Myndigheterna vill veta ALLT!


Kriminalkommissarie Anders Ahlqvist på rikskriminalen säger i Aftonbladet att den nya datalagringslagen är väldigt viktig. Han menar att den är det eftersom den ger polisen möjlighet att spåra ”vem som gjort vad”. Det är en rimlig uppfattning från en polis eftersom deras uppgift är att utreda brott. Och jag tror knappast att en enda person har något att invända mot att man vill spåra mördare, pedofiler, våldtäktsmän, bankrånare eller grova ekonomiska brottslingar. Över nittio procent av befolkningen anser att dessa personers integritet är mindre viktig.

Problemet uppstår först när de laglydiga nittionio procenten av befolkningen får sin data- och telefontrafik lagrad. Och inte heller det vore något problem om vi kunde utgå ifrån att Sverige skulle styras av den borgerliga alliansen eller de rödgröna för tid och evighet. Det mer skrämmande perspektivet består i att vi inte vet vilka partier som har makten i Sverige år 2028, det är inte självklart att det är en åldrande Reinfeldt eller Sahlin som leder regeringens arbete då. Det finns välorganiserade grupper som arbetar hårt för att på sikt komma åt makten, några av dessa kunde ses i Salem för en vecka sedan.

Och skulle en grupp människor som inte har demokrati på agendan verkligen anpassa sig till lagstiftarnas åsikter år 2008?

Nu talas det om att data- och telefontrafik ska lagras i ett år, men hur ser det ut om tio år? Polisen vill av lätt insedda skäl ha en betydligt längre lagring. Brottsplanering behöver inte nödvändigtvis vara direkt knuten till brottets genomförande, dessutom kan organiserad brottslighet pågå i tiotals år innan myndigheterna ens upptäcker den. Så bara det faktum att en datalagringslag skapas gör att man på sikt kan räkna med att tiden för lagring kommer att utökas.

Samma förhållande gäller de brott där polisen ska ha rätt att ta fram lagrade data. Idag talas det om brott som innefattar mord, terrorism och annan mycket grov brottslighet. När lagen är införd så finns det en betydande risk för att området bitvis utvidgas till att gälla även annan grövre brottslighet för att på sikt omfatta all misstänkt brottslighet. Idag talas det om att det ska krävas domstolsbeslut för att polisen ska få ta del av lagrade data, imorgon så kommer man att hävda att ett åklagarbeslut räcker. I förlängningen kan man tänka sig att beslutet kan fattas av ett polisbefäl.

Det finns en viss tröghet i hur lagar förändras, men den trögheten är inte värre än att vi kan visa upp åtskilliga exempel på hur lagregler kringgås och tillämningspraxis förändras. Vår f.d. justitieminister Bodström var fenomenal på att förklara och motivera nya lagar med att orden – den metoden tillämpas redan av polisen. Spåren förskräcker.

Ahlqvist förmedlade en nyhet i artikeln i AB som jag inte sett några bloggar ta upp:

AB: ” En annan effekt enligt Anders Ahlqvist är att de företag som har som affärsidé att anonymisera internettrafiken kommer att få det svårt. – Att syssla med anonymiseringstjänster kommer inte att vara tillåtet eftersom det bryter mot lagen.”

En rimlig synpunkt från en polis, visst, men det drabbar varenda internetanvändare. Det betyder att det i praktiken blir förbjudet att köra via proxy-
servers eller via skyddade nätverk. Transparensen ska vara hundraprocentig och nästa steg i den riktningen blir förstås ett förbud mot kryptering. Personligen tycker jag att det öppnar för en skrämmande framtidsyn och det som vi i dagligt tal kallar ”personlig integritet”. Rättsvårdande myndigheter ska ha insyn i allt, utan undantag.

Dummast alla kategorier är annars Maria Abrahamsson i Svenska Dagbladet, en i normala fall klok kvinna. Hon berättar upprört att vi själva kommer att få betala för datalagringen. Jag undrar i mitt stilla sinne vem som annars skulle ha betalat,
– Gud? Antingen hamnar kostnaden på abonnenterna eller på skattebetalarna, jag trodde i min enfald att det var samma personer.

Ahlqvist talar i artikeln i Aftonbladet om personer med ”paranoid läggning”, sådana finns förvisso, men det jag själv vill skydda är min egen integritet. Vill jag kommunicera med en väninna via e-post, och vi har en bitvis erotisk och ekivok kommunikation, så vill jag att det ska vara en fullständigt privat kommunikation. Inte någon enda obehörig ska få ta del av våra mail, inte ens Anders Ahlqvist. Inte heller om vi i stället skriver till varandra och pratar om våra katter, barn eller krukväxter. Det är det som ordet integritet betyder, och den rätten är grundlagsfäst.

AB SvD12345 it

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Anders Ahlqvist, Rikskriminalen, Polis, Datalagring, Datalagringsdirektivet, Datalagringslagen, Trafikuppgiftsutredningen, IPRED-lagen, FRA-lagen, Storebror, Bodströmsamhället, Patriot act, Högerregeringen, Liberal, Riksdagen, Val 2010, Politik, Integritet, Grundlagen[/tags]


25 svar till “Myndigheterna vill veta ALLT!”

 1. Det är väldigt vad fort det går nu att avskaffa demokratin. På mindre än ett halvår så har man infört FRA, nästan IPRED och nu det här? Varför är det så brått?

  Sen infinner sig ju frågan: Är det tekniskt möjligt att lagra all trafik? Det blir ju helt sanslösa datamängder.

 2. Införande av datalagringslagen är olaglig därför att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen som är en av folkstyrelsens grundvalar. Redan medvetandet om dess existens hindrar medborgarna att uttrycka sig fritt och begränsar därmed, på sikt, även rätten att tänka fritt.
  Ändamålet binds inte till en myndighets befogenhet att lagra data. Risken för ändamålsglidning är uppenbar redan i förslaget då sanktioner beskrivs för några, just i dag, tänkbara avsteg och missbruk.
  Behovet är inte nödvändigt med hänsyn till syftet med åtgärden då en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig.
  Vinsten med införandet står inte i rimlig proportion till kostnaden och integritetsinskränkningen med åtgärden.

  Inte en enda av de fyra allmänna principerna för användande av tvångsåtgärder mot enskilda är tillämplig och lagförslaget är därför omöjligt utan bortskrivning av de viktigaste rättigheterna i vår grundlag. Den befogenheten har varken nuvarande regering eller EU.

  Enl SvD hamnar kostnaderna på drygt 1,1 miljarder i investeringskostnader och därefter 364 miljoner kronor varje år. Detta ska abonnenterna betala plus MOMS, dvs närmare 1,4 miljarder nu och sedan en halv miljard per år.
  På vilket sätt står dessa kostnader i proportion till den okända vinsten???

 3. Jinge:”Antingen hamnar kostnaden på abonnenterna eller på skattebetalarna, jag trodde i min enfald att det var samma personer.”

  Nej, det är inte samma personer. Tänker man efter vilka principer man betalar efter som abonnent respektive skattebetalare så kommer man snart på att det är olika betalningsregler och därmed olika utfall om man betalar som skattebetalare eller abonnent.

 4. När jag hör personer som herr Alhquist så får jag en paranoid läggning.

  Vilka typer av brottslingar ska de jaga med detta verktyg?

  Englas mördare och många våldtäktsmän får man inte tag med information över nätet eller telefonen. Jag skulle kunna säga med med 100% säkerhet att denna lag skulle inte stoppa eller arrestera de flesta mördare eller våldtäktsmän.

  Terrorister och organiserad brottslighet är redan steget före och skyddar sig mot sådan avlyssning. De använder kryptering och andra metoder som Svensson inte har. Det enda man med säkerhet fårtag på med denna lag är små brottslingar och svensson som laddat ned och lagdt up torrents av filmer på piratebay.

  Jag hoppas denna orwelliska mardröm tar slut snart, våra politiker, poliser som tycker detta är bra lagar skulle ha varit medlemar av KGB; STASI eller Gestapo och fått sina våta drömmar tillfredställda i stållet för att tvinga dem på oss.

 5. Anders Ahlqvist och jag var inte speciellt överens på den tiden jag var med i ABC-klubben och dess diskussionsforum. Han var också medlem där då.
  Nu vill staten försöka få full koll på sin befolkning, det är ju helt säkert.

 6. Ahlqvist uttalande är helt uppåt väggarna eftersom han troligtvis vet om att avancerad brottslighet använder sig av kontantkort och inga abonnemang.
  Det är inte ovanligt att avancerad brottslighet köper kontankortstelefoner månader i förväg och som bara används vid brottets genomförande och aldrig mer, mobilerna dumpas/slängs för att de är förbrukade. T.ex. kan kriminella och andra också använda sig av tillfälliga gemensam epostadress så det inte blir någon elektronisk korrenspondens mellan dem.
  Så det enda det handlar om är övervakning av eu:s högst ordinära medborgarna, och det är vad jag tror att förslaget verkligen handlar, fast det begriper inte poliser.

 7. Märkligt, Anders A har tidigare gjort ett vettigt och sansat intryck på mig. Undrar om han blivit selektivt citerad eller rentav felciterad ? Eller har han nu blivit så pass mycket fackidiot att han väljer att helt bortse från integritetsaspekterna till förmån för sitt arbete ?

  • Märkligt, Anders A har tidigare gjort ett vettigt och sansat intryck på mig. Undrar om han blivit selektivt citerad eller rentav felciterad ?

   Jag känner inte Anders personligen, men jag har (precis som Ken) varit med i samma datorklubb som honom, och har därför haft en viss kontakt med honom. De uttalanden han gjort i AB tror jag stämmer, de är relevanta utifrån hans situation och arbete. Integritetsaspekterna är i högsta grad lagstiftarens sak, inte polisens. Polisen agerar (förhoppningsvis) utifrån den lagstiftning som finns och lägger inte in personligt tyckande om tingens ordning i sitt eget arbete.

   Han är väl dessutom chef på Rikskrims IT-enhet vilket ger extra tyngd åt hans uttalanden. Var du har läst att han bortser från integritetsaspekten vet jag faktiskt inte, jag läste inte något sådant i artikeln. Bortsett från det så kan vi nog vara överens om att enskilda poliser, oavsett deras egna åsikter, ska agera utifrån det regelverk som staten sätter upp.

   Det skulle bli en rätt lustig situation om poliser kunde avböja att utföra vissa uppdrag på grund av deras privata funderingar och tankar kring uppgiften. Då har de nog valt fel jobb, kan man tycka.

   Men jag kanske missförstod något?

 8. Det verkar faktiskt som de skall jaga fildelare. Det blir ju ett väldigt fint samhälle där upphovsrättsbrott bedöms lika hårt som mord…

 9. Det är en EU-anpassning kan jag gissa. I Frankrike är det sedan länge förbjudet med kryptering i mail.
  Maria Abrahamsson är denfinitivt ingen klok kvinna. Har du inte sett henne i ”panelen” i TV på fredagsmornarna? Hon framstår med all önskvärd tydlighet som det dumhuvud hon är!

  • Maria Abrahamsson är denfinitivt ingen klok kvinna. Har du inte sett henne i “panelen” i TV på fredagsmornarna? Hon framstår med all önskvärd tydlighet som det dumhuvud hon är!

   Jag har hört henne i massor av radioinslag i olika sammanhang och tycker att hon verkar tillhöra de högerspöken som reflekterar över tingens ordning. Men smaken är som baken, möjligen är jag färgad av att jag gillar den sortens kvinnor, vad vet jag.. :-)

 10. Jag tycker att Maria Abrahamsson är som alla andra, i bland klok och i bland urbota dum. Och det handlar nästan alltid om vad man själv står.

  • Jag lägger huvudet lite på sned och ler lätt när jag ser henne, möjligen är jag inte helt objektiv.. :-) Ser du bloggkräket rätt nu?

 11. Jag håller med Jinge, Marie Abrahamsson tänker djupt och är inget dumhuvud. Det är bara så att hon tänker fel…

 12. Att de skall jaga fildelare är inte det lite en yttre grej som andvänds för att driva dessa lagar framåt?
  Okey att Svensson i viss mån börjar vakna, men de är inte riktigt samma sak som att vakna.
  Det är förbannat bråttom, och när det gäller berörd industri flödar pengarna redan in.
  Sen då….när folket vant sig vid övervakningen,
  vad skall man DÅ andvända det till?

 13. Samma som att reagera skulle det stå där ovan.
  Dvs att vakna är inte det samma som reaktion.

 14. Jag tycker vi kommer tillbaka till ruta ett hela tiden. Dessa lagar är enbart till att övervaka vanliga människor.

  Så varför denna hysteri att övervaka oss?

  Vad är de dessa drivande är så rädda för att vi ska tycka och göra?

  Vad är det som vi räknar som en mänsklig rättighet och lagligt i dag som kommer att vara olagligt i morgon? Då är det dessa lagar som är på förslag nu som gäller.

  Det är avskaffandet av demokrati som pågår.

  Den dagen den är borta, så att det inte längre är en tvekan om det för någon, då är det för sent. För sent att ta tillbaka våra friheter utan skador.

  Jag ser så enormt många likheter med förvandlingen av samhället i Irak under Saddams styre.

  Ingen övervakade övervakaren och de var där den grova brottsligheten och brotten mot mänskliga rättigheter skedde.

  Irak är inte ett unikt fall där en regim utnyttjar sin makt över folket, detta har skett i många länder till och med demokratier.

  Anders Ahlqvist borde se utanför polisens arbetsbehov för att inse att de han efterfrågar är en polisstat. Han och de med sådana åsikter är ett hot mot vår demokrati.

  Vi vet alla att ledande politiker, polisen och militären har genom hela vår världs historia begått ohyggliga brott. Brott mot mänskliga rättigheter, mot internationell lag och grundlagar.

 15. Jinge, är du säker på att Reinfeldt och kompani vill ha demokrati? Du vill ofta beskylla andra obskyra grupperingar för att inte vilja ha demokrati, men nuvarande regering är inte på nåt sätt demokratiskt när dom röstar genom Lissabon/FRA/IPRED m.fl..

 16. Det här handlar inte om fildelning – allt snack om brottsbekämpning, terrorism etc är typiska svepskäl.. Det handlar kort och gott om åsiktsregistrering – man vill ha ett svenskt superregister, precis som frankrike har.

  Frågan är dock – exakt vad skall det användas till? Och brått har man.. Exakt vad är det för sorts deadline man försöker hålla? Vad skall hända?

  ”En annan effekt enligt Anders Ahlqvist är att de företag som har som affärsidé att anonymisera internettrafiken kommer att få det svårt. – Att syssla med anonymiseringstjänster kommer inte att vara tillåtet eftersom det bryter mot lagen.”

  Rätten att få uttrycka sina åsikter anonymt är en av demokratins grundstenar, kanske den viktigaste.. Så om den avskaffas är demokratin också, de facto, avskaffad. Sen kan vissa idioter köra sitt ”rent mjöl i påsen”-mantra bäst dom vill..

 17. Som bekant har evoultionen sin gång. :-)
  Medel föder motmedel.

  Nu när allt man gör på Internet skall loggas så får man allt bidraga ordentligt till loggningen.

  För att skydda din integritet så kan du nyttja dig av mjukvara som ”Autosurfer”, som kan användas till att emulera en webbanvändare.

  ”Autosurfer” kan utgå från ex-vis världens alla ordlistor, eller några specifika länders ordlistor, till att därefter göra slumpmässiga sökningar på världens sökmotorer, och besöka slumpmässigt valda hemsidor.

  De skapade sociogrammen på din surf blir därmed inget att ha. Det går inte att avgöra vad som är riktig ”surf” och vad som inte är det.

  Söker du på Google så finner du ytterligare användbar mjukvara.

 18. Dennis: tack för tipset! Jag började bli smått uppgiven. Jag menar – vad ska vi göra? Vandra mot Stockholm skuldra vid skuldra med högafflar? Vi har den borgerliga polisstats-alliansen på ena sidan och socialdemokraterna med sin historia av IB etc på den andra.

  Kan V och mp hålla S i schack och avskaffa dessa antidemokratiska lagar efter 2010?

  Och vem kan ens komma på idén att överväga att tro att polisen skulle slänga bort information? Oavsett vad det står i lagen – ett år eller flera – så kommer den att vara kvar. Frågan om lagringstid är bara relevant för vilka delar av informationsmängden de kommer att kunna anföra som bevis i domstol. Hoppas jag nu inte är naiv som utgår från att de inte kan ta upp olaglig information i en offentlig rättegång.