer vår nuvarande regering inte att kunna ducka från sin del av ansvaret. Det räcker inte att beställa undersökningsresultat från försvars-
högskolan för att försöka dölja sina egna tillkorta-
kommanden. Man ska givetvis ta till sig Masoud Kamalis kritik och följa den uppmaning han ger i artikelns avslutande stycke:

Masoud Kamali/AB: ”Vänd blicken från Rosengård till Rosenbad och ta till er nationell och internationell forskning som slår fast att kampen mot margina-
lisering och den utbredda institutionaliserade diskrimineringen är en politisk fråga och måste stimuleras och ledas av politiska beslut.”

AB123 Andra om: , , , , , , , , , , , , , SDS12 D-PS DN12 SvD12 it

[tags]Nyamko Sabuni, Masmoud Kamali, Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan, Blattar, Rosengård, Neger Niggersson, Islamism, Fundamentalism, Forskningsfusk, Folkpartiet, Rasism, Främlingsfientlighet, Politik[/tags]

  14 comments for “Nyamko Sabuni och regeringens beställningsjobb

 1. Gripen
  8 februari, 2009 at 08:22

  Som student vet jag att man inte kan använda material som man inte kan dubbel kolla. Så förtört källmaterial gör som sagt hela rapporten värdelös.

  Så jag tror man måste ha en regering som har medlemar som köpt sin examen på postorder för att ta rapporten som fakta.

  I bland när jag hör folkpartiets förslag så blir jag frågande, vad är det som gör sverige demokraterna så farliga när vi redan har ett främlingsfientligt parti.

  Problemet i rosengård är dålig intergrations politik från rosenbad så jag håller med att problemet är i rosenbad.

  Jag tror inte att rasistiska poliser gör saken i rosengård bättre, jag har sett hur en potentionell våldsam situation kyllas ned till att inte vara några problem till polisen kom och startade upp elden igen med idiot kommentarer.

  Ett stort problem med hela vår invandrar politik är att ingen diskuterar problemet och diskuterar lösningar seriöst, för det är tabu. Och de enda som talar om integrations problemen är främlings fientliga SD och det är tragiskt, skulle vilja höra andra alternativ, som till exempel hur vill vänstern och miljöpartiet göra, men deras ideer ser inte ut att bli framsläpta i media.

  Någon måste ta debatten med folkpartiet och sverige demokraterna och vinna den eller så blir det mer av oss och dem.

 2. Nadia
  8 februari, 2009 at 11:24

  Att vända blicken mot Rosenbad är verkligen rätt att göra.

  Hur länge ska denna farliga falska teater fortsätta från våra ledande politiker?

  När de verkligen är oroliga över demokratin på ett ärligt sätt så kommer de att lägga all energi på att se till att de brott demokratiska västerländska länder begår idag just nu i andra länder stoppas. Först DÅ är deras agerande sanna. Tills dess är det deras agerande som är ett hot mot demokratin. Vänd blicken till Rosenbad är vad vi alla ska göra.

 3. Lasse
  8 februari, 2009 at 11:55

  Som svar till Gripen vill jag säga att det är dina åsikter leder till främlingsfientlighet. Du skrivet att vi redan har ett främlingsfientligt parti (fp). Under en lång tid har det varit, precis som du skriver, tabu att tala om asylpolitiken. Detta har lett till enorma klyftor och utanförsskap i vårt samhälle vilket gör att rasismen sprider sig. Jag tycker att det är bra att fp vågar nämna invandrarfrågan. Om fler partier vågade göra detta skulle integrationen förbättras med mindre främlingsfientlighet som följd.

  Sticka huvudet i sanden som tidigare regeringar (och till viss del denna) har gjort löser INGA problem utan det leder endast till mer främlingsfientlighet.

 4. felastinya
  8 februari, 2009 at 12:39

  Ja, jag håller med om att detta är något som man bör prata om. Det går inte att vara tyst om detta längre.
  Men om man ska tala om integration och asylpolitik så är det viktigt att man tar upp denna debatten på ett bra sätt.

  Jag kan känna att det finns ingen seriös debatt eller seriös vilja till att ta detta på allvar och förändra situationen till det bättre.
  Istället blir det så att man lätt ger bilden av att invandrarna är så som Sabuni vill framstå dem som, vilket är mycket farligt.
  Att en minister säger och skriver som hon gör, ökar segregationen och rasismen ökar också. Eftersom hon SJÄLV är invandrare så ska hon också ge en bra bild och ha bättre förståelse, men tyvärr, hon bidrar bara ännu mer till problemen.

  Det finns en syn på invandrare som många tyvärr har, det är just den synen som måste förändras. Istället för att se dem som en svag grupp, som inte tillhör samhället så måste man se invandrarna som en viktig grupp där de kan bidra till mycket bra saker för Sverige.

  Det är just därför som så många invandrare exempelvis flyttar till Storbritannien där de får arbete dagen efter. just därför för att britterna ser invandrarna som en grupp som kan bidra till positiva saker för landet.

  Medan det inte alls är så i Sverige.

  Så som politikerna och media har framställt problemet så har det bidragit till ännu mer främlingsfientlighet.
  Båda regeringarna har misslyckats, och kommer att misslyckas om man inte börjar med en seriös debatt och ser till orsaken till problemen.

 5. nature
  8 februari, 2009 at 13:11

  De här tendenserna såg vi i USAs socioekonomiska eftersatta områden redan under Reagan tid. Människor som inte näringslivet kan profitera på, jagas med påståenden som att de utgör ett hot mos oss övriga. Detta kan göras genom att starta olika fiktiva krig: Kriget mot terrorismen, t ex.
  Titta i USA vilka som sitter bakom lås och bom och du kommer att finna att en absolut majoritet är latinos och svarta. Rosenbad har nu dragit detta ett steg till. Jan Guillou beskriver detta alldeles ypperligt i sin bok: ”Fienden inom oss”. Vi har nämligen i dag inte några svenska terrorister, men vi kan skapar dem. Regering gör vad de kan för att skapa terrorister. Ett steg i den riktning får vi bevis för här.

 6. Arebir
  8 februari, 2009 at 13:21

  ”Hotet mot demokratin” är en amatörmässig rapport skriven av militärer som leker socialarbetare. Den skulle dock aldrig kommit till om det inte vore för en samling förvirrade och rädda politiker. Tar man rapporten på allvar så kommer integrationsfrågan ”degraderas” till att bli en nationell säkerhetsfråga. Resultatet skulle bli en snabb eskalering av de sociala motsättningarna. Ett bättre sätt att slå undan benen för de som arbetar seriöst för bättre integration i samhället finns knappast. Kamali har därför rätt när han säger att det verkliga hotet finns i Rosenbad.

  Både regeringarna har misslyckats kapitalt med integrationsfrågan. Integrationen går inte heller att lösa enbart med politiska beslut.
  Men FP:s agerande är den av en förvirrad brandman som häller bensin på elden. Ett ideologiskt mer förvirrat parti går idag inte att finna i svensk politik.

  @ felastinya

  Tycker för övrigt du beskriver situationen på ett bra sätt.

 7. blingbling
  8 februari, 2009 at 14:21

  ”Sabuni är som bekant folkpartist.”

  *varggrin*

 8. Gripen
  8 februari, 2009 at 14:55

  Lasse Jag tycker som du att man behöver prata om problemen, blunda för dem gör inte att de går iväg.

  Men jag är kritisk till hur SD och FP gör det med populistiska förslag eller rent av främlingsfientliga förslag. Man behöver ta debatten med dem eller så tror folk att deras förslag är de enda lösningarna.

  Deras lösningar är inte bygda på fakta, mer ut av urbana myter och förfalskade rapporter.

 9. nature
  8 februari, 2009 at 15:21

  Vi som är lite äldre mins Sovjetunionens 10-års planer. Ryska ledare beskyllde aldrig oss för att vara konspiratoriska där. Tar vi däremot upp att de konservativa regeringarna i världen också har framtidsplaner, så beskylls vi för att se konspirationer som inte finns.

  Politiker blir valda genom att skrämma upp väljarna och sedan mobilisera dem bakom sig. Journalismen på de konservativa tidningsredaktionerna arbetar likadant. Det tog de konservativa tidningsredaktionerna över 10 år innan de var tvungna att granskade Jan rotting Björklunds ständiga påståenden om att Sverige har världen sämsta skola. Hela hans politiska gärning bygger på detta. Han vet hur man skrämmer människor – han är ju utbildad militär. Sedan att det inte finns någon fog för hans påståenden är irrelevant i sammanhanget.

 10. 9 februari, 2009 at 13:11

  ”“Hotet mot demokratin” är en amatörmässig rapport skriven av militärer som leker socialarbetare.”
  Du kunde inte ha mer fel!
  Ranstorp är defenitivt ej militär utan just forskare, det är därför han är anställd vid Försvarshögskolan.
  Om man inte vet kan man ju Googla eller nått…

 11. Arebir
  10 februari, 2009 at 08:14

  @ Johanihbg

  Du skriver
  ”Du kunde inte ha mer fel”

  Jaha:

  Vad är din bedömning av rapporten?
  Anser du att den inte är amatörmässig?
  Anser du att dess analys och slutsatser är korrekta?

  För övrigt har jag inte följt Ranstorps forskning närmare, men det är rimligt att anta att hans forskning i normalfallet inte inriktar sig på sociala problem och marginaliserade grupper i vårt samhälle. Därav mitt inlägg om att rapporten är en produkt av militärer som leker socialarbetare.

  Ska jag vara helt korrekt så leker de egentligen inte socialarbetare eftersom de inte studerar sociala problem – enbart hot mot samhället. Men vissa saker blir väl omständliga att förklara närmare, speciellt då de flesta individer är intelligenta nog att förstå ironin. Du verkar dock ha missat det!

  För övrigt arbetar Ranstorp som du själv anger på Försvarshögskolan och hans medarbetare och uppdragsgivare likaså. Han är därför en del av den militära organisationen och anställd av den. I mina ögon är han militär även om han inte har en militär gradbeteckning på axeln.

  Men som jag också skrev så kom rapporten till pga rädda och förvirrade politiker inte av militärer. Men i stället för att agera prinsessan på ärten så kan du väl ge din uppfattning om rapporten. Skulle vara intressant att höra!

 12. 10 februari, 2009 at 12:02

  Hej Arebir,
  jag trampade visst dig på tårna…
  Jag vill börja med att citera en okänd britt; ”Assumptions is the mother of all fu..ups”!
  Jag har inte tillräckliga kunskaper och bakgrundsfakta för att döma ut hans rapport, det kanske någon annan har här på bloggen.
  Huruvida analys och slutsatser är korrekta är enfaldigt att bemöta när du fastställer att Kamil har rätt i sin analys. Dina antaganden och fastställanden är ju baserade på känslor och inte fakta verkar det som. Det framkommer när du så elegant antyder att jag inte är intelligent nog att förstå ironi.
  Min olivkvist, jag håller med dig i din bedömning att båda regeringarna misslyckats kapitalt med íntegrationsfrågan.
  Ha en fortsatt trevlig vecka :)

 13. Sara G
  10 februari, 2009 at 12:26

  Underlaget i rapporten verkar för tunt för att kunna ge ett entydigt svar. 33 stycken utfrågade!
  Och man glömde att fråga de som bor i området, vanligt folk!
  För visst kan det tolkas så att det svar man ville ha var bestämt redan i förväg?
  Och nu går det inte att få svar så den frågan för rapporten har av någon anledning hamnat i maskinen som tuggar papper.

  Det är inte utan att man kan få för sig att ”forskare” från
  Levande Historia har varit framme..

 14. Arebir
  10 februari, 2009 at 12:28

  Uppenbarligen är du intelligent nog att förstå ironi. Ledsen om jag antydde något annat :)!

  Önskar dig också en trevlig vecka!

Comments are closed.