Nu får Sverige betala


Nu kommer svenskarna som köpt bostads-
rätter och småhus att få vara med och betala det enorma underskott som George W Bush och hans nyliberala politik dragit på USA. Dessutom kommer fyrtiotalisternas tvångssparande till pensionerna att reduceras kraftigt samtidigt som arbets-
lösheten ökar för dem i arbetsför ålder.

DN: ”Nancy Pelosi säger enligt Reuters att planen, som den nu ser ut, saknar viktiga skyddsmekanismer på en rad områden. Därför kommer kongressen att se till att det kommer att införas ett oberoende kontrollorgan, skydd för husägare och begränsningar som förhindrar chefer från att ge sig själva för höga bonusar och löner.

Samtidigt säger finansminister Henry M Paulson att det är viktigt att få räddningsplanen, som omfattar 700 miljarder dollar, att fungera så fort som möjligt, skriver Washington Post.”

4620 miljarder i svenska pengar, och med en dollarkurs på 6,60 är det en kolossal massa pengar. Pengar som i princip inte finns eftersom Bush för krig i Irak och Afghanistan för lånade pengar. USA:s handelsbalans är ingenting annat är rena katastrofen och jag tror, till skillnad från en massa amerikanska bedömare, att denna kris kan leda hur djupt som helst. Att demokraterna i USA nu vill reglera landets ekonomi är glädjande, men för alla nyliberaler så måste det svida i själen.

Marknaden var inte den allena saliggörande mekanism som de hävdat de senaste åren, botten har gått ur något som också kommer att bli mycket tydligt här hemma i Sverige. Arbetslösheten kommer att öka, och bostadsmarknaden har redan stagnerat. Förr lånade bankerna ut 90 procent av summan till en bostadsrätt, idag är det 80 procent. Och spricker denna bostadsbubbla på samma sätt som den på 80-talet så kommer bostadsrätter förlora över 2/3 av värdet. Endast de mest exklusiva objekten kommer att stå sig någotsånär prismässigt.

George W Bush kommer att avsluta sin presidentperiod som den mest avskydde presidenten sedan man etniskt rensade landet från dess urinnevånare. Om det ens kommer att bli möjligt för Bush att agera som de tidigare expresidenterna, att åka runt och hålla tal, inviga bibliotek och liknande är mycket osäkert. Presidenterna behåller normalt en hel del av sina livvakter från Secret Service, men denna president har gjort sig så omöjlig att kostnaden för att skydda honom kommer att bli kolossal.

Summan, fyratusensexhundratjugo miljarder kronor, är hisnande även i globalt historiskt perspektiv. Och denna summa får nu de

Bush

amerikanska skattebetalarna punga ut med på grund av den brist på kompetens som nyliberaler och neokonservativa uppvisat. De har lekt affär med hela det amerikanska samhället och har dessutom inlett krig mot två oskyldiga länder. Hade de istället gett sig på landet som sponsrat terrorattacken mot World Trade Center, Saudiarabien, hade jag kunnat förstå dem, men idag får varje amerikan betala priset. Rätteligen borde den amerikanska statsledningen och dess tillskyndare ställas till ansvar. Men de kommer att komma undan
– som vanligt.

Här i Sverige kommer vi att få ökad arbetslös-
het och lågkonjunktur, dessutom kommer de som köpt bostadsrätter och småhus att få se sina investeringar nästan pulveriseras. Våra pensionspengar som har tvångssparats i olika fonder kommer att förlora enormt i värde, det i ett läge där över en miljon fyrtiotalister snart ska pensioneras. DN123 AB12 SDS SvD1 VG Dbl Pol it

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Depression, Recession, Världsekonomin, Kriget mot Terrorismen, George W Bush, Barack Obama, Förändring, Bolånekrisen, Dollar, Skulder, Saudiarabien, Olja, Politik, Fonder, Banker, Försäkringsbolag, Pensioner[/tags]


29 svar till “Nu får Sverige betala”

 1. Om priserna rasar för mycket försvinner också marknaden. Folk sitter mad andra ord kvar i sina bostäder och bostadspriserna blir under en tid närmast hypotetiska.
  Det är alltså så att ”den fria prisbildningen” får ganska begränsade konsekvenser när marknaden ”rasar”. Jag skulle väl tro

 2. Krisen och realekonomin

  I Dagens Industri den 19 september 2008 säger SEB-chefen Annika Falkengren,
  angående den globala krisen bl.a., ”Nu ser vi att det handlar om en global kris som sprider sig till den reala ekonomin.”
  Hon pekar därvid på ett problematiskt förhållande i den kapitalistiska globala ekonomin. Med den reala ekonomin menar hon näringslivet, produktionen och arbetet där reella värden och kapital skapas och utvecklas. Finansmarknaden tillhör inte den reala ekonomin. Finansmarknaden handlar nämligen inte med reella värden utan bara med förväntade upp- och nedgångar i priset på abstrakta värdebevis vilka förlorat kontakten med de verkliga kapital- och realvärdena. Det mesta är luft.

  När nu riksbanker och stater pytsar in pengar i detta uppblåsta finanssystem är det i bästa fall pengar som motsvaras av ett verkligt produktionsvärde med förankring i den reala ekonomin. Eller så handlar det om pangar utan koppling till det verkliga produktionsvärdet.
  Vi vet inte vilket, men om det är det sistnämnda kommer krisen förvärras eftersom inflationsrisken därmed ökar och att finansmarknaden fylls med än mer luft.
  Detta gäller med största sannolikhet USA med dess enorma budgetunderskott, sitt minus i handelsbalans och med en låg dollarkurs. Under dessa förhållanden kommer åtgärden att ”trycka upp dollarsedlar”, för att lindra likviditeten i finanssystemet, bara att skjuta upp krisen och leda till kapital inte investeras och de reella värdena och tillgångarna minskar. Om bilden inte var så trivial skulle man kunna säga att USA:s regering och riksbank kissar i sängen för att behålla värmen. I själva verket är det en enorm jättelögn som ekonomer världen över borde genomskåda.
  Men då tvingas de också avslöja att verkliga värden inte kan skapas utan och utanför arbetet och produktionen.

 3. @Torsten
  Om marknaden rasar och folk förlorar jobben och inte kan leva upp till amorteringsåtagandet så blir det exekutiv auktion, och då sitter människor INTE kvar, så som du påstår! Detta är svagheten med kapitalistiska lagar!

 4. @Mario Matteoni
  Jag förstår precis vad du menar, men när tycker du att din analys skall tillämpas? Före, under eller efter Bush? För vad du säger är att finansmarknaden inte handlar om reella värden! Vi vet redan det allt för väl! Ty finansmarknaden har ALDRIG handlar om s.k. reella värden! Vi har finansmarknaden för att vissa redan rika vill bli ännu rikare, på redan fattigas bekostnad så att de blir ännu fattigare! Det är inget nytt Mario! Detta kallas kapitalism förstår du!

 5. Fördelat på varje medborgare i USA så blir det ungefär 2107 dollar En stor del av USA:s handelsunderskott(stora statsskuld) härrör från handeln med Kina. Vad som kommer att hända nu är att den Kinesiska staten kommer att använda en stor del av sin förmögenhet för att köpa upp billiga företag och fasta tillgångar i USA och på så vis löses en del av USAs problem med statsskulden. Skulle inte förvåna om Kina och Saudiarabien inom en 10-års period äger 25% av alla tillgångar i USA. I ekonomins vågdalar byter egendom ägare enbart och det gör en del ledsna och andra glada ty det är enbart ett summespel.

 6. Ett tydligt exempel på att den liberala systemet inte fungerar. Dessa fyratusensexhundramiljarder är bara en del av vad det kostar att hålla skeppet flytande fram till det amerikanska valet. En hel del sker under ytan – som t ex stödköpen på börsen – vilket också är den reella andledningen till att börsen gick upp i fredags!

  @Torsten: Detta är helt klart önsketänkanden. När du går och lånar på banken brukar banken inte berätta för dig att de kan TVÅNGSINLÖSA din bostad om fastighetsvärdet är för lågt i förhållandet till lånet – dvs om lånet är högre än bostadsvärdet och varför säkerhet för lånet då saknas!!!

  @Mario: Såg en intervju för några år sedan med Greenspan där han sa att han när man håller på och analyserar systemet och gör beräkningar på vilka konsekvenser olika beslut kommer få – ibland inte riktigt förstår vad pengarna egentligen är och vilket är dess reella värde. Så abstrakt är dagens penningsystem att det kan handla mer om psykologi än verklig bakomliggande ekonomisk verklighet!

 7. fortsättning…

  @Torsten: Detta gäller fast du sköter dina avbetalningar! Och vad som kommer ske med huspriserna om (eller snarare när) räntorna går upp i 10/15/20%? Hur många klarar av avbetalningarna då? Skrämmande få lever på marginalen redan idag…

  Räntorna idag är trotts allt på historiskt låga nivåer och kan bara gå upp, och med tanke på att inflationstrycket som kommer som brev på posten efter senaste ökningar av penningmängden lär räntorna bli avsevärt högre inom ett års period.

 8. KAS! Då kineserna köper amerikanska företag så är det knappast ”statsskulden” som förändras. Det blir företagens ägare som berikas av detta, vanligt folks skulder kvarstår.

  Och summan är korrekt, men då ska man ha i minnet att handelsbalansen redan är katastrofalt dålig och att man redan har en gigantisk skuldbörda eftersom krigen sker med lånade pengar.

 9. @palle
  Lägg till det faktum att det i dag kanske finns 700 000 människor som står utanför A-kassan! Om de förlorar jobbet, vad händer då?

 10. Det viktiga i alla system är att det finns fungerande regler som respekteras av aktörerna. Finansmarknaden har alltid motsatt sig alla former av regleringar (självreglering är en myt) och politikerna har vikit sig på den här punkten. Det saknas också – framförallt i USA – långsiktighet i den ekonomiska politiken. Alldeles för lite har investeras i bl a infrastruktur vilket exempelgjordes i New Orleans där de bristfälliga/ickegjorda arbetena med skyddsvallarna ledde till en katastrof. Det negativa sparande är på längre sikt också ohållbart.

  De nyliberala krafterna har fokuserat på att maximera sina vinster på kort sikt och Greenspan/Fed har enbart sett till kortsiktiga lösningar. Det här är början på slutet för USA som världens främsta ekonomiska stormakt. Det är troligtvis också början på slutet för den oreglerade ekonomin.

 11. Detta är ju trots allt en fis i rymden jämfört med de verkliga problem som USAs ekonomi står inför. På nationell nivå är USAs samlade ekonomiska åtaganden svindlande 53 biljoner dollar. Pengar som inte finns. Kommande filmen I.O.U.S.A. kanske kommer att bli ett uppvaknande för amerikanen i gemen.

  Se ett klipp här:
  http://www.youtube.com/watch?v=Dp8ZmQMCtqA

 12. Jinge det är ut-flödet av pengar ur ett land utan återkomst som renderer i statskuld till annat land och oftast resulterar i upplåning, den biten av statskulden förbättras vid återflödet. I USA:s fall kompliceras detta något av att de skojarna har sedelpressar som dom startar lite då och då efter eget gottfinnande.

 13. Nature & Palle:

  Min avsikt är naturligtvis inte att förringa detta sjuka ekonomiska systems härjningar i vanligt folks ekonomi.
  Tvärtom!
  Men: För nästan alla människor innebär en ”fastighetskris”, som den vi förmodligen står inför, att man blir totalt fastlåst i sitt boende och att man, om privatekonomin allvarligt försämras, får sluta att amortera.
  Det skall väldigt mycket till innan bankerna börjar säga upp bostadslån pga vikande bostadspriser. Däremot är det ett öde som kan drabba en del fastighetsbolag, men där är ofta belåningen betydligt större.
  Måla inte fan på väggen. Sjunkande bostadspriser kan vara en katastrof för den som inte har något val utan av andra omständigheter tvingas sälja. Åtminstone om man har köpt helt nyligen. Men för de flesta människor betyder det egentligen ingenting.
  Och, som sagt, när ingen har lust att vare sig sälja eller köpa är priset en ren konstruktion…

 14. Palle:

  Du skriver om ökande penningmängd. Intressant! Kan du utveckla det?
  Annars borde ju räntorna gå ner ganska snart, det finns ju några procent att leka med.
  Om byggande och andra investeringar tvärnitar blir det svårt att hitta villiga låntagare…

 15. Torsten says:
  ”Det skall väldigt mycket till innan bankerna börjar säga upp bostadslån pga vikande bostadspriser.”

  Vilket var precis vad som hände när staten tog över fd Nordbanken. Privatpersoner och företag tvingades att att betala tillbaka hela lånet på en gång, då det sades upp från bankens sida trots att låntagarna hade skött sina amorteringar och trots att de hade ett avtal. Detta skrev bland annat SvD i går om!

 16. Torsten, har du inte sett att us gov har skjutit till 180 miljarder, pengar som nu har frigjorts blir en del av den ökande penningmängden, om de är lånade eller om det är sedelpressarna som går det kvittar, det substansiella värdet är ändå lågt. Det jag inte är sett det är om centralbankerna runt om i världen har stödköpt dollarn, däremot har vi sett att de har lånat ut pengar för att bromsa krisen.Så Palle har en poäng.
  Däremot är inte us utlandsskuld något större problem, om den ses i procent, det är de interna underskotten och hur de ser och varför som är det verkliga problemet. Us interna underskott beror ju inte på investeringar och utvecklingsprojekt utan på att staten inte ska ha några kostnader och låg skatt, lägre än vad som är möjligt. Vilket leder till att underskotten inte kommer att genererar några intäkter alls.

 17. Nature:

  Det var som sagt framförallt fastighetsbolag som drabbades av återbetalningskrav. De hade, som knösarna plägar göra, belånat sitt fastighetsbestånd för att kunna köpa mer, vilket de också belånade. Eftersom denna samhällets grädda trodde på för evigt stigande fastighetsvärden så borde ekvationen gå ihop…

  Tji fick de.

  Värdet på kommersiella fastigheter sjönk till under hälften. I och med allt lånande fanns det ju ingen substans bakom värdena. Särskilt inte när ingen efterfrågade nya verksamhetslokaler längre.

  Däremot behöver alla bo, och bostäderna var, och är, inte alls så hårt belånade.

  Christer W:

  Du har en poäng. Frågan är hur mycket detta, globalt sett relativt lilla, pengatillskott betyder för den europeiska inflationen och det europeiska ränteläget. Jämfört med den räntenedtryckande motor som en rejäl lågkonjunktur är borde den vara ganska tam.

  Utspädningseffekten på ”nytryckta” dollar är fortfarande mycket stor. Annat blir det den dag andra valutor (läs Euro) tar över i världshandeln. Då lär jänkarna stå på näsan rejält.

 18. @Torsten
  OK, tji kanske de fick, men är förfarandet vanligt i övriga världen? Är inte avtal gällande? Och om amorteringarna kommer in som de skall, vad gör de då om säkerheten sjunker? Det borde vara betalningsförmånga som avgör – inte säkerheten för att lån skall sägas upp?

 19. Nature:
  Som någon påpekat i en tidigare diskussion lär man i USA kunna lämna säkerheten (huset) till banken och därmed bli av med hela skulden.

  Det går inte i Sverige. Här blir man kvar hos fogden ända tills alla skulder är betalda.

  Det medför att bostadslån i USA är en betydligt mer riskabel verksamhet.

  Avtal gäller naturligtvis alltid. Men bankerna sätter inte folk i KK om de inte tjänar på saken. Och folk får i allmänhet ihop till räntorna även om inteckningarna delvis är luft.

 20. @Torsten
  Aha … Ja du försår jag varför bolånekrisen är så oerhört allvarlig som den är i USA! Men hur kan en affärsbank gå med på att ta huset och kvitta skulden, om nu bostadsmarknaden anser att huset är mindre värt än vad bankens fordran är? Det är ju att göra en oerhört riskabel och dåliga affär, eller? För säga vad man vill om banker, men borde inte banker förstå sig på affärer? Vad är annars vitsen med en banken?

 21. @Torsten:

  Vi européer , men också japaner har stödköpt dollarn, annars hade den inte varit värd mer än pappret den trycks på. Stödköpen har sett lite olika ut, bl a har flera europeiska centralbanker (inklusive vår svenska) för ett tag sedan sålt flera ton guld för att köpa dollar istället.

  Kan man räkna att 1+1 = 2 så förstår man också att i tider som kommer är dollar mycket utsatt och dess värde lär inte direkt öka – och tvärtom med guld vars värde ökar.

  Därför har beslutet att sälja guld och köpa dollar inget ekonomiskt berättigande, utan det handlar enbart om stödköp. Att sedan inte tala om bieffekten som är att man blötlägger kronan och gör den mera utsatt för oroligheter.

 22. Nature:

  USA är i många avseenden en helt annan värld än vår. Jag inbillar mig att bankerna normalt tar bra betalt för den extrarisk ett sådant system innebär. Att strunta i bostadslånen vill ingen, det är förtjänstpotentialen alldeles för god för.

  Palle:

  Det stödköps valutor hela tiden. Inget land är särskilt intresserad av att någon valuta kraschar. Tvärtom. Och allra minst dollarn. Om dollarn plötsligt tappade sitt värde skulle halva exportindustrin få slå igen på stört.

  EU har säkert ambitionen att så småningom ta dollarns roll som världsvaluta. Personligen tycker jag att det är ett av EU:s mest sympatiska drag eftersom det effektivt skulle eliminera jänkarnas möjligheter att hålla sig med en av oss finansierad krigsmakt.
  För det är precis vad vi gör -våra riksbanker och företag finansierar USA:s budgetunderskott genom att köpa jänkarnas stadspapper och fortsätta använda dollarn som världsvaluta. Eftersom världshandeln hela tiden ökar kan också världsekonomin svälja mer och mer dollar utan att de nya sedlarna påverkar värdet nämnvärt.
  Det kommer säkert andra tider. Men vi får hoppas att förändringarna går lugnt och sansat till och att alla människor förblir vänner och kramar varandra… :-)

 23. Någon här berättade att det var så lätt att komma undan bankens krav på återbetalning och bara ”ge nycklarna till banken” när man crashar sin ekonomi.
  Det är nog riktigt att det har varit så förr, numera vet jag inte hur aggresiva bankerna är för att få tillbaka sina pengar.
  Däremot ser IRS (USA’s skattemyndighet) inte genom fingrarna sedan några år.
  Så har du lån på 500k och banken lyckas få in 200k på en försäljning så anser IRS att du därmed tjänat 300k och dessa läggs på din inkomst och IRS vill ha satt på den inkomsten.
  Skattemyndighetern är som regel ganska duktiga på att jaga in sina fordringar.

 24. Enligt rapporter och artiklar i amerikanska tidningar och bloggar beräknas USA få ett budgetunderskott på ca 500 miljarder $ 2009, huvudsakligen p.g.a. sina ofinansierade krig. Detta skrevs innan den omdiskuterade räddingsplanen annonserades, och adderade ytterligare ca 700 miljarder till statens utgifter. Eftersom logiskt sett inte heller pengarna för bankkrisen kan täckas med skattemedel måste det innebära att USA får ett budgetunderskott på ca 1200 miljarder dollar, eller ca 8500 miljarder kr(8,5 triljader) kronor nästa år. Denna enorma summa ska nu på något sätt betalas tillbaka, i alla fall räntorna, men konstigt nog vill alla ”skydda skattebetalarna” (vem ska då betala?) Här hemma verkar många (SVT) försöka jämföra situationen med bankkrisen i Sverige på 90-talet, men jag ser en fundamental skillnad. Den amerikanska staten har inga pengar, den är ju efter skattesänkarextas och ofinansierade krig bankrutt och lever på lån. De åtgärder som kallas ”statligt räddningsaktion” måste finansieras med lånade pengar, huvudsakligen från Kina och vissa arabländer tydligen. Kan USA bli statsbankrutt? Detta är ingenting som man någonsin tar upp i debatten, varken i tidningar eller på TV, vilket gör att krisen framstår som mycket mindre allvarlig än den är. Länkar nedan:
  http://www.huffingtonpost.com/hale-stewart/surprise—-bush-is-leavi_b_125293.html

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/09/11/AR2008091103311.html

 25. Ville bara fylla i Marie Ericssons kommentar med att President Bush samtalade över telefon med Kinas president i går morse om åtgärderna för att hjälp bankrutta banker i USA.

  Det förslag som ligger att man skall lösa in förfallna huslån och eller huslån som riskerar att förfalla, bankerna skall få 50 cent för varje dollar, gör att en bank som gör sig av med 50 miljoner dollar i dåliga huslån får 25 miljoner dollar för dessa och det i sin tur betyder att banken direkt sänker det ”egna kapitalet” med 25 miljoner dollar.

  För många banker riskerar detta att bli en riktig fälla som slår igen då flera av de som blir räddade tvingas att upprätta balansräkning och begära sig i KK för att det egna kapitalet blir lägre än vad som föreskrivs i lag.

  Lite lustigt är det att USAs president ringer Kina och lite lustigt är det att bara kinesisk media förstår hur hjälpinsattsen påverkar bankernas egna kapital.