Medieoligopolet i Sverige – Bonnier


Jag har skrivit om det svenska medieoligopolet ett antal gånger, framförallt om Bonnierkon-
cernens oligopolställning i tidningsbranschen, en dominans som också innefattar en stor ägarandel i TV4.

Just nu sitter jag och läser Jens Holm´s (V) bok ”EU Inifrån”, berättelser från EU-parlamentet 2006-2009, en bok som jag återkommer till inom kort. På sidan 84 berättar han om när Bonnier-
koncernen agerade mot det svenska presstödet. Man gjorde det med hjälp av advokatbyrån Cederquist som lämnade in en inlaga mot pres-
stödet. När Jens Holm och Journalistförbundet försökte få ut Bonniers klagan ifrån EU-kommis-
sionen så fick man till svar: ”– Nej. Den klagande hade begärt att kommissionen skulle hemlighålla dennes identitet.”

Det är knappast någon tvekan om varför de ville hålla saken hemlig, de konkurrenter som koncernen inte rår på stöds ofta av just presstödet, utan det så kan koncernen dominera marknaden ännu mer än tidigare, vilket lär ge mer klirr i kassan.

Jens Holm: ”Hur gick det då med presstödet? Jo den 29 augusti i fjol meddelade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att EU-kommissionen ska vara med och utforma det framtida presstödet. Precis som Bonniers önskat.”

Visserligen är musikstycket med Fria Pro-teatern lite åldersstiget idag. Jag har för mig att det var tidigt 70-tal pjäsen gick, men vi som var med då

minns det med välbehag. Den fyller sin plats i denna bloggpost, det är ett som är säkert. Och en liten parentes, det är Bonnierkoncernen som äger rättigheterna till musiken idag…

i Andra om: , , , , , , , , , , t

[tags]Bonnier, Bonnierkoncernen, Presstöd, EU, EU-kommissionen, Jens Holm, EU Inifrån, Oligopol, Monopol, Fria Pro-teatern, Politik[/tags]


8 svar till “Medieoligopolet i Sverige – Bonnier”

  1. Ja säg vad Bonniers INTE äger. Det är nog betydligt enklare att rada upp. Att Sverige är ett sådant lättköpt land(folk?) är sorgligt. Verkar som det är regering som sitter i knät på Bonniers istället för tvärtom.

    • Detta, Bonnieroperan från pjäsen Typerna och Draken. (som jag såg två gånger när det begav sig.. :)

  2. Titta bara på hyllnings-”reportaget” maffiaklanen sänder om sig själva, påminner lite om Berlusconi-Kim-jong-il tycker jag…

  3. Och ni tror att det är bara i Sverige Bonniers äger press och bolag som sysslar med papper på ett elleannat sätt (DUNI t.ex)!!
    Toppen på koncernkonstruktionen var tidigare och kanske fortfarande är handelsbolag som äger/ägde en hel drös aktiebolag.
    Att det var/är ett flertal handelsbolag som koncern styrs genom har att göra med att det är nästan ingen insyn i handelsbolag till skillnad mot aktiebolag

  4. I USA lägger dagstidningarna ner en efter en, endel omvandlas till nätupplagor. Och nu hotas även de allra största dagstidningarna med nedläggning. Det sker inte i Sverige, eftersom vi har mediemonopol, här kan de slussa pengar från sina andra medieverksamheter för att stötta de som går dåligt (stöd som de annars är motståndare till!). Och vi har ju sett hur monopolmedia har blivit allt mera politiserat, nu senast TV4, snart är de bara rena opinionskanaler för budskap.