Nejdå, ”– Sverige är INTE med i Nato…”


Dagens Nyheter är väl den tidning som mest oblygt skriver om Nato och Sveriges engagemang i olika Natoaktiviteter. Man kan ju undra vad det beror på, men antagligen är det för att tidningens strävan är att Sverige så snart som möjligt ska gå med som fullvärdig medlem. Den andra morgontidningen agerar i samma riktning, möjligen är den något mer tillbakahållen och tar mer sällan öppet ställning i frågan.

DN: ”Vid Natos möte i Chicago ska statsminister Fredrik Reinfeldt delta i diskussioner om Nato-partnerskap och Afghanistan. Men ännu är Sverige inte redo att binda sig för framtida stöd till afghanska säkerhetsstyrkor.

– Vi är inte redo att i Chicago ge ett sådant besked. Vi tycker att vi ska få bättre underlag för hur man har räknat och vad man har tänkt sig, säger Reinfeldt till TT timmarna innan han åker till Chicago.

Efter 2014 beräknas ett stöd på motsvarande nära 30 miljarder svenska kronor per år behövas till de afghanska säkerhetsstyrkorna sedan den Nato-ledda Isaf-styrkan radikalt har minskat sin närvaro. USA är berett att ta på sig hälften men vill att andra aktörer, däribland Sverige, tar resten.”

Eftersom det finns en massiv motvilja mot ett Natomedlemskap bland svenskarna så brukar Fredrik Reinfeldt påpeka att ”- Sverige minsann inte ska gå med i NATO”, men i praktiken så är hela den svenska krigsmakten anpassad till en aktiv stridsledning från Nato, och vapensystemen likaså. När så den nyligen utsedde försvars-
ministern, moderaten Karin Enström, uttalar sig så gör hon det på ett sätt som tonar ner den faktiska sanningen, att representanter för den svenska regeringen, inklusive statsministern och försvarsministern, deltar i Natomötet.

Att man sedan lång tid tillbaka även samövar med Nato, och deltar i Natos krigsaktiviteter i Afghanistan och nu senast i Libyen låtsas man inte om.

SR: ”Trots att Sverige inte är med i försvarsalliansen Nato finns en svensk delegation på plats i Chicago, däribland försvarsminister Karin Enström (M). Enligt ministern kan Sverige ändå påverka den framtida insatsen.

Med tanke på säkerhetsläget i Afghanistan, är det rätt att dra tillbaka trupperna?

– Det är ju afghanerna själv som har bett om just den här övergången och det tror vi är en riktig politik, säger Karin Enström.”

”Att Afghanerna har bett om detta” beror givetvis på att president George W Bush beordrade den amerikanske marionetten Hamid Karzai att be om Natohjälp. Det var ingenting som har med demokrati att göra, utan bara ett led i den strävan efter hegemoni USA har. Inte heller vi svenskar får raka besked från vår regering, informationen om vårt eget engagemang i Nato serveras färdigtuggat och klart för att svälja.

Nejdå, Sverige är inte med i Nato, inte vi inte…

it Andra om: , , , , , , dn123456 ekot12 ab123 gp1234 svd1234567


6 svar till “Nejdå, ”– Sverige är INTE med i Nato…””

 1. NATO har tydligt utvidgat sitt mandat och för krig i strid med folkrätten för att tillvarata intressen för Triaden (USA, Europa och några till) lett av USA.För första gången på 200 år är Sverige i krig (Afghanistan), lett av NATO, som utvidgar ett FN-mandat långt utöver dess innehåll (professor S Eskeland m.fl), liksom i fallet Libyen.

  Vid NATO-toppmötet i november 2010 i Lissabon antog organisationen ännu en ny strategi, den 7:e i ordningen. Den nya strategin ”NATO 2020” hade tagits fram under ordförandeskap av USA:s förre utrikesminister Madeleine Albright, känd för uttalandet i TV i USA att 500 000 dödsfall bland barn i Irak till följd av sanktioner på 90-talet var värt detta. Lissabondokumentet har breddat begreppet säkerhet, för sin verksamhet, till en rad nya områden, vilka knappast förknippas med en Nordamerikansk/europeisk militärorganisation.

  Även miljöfrågor i vid bemärkelse har hädanefter blivit en del i NATO:s kompetensområden: ”Avgörande miljö- och resursbegränsningar, inkluderande hälsorisker, klimatförändringar, vattenbrist, och ökande energibehov kommer att utforma den framtida säkerhetsmiljön på områden som berör NATO och som har en potential att påverka på ett påtagligt sätt NATO:s planering och operationer“. Datatrafiken kommer att övervakas i högre grad i fortsättningen

  Parallellt med NATO-toppmötet i november 2010 genomförde en rad antikrigs- och fredsorganisationer ett s.k. mot-toppmöte i Lissabon. Här framfördes en bred kritik mot den nya NATO-strategin.
  # Warszawapakten upplöstes 1991, men NATO finns fortfarande kvar. Varför? En s.k. försvarsorganisation måste väl rimligen ha en motståndare?
  # NATO har givit sig rätten att intervenera i andra länder, att bekämpa den s.k. terrorismen och agera i FN:s ställe, även utan något mandat. En viktig funktion för NATO är att säkra råvarutillgångar, t ex oljetillförseln till väst. .
  # För NATO är inte förhandlingar och diplomati det första svaret på en konflikt. Det är i stället militärt hot och krig. NATO-ledda krigsföretag, där Sverige aktivt deltagit, i Kosovo. i Afghanistan och i Libyen, kallas ”fredsfrämjande”. För NATO är ”krig är normalt”. Krig kan aldrig vara normalt. Krigen har varit mänsklighetens gissel genom tiderna.
  # NATO hävdar att man stödjer icke-spridningsavtalet om kärnvapen, men samtidigt framhålls hur viktiga kärnvapnen är för organisationens maktställning. NATO avvisar därför en central punkt i avtalet som säger att kärnvapenmakterna skall arbeta för att få bort kärnvapen.

  NATO och EU är idag sammanvävda, framför allt genom att 21 EU-stater är med i NATO. När man talar om NATO:s roll är det ofta svårt att särskilja den från NATO-EU-samarbetet. I krigen har de följts åt, oftast med ett mycket tunt FN-mandat som förevändning, eller så har USA och några av EU:s stora stater samarbetet. Så har det varit i f d Jugoslavien, första Irakkriget, Afghanistan, andra Irakkriget och Libyen.

  FÖR EN FREDLIGARE VÄRLD -MOT NATO!
  BEKÄMPA SVENSK NATO-ANSLUTNING, ÖPPEN ELLER DOLD!

 2. Alltså, vad är problemet? Kan inte politiska partier gå ut i god tid före val och berätta om de vill att Sverige skall öva med NATO eller inte? Problemet är det är bättre att vara med på riktigt än att agera i det dolda. Jag tycker ett NATO-medlemskap vore intressant, men det är långt ifrån en viktig fråga för mig.

 3. Och jag vill INTE ha amerikanska militärbaser inom Sveriges gränser! Samarbetar man militärt med USA drar man på sig ilskan från vissa håll.

  • USA har redan 700 militärbaser i drygt 70 länder. Vad ska de vara bra för tror du?Finns det något samband mellan USA:s försämrade ekonomi, ökade råvarubehov och den kraftiga upprustningen?

   Och det är väl belagt att NATO övar i norra Sverige, senast i somras. Ett medlemsskap är snarast en formalitet, en liten fjäder i NATO:s hatt.
   Vad säger (s), med dess så USA-vänliga talesman Urban Ahlin, ljusår från Palme och Tage G Pettersson?

  • Precis! Skönt att vi inte samarbetade med dem under andra världskriget. Slapp vi den tyska ilskan.

 4. usa borde lamna nato omedelbart. helt otroligt att usa idag, ar 2012, ska sta som garant for europas sakerhet. tyskarna kan bygga sitt eget missilforsvar. eller strunta i det, det behovs nog inte. och skulle det gora det, well, som vi sagar har pa andra sidan sundet, ”tough luck”