Medierna och Iran


Det finns inget färdigt avtal med Iran, trots att både Obama-administrationen och Irans ledning presenterar delöverenskommelsen förra veckan som en framgång. Detta är en utgångspunkt i detta gästblogginlägg av Roland Hedayat som fokuserar på medierna. Han har sedan länge noga följer denna fråga. Han har examen M.Sc (Master of Science) i datavetenskap och är omvärldsbevakare

Artikeln.
Det nya ”ramavtalet” som nyss har förhandlats fram mellan P5+1 och Iran i Lausanne skall utgöra basen för vidare förhandlingar i förhoppning om att det skall leda till ett slutgiltigt avtal mellan P5+1 och Iran den 30 juni. Mycket står på spel. Det är för tidigt att ta avtalet för givet. För Israels premiärminister Netanyahu har det blivit en besatthet att torpedera avtalet till varje pris, och han har samlat avsevärt stöd för detta bland sina demokratisk-republikanska vänner i den amerikanska kongressen. Tillsammans har dessa enorm makt.
Rohani1_1047088c
Om de lyckas med att skjuta avtalet i sank kommer de förmodligen att ta nästa steg,målmedveten preparering av opinionen för krig mot Iran under förevändningen: ”Nu har vi försökt allt, nu måste vi tyvärr bomba dem till förnuft eller underkastelse.” Det är därför viktigt att försöka förhindra att medierna fortsätter att spela på lag med dessa destruktiva krafter, omedvetet eller ej.

Netanyahu i USA kongress 2

En viktig framgångsfaktor för isoleringen av Iran från det internationella samfundet har varit ”Main Stream Media” som lydigt och unisont har förmedlat ett aggressivt, neokonservativt budskap i syfte att demonisera
Iran och misstänkliggöra landets avsikter. Massiv upprepning av lögner, paketerade som fakta är en grundmetod i propagandistens verktygslåda för att transformera folkopinionen till sin fördel. Ett exempel på detta i relation till Iran är evigt upprepade, svepande påståenden om att landet har för avsikt att utveckla kärnvapen.

Följande är ett brev till SVT:s Aktuellt-redaktion som reaktion på Statstelevisionens vinklade rapportering den 1. april:
Media om Iran

To: aktuellt@svt.se
Subject: Fördjupande nyhetsprogram eller propagandakanal?

Hej,

I kvällens (2015-04-01) Aktuellt-inslag om förhandlingarna (P5+1) med Iran om dess kärnenergi-program benämndes detta felaktigt eller tendensiöst som ”Irans kärnvapenprogram”.

Förhandlingarna handlar inte om att Iran skall nedmontera sitt ”kärnvapenprogram”. Det har ingen lyckats bevisa att landet har, vare sig IAEA eller USA:s underrättelsetjänster eller för den sakens skull Israels ledare.

Förhandlingarna handlar om ett krav från P5+1 om att Iran skall reducera omfattningen av sitt civila kärnenergiprogram för att därmed reducera möjligheten för en eventuell framtida militarisering av programmet.

Det är beklagligt att SVT/Aktuellt slentrianmässigt använder ett språkbruk som normalt förknippas med Netanyahu och amerikanska neokonservativa, de krafter som med näbbar och klor motarbetar ett avtal med Iran. Detta språkbruk är som musik för krigshetsare som inget hellre ser än ett väpnat angrepp på Iran, med de förödande konsekvenser det skulle ha, inte bara för Mellanöstern utan för världen och i värsta fall för världsfreden.

Jag bifogar en länk till en artikel av Peter Jenkins, som i egenskap av UK:s
ambassadör till IAEA under fem år, torde ha ingående kännedom om turerna kring
Irans kärnenergiprogram.

Det kan vara nyttigt för Aktuellts nyhetsredaktion att se på detta från flera
perspektiv, om man skall leva upp till sin ”varudeklaration”:

”Aktuellt är SVT:s fördjupande nyhetsprogram, som ger dig analyser, debatter och längre reportage.”

i Andra om: , ,, , ,Andra om: , ,, , , , ,

Peter Jenkins Pål Steigan 29/3Robert Parry DN 23/11 DN 24/11DN 25/11 DN 24/11 Pierre Gilly i FIB-K 23/11 DN 24/11 Israels kritik DN 25/11 Björnbrum 24/11 Pierre Gillys blogg 23/11Fotolasses blogg DN 24/9 Counterpunch DN 18/6 Blogg -politisk jordbävning Per Jönsson DN 14/6 DN 14/6 SvD 14/6 Globalresearch 7/6 Annarkia Globalresearch 25/3 Gunnar Westberg Newsmill 2011-11-10Björnbrums rescension 2/4 Pierre Gillys hemsidaBjörnbrums rescension av boken ”Bombdiplomati” Verbal förlag Globalresearch 22/9 2012 Globalresearch 27/5 2012 Nils Bowie Russia Today 8/4 2013 Björnbrum 13/4DN1
DN2
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
Dokument utifrån 30/9 FIB-Kulturfront DN 22/8 Economy Watch 24/8 Globalresearch 21/8 SvD 22/8 Aftonbladet Expressen 23/8 New York Times 3/8 SvT GP Pierre Gilly


4 svar till “Medierna och Iran”

  1. De som äger medierna ljuger ohejdad om månadens/årets fiende – just nu är det kanske Iran. Innan dessa var det Saddam, därefter Gaddafi, sedan var det Bashar al- Assads tur. De som äger media ljuger ohejdad om 9/11, Hizbollah, Hamas. De som äger media sprider påhitt om det Ryska hotet, om att Ryssland invaderat Ukraina.