Manifestation lördag kl 13.30 på MEDBORGARPLATSEN, Stockholm mot Israels attacker på Gaza och Västbanken


Enligt radionyheterna kl 06.30 har minst 60 personer dödats av Israels flera hundra flyganfall i Gaza, varav en stor andel är civila och många är barn. Uppgifter saknas om att någon dödats av raketanfallen mot Israel, (som jag tycker är felaktiga).

Upprop.
”Återigen ser vi hur Palestinas befolkning utsätts för kollektiv bestraffning och hur Israel bryter mot internationell rätt utan påföljd. Vi ser återigen hur bomberna faller över Gazas befolkning som redan är instängda och under blockad. Israel har släppt hundratals bomber de senaste dygnen över den lilla Gazaremsan. Mot detta samlas vi återigen för att fördöma den brutala ockupationen.”
Manifestation mot de senaste attackerna på Mynttorget lördagen den 12 juli klockan 13:30 här i Stockholm.

Läs mer om den senaste tidens händelser på Anna Westers blogg. Där finns flertalet inlägg om hur den israeliska ockupationsmakten på olika sätt kollektivt bestraffat det palestinska folket. Läs även Göran Rosenbergs tankar om den senaste tidens händelser: En apartheidstat

Talare: Dror Feiler (bl.a.Vänsterpartiet och Jipf), Anna Wester (ordförande i PGS), Victor Samaina (ordförande: Jerusalem kommittén) och Alexander Josef Suliman (SSU och Palestinska föreningen i Stockholm)
Arrangeras av: Jerusalem-kommittén, Palestinska föreningen i Stockholm och Palestinagruppen i Stockholm

Göran Rosenbergs artikel
Göran Rosenberg skrev igår i Expressen en artikel med titeln ”En apartheidstat Göran Rosenberg har tappat hoppet om Israel.”

Han skriver ”Jag tror att Israel är på väg att förvandlas till en apartheidstat med två vitt skilda rättssystem, om man nu kan kalla det som råder i de ockuperade områdena för rättssystem. Hursomhelst, ett rättssystem för laglösa bosättare och ett annat för fredlösa palestinier.

När tre judiska ungdomar nyligen kidnappades och dödades av tills vidare osäkert identifierade palestinier inledde Israels armé en militär operation, arresterade hundratals palestinier och dödade fem. När en palestinsk pojke några dagar senare brändes levande inleddes en reguljär polisoperation. När den israeliska militären trodde sig ha identifierat några misstänkta palestinska gärningsmän sprängdes deras föräldrahem. När den israeliska polisen trodde sig ha identifierat några misstänkta judiska gärningsmän sprängdes ingenting. De palestinska gärningsmännen kommer att dömas av en israelisk militärdomstol i enlighet med militära ockupationslagar. De judiska gärningsmännen kommer att dömas i en civil domstol enligt civila israeliska lagar.Skilda lagar för skilda grupper av invånare är definitionen på apartheid, för att inte tala om skilda territorier. Eftersom tvåstatslösningen i praktiken är överkörd (eller sönderbyggd) är det följaktligen staten Israel som ensamt bär ansvaret för två och en halv miljoner gravt särbehandlade invånare. Nåväl, inget av detta är i princip nytt. Ockupationen har pågått i 47 år och allt som sker i dag har skett förut, och det mesta som finns att säga har redan sagts. ”

Rosenbergs artikel var förstås inte helt uppdaterad. Morgonekot rapporterar 9/7 att 28 palestinier, varav några barn, har dödats samt att Israel planerar en markinvasion. Detta då Hamas – dumt nog – skjuter raketer mot Israel, som skadat några israeler. Styrkeförhållandena och skadornas omfattning är som vanligt mycket olika. Hamas, som vunnit ett val, kallas terrororganisation. Finns det inte betydligt starkare skäl att kalla Israel för en terroriststat? Stödd av USA

Apropå ”apartheid” kan jag inte undgå att erinra mig mina studier av Bibeln, främst före tonåren: Dels till följd av dåtidens kristendomsundervisning och dels influerad av min religiösa farfar i Småland, född 1868. Jag fick vid 7 års ålder läsa i Gamla Testamentet för farfar och hans vänner, och tyckte att detta var roligt och att innehållet var mycket intressant. Gamla testamentet genomsyras av uppfattningen att det är något särskilt med judarna, de var ”Guds egendomsfolk” som det står i dåtidens Bibel. Denna tanke verkar vara levande i dagens politik, och har de facto genomsyrat uppfattningen i närmare 2000 år i Sverige (1000 år). Vilken betydelse har Gudsbilden för dagens politik?

Några snapshot om bakgrunden.
* I samband med Israels tillblivelse 1948 genomförde judiska terrorgrupper omfattande raider in i de palestinska områdena, drev omkring 750.000 människor på flykt och förstörde över 500 palestinska samhällen. Sedan arabiska arméer ingripit kunde småningom en vapenvila uppnås. Omkring hälften av den tilltänkta palestinska staten hade då gått förlorad och bara lämnat Västbanken och Gaza, totalt 22% av mandatet Palestina, kvar att bygga en palestinsk stat på – något som dessutom ännu ej skett.
Palestina 8karta2

* Detta, och de ytterligare erövringar som Israel gjort i krigen 1967 och 1973, samt misslyckade försökt till fredsuppgörelser är en bakgrund till dagens situation.

* Är det för resten inte märkligt att Israels:s mycket nära allierade USA jämt ska vara fredsmäklare?

Gaza
* Under tiden 29/9 2000 – 26/12 2008 hade drygt 3000 personer i Gaza dödats av Israels militär.Försvarsminister Barak gav enligt israelisk press redan under försommaren 2008 order om att krigsmakten skulle inleda förberedelserna för en offensiv mot Gaza, redna redan innan de förhandlingar genomförts, som skulle utmynna i vapenstillestånd mellan Israel och Hamas. I juni ingicks vapenvila mellan Israel och Hams. Den 1/11 dödade israeliska trupper en palestinier. Därefter avfyrades raketer från Gaza mot Israel och som svar på detta kom anfall från Israel som dödade ytterligare sex palestinier. Ytterligare palestinier dödades i israeliska räder in i Gaza. Hamas ansåg därmed att vapenvilan var bruten.

Israel angrepp sedan Gaza i operation ”Gjutet bly” 27/12 i ett krig som pågick i 3 veckor.

Enligt en FN-rapport dödades under kriget 1434 palestinier, varav 709 enligt israelisk militär var stridande. Bland de döda fanns 288 barn och 121 kvinnor. Av 5303 skadade palestinier var 1606 barn och 828 kvinnor. Det beräknas av ungefär 21000 bostäder förstördes. Tretton israeler dödades under konflikten, därav 3 civila. Fyra av de dödade soldaterna dödades av misstag av de egna.

* 2012. Under åtta dagar av attacker av Israel mot Gaza i november dödades 162 palestinier och sex israeler. Delar av Gazas infrastruktur ödelades. Israel genomförde drygt 1 500 flygattacker under ”Operation försvarspelare” , medan ungefär lika många raketer avfyrades mot Israel under samma tid.

* Massmedia har nyligen rapporterat att ”Svensk åklagare inleder förundersökning om israeliska militärmaktens brott mot Ship to Gaza”, som rubriken lyder på hemsidan för ”Ship to Gaza”

* I december 2012 röstade 138 länder, däribland Sverige, för att Palestina skulle få observatörsstatus i FN, medan 9 röstade emot och 46 la ned sina röster. Hur reagerar då Israel? Jo, premiärminister Netanyaho beslöt att stoppa 120 miljoner dollar i skattemedel som skulle levereras till den palestinska myndigheten, ett uttryck för den apartheidpolitik Israel bedriver med stöd från USA:s president och regering.

* Och inte nog med det. Israels regering har efter beslutet i FN beslutat att bygga 3 000 nya bostäder för illegala bosättare i östra Jerusalem och på Västbanken. Det är bra att Sverige liksom flera andra länder protesterar mot detta. Redan lever 600 000 israeler (10 % av befolkningen) illegalt på ockuperad mark.
Obama och Natanyaho images
*”Den 30 januari och 5 maj 2013 bombade Israeli Syrien, liksom nyligen.
Cirka 400 människor dog i anfallet våren 2013 och stor materiell förödelse uppstod. Med bombningarna har Israel öppet anslutit sig till den USA-ledda front av Natoländer, arabiska kungadiktaturer som sedan våren 2011 finansierat, beväpnat, utbildat och lett terroristinriktade rebeller i ett terrorkrig med syfte att skapa största möjliga kaos och förödelse i Syrien. Trots Israels uppenbara brott mot FN-stadgans artikel 2(4), det generella våldsförbudet, fördömer inget av riksdagspartierna bombanfallen.

Obama hök untitled

* Varför har Israel fått bygga upp ett förråd på kanske 100 kärnvapen i Mellanöstern medan ”världssamfundet” (=den ekonomiska och politiska eliten i USA och dess allierade, samt de privatäga massmedia med sitt ofta strömlinjeformade jasägeri) håller tyst?i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, ,

Göran Rosenberg i ExpressenDN 10/7DN II 10/7 Svenssons blogg 9/7 Ship to GazaBilderblogg 9/7 Anna Westers blogg 9/7

Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12

  22 comments for “Manifestation lördag kl 13.30 på MEDBORGARPLATSEN, Stockholm mot Israels attacker på Gaza och Västbanken

 1. Leif Elinder
  10 juli, 2014 at 09:43

  Om Gaza:

  När blir kollektiv bestraffning krigsförbrytelse?
  (Om FN, mänskliga rättigheter och dubbelmoral)

  The West’s hypocrisy when Palestinian life is disposable but Israeli life is sacrosanct.
  http://www.stopwar.org.uk/news/the-west-s-hypocrisy-when-palestinian-life-is-disposable-but-israeli-life-is-sacrosanct#.U74xgKgtcXx

  What Fuels the Violence Against Palestinian and Israeli Youths?
  http://www.counterpunch.org/2014/07/08/what-fuels-the-violence-against-palestinian-and-israeli-youths/

  The Israel-Palestine situation is not a fair battle, but a prolonged process of colonisation by Israel that led to a brutal occupation of the Palestinian people.
  http://www.stopwar.org.uk/news/why-calling-for-palestinian-restraint-ignores-israel-s-brutal-occupation-and-colonisation#.U740uKgtcXw

  Understanding ‘militant’ as a cover-up for civilian deaths, and other ways international law helps clarify the Israeli attack on Gaza
  http://mondoweiss.net/2014/07/understanding-militant-international.html#comments

  ”Collective punishment is a war crime and those whose inflict it should be tried and convicted, nothing less”.
  http://www.tikkun.org/tikkundaily/2014/07/01/netanyahus-repulsive-call-for-revenge/

  Gideon Levy, writes for the liberal Israeli newspaper Haaretz.
  http://www.stopwar.org.uk/news/israel-our-wretched-jewish-state-is-racist-nationalistic-and-meant-for-jews-only#.U741IqgtcXw

  The missing, reality is that over the last 13 years, on average, one Palestinian child has been killed by Israel every 3 days. Since the outbreak of the second Intifada in September 2000, 1,523 Palestinian children have been killed by Israel’s occupation forces. Over the same time period, 129 Israeli children have been killed.
  http://www.stopwar.org.uk/news/fear-of-israel-is-why-the-bbc-makes-one-israeli-life-worth-1000-palestinian-lives#.U74ziKgtcXw

  The International Committee of the Red Cross (ICRC) is refusing to call on Israel to immediately and unconditionally release almost two hundred Palestinian children held by the Israeli army.
  http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/red-cross-refuses-call-israel-release-palestinian-children-held-army

  US Culpability in the Failure of Israeli-Palestinian Peace Talks
  http://original.antiwar.com/zunes/2014/07/09/us-culpability-in-the-failure-of-israeli-palestinian-peace-talks/ http://original.antiwar.com/zunes/2014/07/09/us-culpability-in-the-failure-of-israeli-palestinian-peace-talks/

 2. 11 juli, 2014 at 07:07

  Enligt morgonnyheterna har en undersökning visat att 70 % av israeler kan acceptera betydande eftergifter vid en fredsuppgörelse. Representerar Israels regering, med dess stora inslag av ministrar som vill främja olaglig motsättning Israels folk? Representerar de demokrati? Den uttalade Israel-vännen Obama vill ha en fredsuppgörelse.

 3. Lars Petersson
  11 juli, 2014 at 10:24

  Kollektiv bestraffning är alltid fel och kan vare sig rättfärdigas från folkrätt eller FN’s konversion om de mänskliga rättigheterna. En vanligt förekommande metod, som tillämpas av Israel, är att spränga bostäder för de som varit delaktiga i eller misstänks varit delaktiga i olika palestinska terrordåd. Detta kan aldrig försvaras och uppfyller heller inte de krav på en stat som vill göra anspråk på att tillämpa rättssäkerhet.

  Dock är det inte så att det är Israel ensamt som utöver kollektiv bestraffning, även Hamas drivs av samma vedergällningstänkande. Hamas har under åren genomfört självmordsattentat, som slår urskiljningslöst mot dem som råkar komma i självmordsbombarens väg. Hamas har också i dagarna uttalat sig för urskiljningslös vedergällning vilket framgår av ett uttalande av Hamas talesmannen Sami Abu Zuhri, som säger:

  ”… alla israeler har nu blivit legitima mål för motståndet” (se http://www.svd.se/nyheter/utrikes/hamas-alla-israeler-ar-maltavlor_3727238.svd)

  När det gäller den olyckliga våldsspiral som nu åter eskalerar i Gaza är det dock viktigt att inse att denna inte är frågan om vedergällning utan om en militär försvarshandling, som har stöd i folkrätten. Israel, en statsbildning erkänd av världssamfundet, har under lån tid utsatts för raketanfall, sedan den 12 juni har, enligt Israels utrikesdepartement, 585 raketanfall utförts. Många av dessa attacker har riktats mot militära mål. Här har Israels regering en skyldighet att försvara sina medborgare. Ingen regering, i vilket land det vara må, kan stillatigande acceptera angrepp av detta slag.

  Demonstrera gärna mot folkrättsvidriga brott, som kollektiv bestraffning, men demonstrera då BÅDE mot Israel och Hamas. Ingen av dessa har rätt att sätta sig över folkrätt och mänskliga rättigheter.

  • Peter Grafström
   11 juli, 2014 at 17:20

   Israelerna och USA har tidigare övat inflytande över Hamas och gör det antagligen även nu att döma av deras hopplösa taktik med raketer. Benjamin Netanyahu har sedan länge varit en av arkitekterna för bluffen med ’krig mot terror’
   Benjamin Netanyahu: Terrorism: How the West Can Win (1986), ointressant men utgivningsåret antyder att han fanns med tidigt i planeringen för Usas senare agerande.
   I verkligheten ingår i det kriget en stor andel köpta agenter som saboterar för USA:s/Israels offer. Golda Meir påstås ha sagt att det inte finns några muslimska terrorister men jag vet inte sammanhanget. Angloamerikanerna och Israel använder ständigt bedrägliga metoder och deras mediala propaganda litar på att det finns en manipulerbar omisstänksam tyst majoritet som köper bluffarna.
   Arabvärlden håller på att utplånas kulturellt och mänskligt. Muslimska brödraskapets ohyggliga härjningar i Egypten var också styrt av samma ondskans axel USA/UK/Israel

   • Jehoshua Kaufman
    13 juli, 2014 at 18:29

    Otroligt med alla dessa konspirationsteorier. Vad som än händer i världen är det Israels fel och USA´s så klart.

    • Peter Grafström
     13 juli, 2014 at 21:58

     När det ligger i deras intresse så ja även om du menar det ironiskt så träffar du huvudet på spiken. USA ligger verkligen bakom det mesta. Och Israelerna är tillsammans med USA/Uk mycket för att använda bedrägliga metoder.
     Det är påfallande sällan som Israel försvaras i debatter på saklig grund. Det brukar vara substanslösa ilskna utbrott eller ironier och du bekräftar ju detta. Intelligentian bland dem som har Israelsympatier har väl bättre förstånd än att polemisera mot något som de förstår är fullt rimliga misstankar.
     Det faktum att Israels marknadsföring är en sån katastrof tyder inte på judisk makt utan på att man utgör andras verktyg och inte får bli för självständig.

    • Benny H
     14 juli, 2014 at 14:38

     Ja herr Kaufmann det är verkligen så att USA och Israel står för ca 80% av alla krig och annat jävelskap på jorden. Utan dessa rövarstater skulle världen troligtvis vara en ganska lugn plats.

  • 12 juli, 2014 at 10:29

   Svar till Lars Peterson 11/6

   Ämne: Stop Saying ’If X fired Rockets at US’: It’s Racist, & assumes we’re Colonial | Informed Comment

   http://www.juancole.com/2014/07/rockets-assumes-colonial.html

 4. 11 juli, 2014 at 12:11

  Idag rapporteras att demokratiska Israel har dödat omkring hundra invånare i Gaza, med en majoritet barn och andra civila, medan ”terrorstämplade” Hamas, som vann ett demokratiskt val har skadat en israel med sina onödiga raketattacker. Varför och av dem kallas Hamas för ”terrororganisation”, medan Israel inte kallas för terrorstat? Och sällan av apartheidstat (även om utrikesminister Kerry råkade slinta med tungan nyligen).
  Varför hindrar polisen en fredsdemonstration mot kriget i Jerusalem?

 5. Anders
  11 juli, 2014 at 13:20

  På tal om att Hamas vann ett demokratiskt val i Gaza så har jag letat efter information om hur lång är en mandatperiod. Någon som vet? Eller när nästa val i Gaza är planerat att hållas?

  • Martin
   12 juli, 2014 at 04:15

   Ungefär lika lång som ’president’ Abbas mandatperiod skulle jag kunna tänka mig. Vad palestinierna skulle behöva är en ny politisk kraft som saknar såväl Abbas korruption/eftergivenhet mot Israel och Hamas oförsonliga terroristanknutna framhållning.

   Det tål att påpekas att det är Abbas som vägrat försöka genomföra ett nytt presidentval vilket sannolikt beror på att han (och Israel) misstänker att han skulle förlora det. Hamas är betydligt populärare än Abbas på Västbanken där ju de flesta av de röstberättigade palestinierna finns vilket tyder på att de mycket väl skulle kunna vinna även idag. Då ett val i princip skulle stå mellan Fatah och Hamas och Israel/USA skulle tvinga omvärlden att bojkotta en Hamasregering så har jag också svårt att förstå hur ett sånt ’val’ skulle kunna ge en meningsfullt resultat.

   Abbas som i dagsläget är det enda alternativet till Hamas är precis som sin föregångare Arafat en mutkolv vars lojalitet Israel betalat för i syfte att kunna fortsätta sin stegvisa annektering av Västbanken genom de olagliga bosättningarna.

   • Anders I
    12 juli, 2014 at 13:00

    Du menar att de palestinska ledarna, både Abbas och Hamas, är positiva till demokrati när det gäller att bli framröstade men sedan är det stopp med demokratiska val när de riskerar att förlora… Det palestinska folket kan inte ha det lätt .

 6. Marwan
  12 juli, 2014 at 12:26

  Mandatperioden är fyra år och det senatsvalet ägde rum 2006 och Hamas tog hem segern men fick inte ta över av presidenten Mahmud Abbas som krävde allmakt och ville förvandla Hamas till en springpojke men Hamas vägrade och fick aldrig styra .

  Den nuvarande presidenten Mahmud Abbas saknar legitimitet som president och hans mandatperiod har gått ut för några år sedan men han hävdar att han är alla palestiniers president och han sitter kvar utan mandat från folket med hjälp av USA , Israel och vissa arabländer som samarbetar med Israel .

  Bägge saknar legitimitet för att de ska ha rätt att tala på folkets namn men ledarna för Hamas har aldrig sagt att de är representanter för folket som Abbas gör trots att han inte har mandat .

  Försoningen mellan de är är så suddig så ingen palestinier vet nånting om det och vi tror att försoning handlar om taktik och inte om ideologi , bägge är långt från varandra och det palestinska folket får betala priset för detta .
  Fatah som styr västbanken med järnhand kan aldrig tillåta någon annan utanför Fatah att styra västbanken till och med om de förlora valet . deras styre bygger på korruption och nepotism .

 7. 13 juli, 2014 at 20:45

  På sin Facebooksida har Stefan Löfven klargjort att han håller Hamas ansvariga för beskjutningarna mot Israel. Det har skapat stora rubriker i svenska medier.

  ”Nu fler än hundra döda palestinier och över 700 missil­attacker mot Israel. Hamas bär ansvar för att stoppa den dagliga raketbeskjutningen. Den upptrappade situationen efter kidnappningen av tre israeliska ungdomar måste brytas. Israel måste respektera internationell rätt, men har självfallet rätt att försvara sig. Det är en enorm tragik att våldet eskalerar. Det är de civila som drabbas hårdast. Äntligen ett enigt FN-säkerhetsråd som uppmanar till nedtrappning och eldupphör. Dödandet, ockupationen och våldet måste få ett slut. Parterna bär ansvar för att återvända till förhandlingsbordet.”

  Så skrev Stefan Löfven på sin Facebooksida, ett inlägg som fick över 2000 kommentarer på bara några timmar…

  Tidigare socialdemokratiska partiledare har haft olika åsikter i Mellanösternfrågan. Olof Palme intog ofta en kritisk hållning till Israel medan Göran Persson hade en liknande hållning som Löfven.

  Bitte Assarmo
  redaktionen@varldenidag.se

  Anders R: I uttalandet finns inget om disproportionellt våld, om diskriminering, bosättningar, murar, om kritik mot USA, och naturligtvis saknas ordet ”apartheid”.

  • Lars Petersson
   14 juli, 2014 at 10:19

   ”Anders R: I uttalandet finns inget om disproportionellt våld, om diskriminering, bosättningar, murar, om kritik mot USA, och naturligtvis saknas ordet ”apartheid”.”

   Inget av detta rättfärdigar att Hamas överöser Israel med raketer. Om inte Hamas trappat upp raketanfallen (de pågår kontinuerligt över tiden men har nu trappats upp) hade inga israeliska flygangrepp, proportionerliga eller oproportionerliga, genomförts. Svårare än så är inte logiken bakom det som nu så tragiskt sker.

   Det Löfven framför är att den enda hållbara lösningen finn s vid förhandlingsbordet. Löfven är en klok realist, som vägrar låta sig lånas till den onyanserade och ensidiga kritiken av Israel.

   Ett gammalt ordspråk säger:

   ”Det är inte ens fel att två träter”

   Detta gäller också Mellanöstern.

   • 14 juli, 2014 at 11:33

    Även jag anser Hamas nu ska sluta med sin raketbeskjutning och ensidigt proklamera eld upphör. Israel har visat sig inte vara intresserad av förhandlingar. Trots USA:s tydligt Israelvänliga politik, inte minst vid senaste förhandlingsomgången (se tidigare blogginlägg) var Israel omedgörligt. Enligt Göran Rosenberg talade utrikesminister Kerry då om Israels apartheid. Den pragmatiske Löfven kunde visst ha använt alla eller vissa av de epitet som jag föreslog. Även om det ofta inte är ens fel om två träter kan skuldbördan, bedömd t.ex. efter internationella överenskommelser, vara fördelat t.ex. 90-10.

 8. Marwan
  14 juli, 2014 at 12:27

  Stefan Löfven säger att Israel har rätt att försvara sig men säger inte det desamma om palestinierna , Löfven är oförmögen och feg för att tala sanningen . 172 döda och inte en enda israelisk dödsoffer så länge .
  Antigen är det okunnighet eller stöd för Israel förtryck och våld mot palestinierna . Löfven är mycket mån om israeler men inte om det palestinska folket , han vet vilken sida som har dödat mest och vilken sida förtrycker den andra och han sa mycket utan att ens nämna den israeliska ockupationen .

  Uttalande är utformad för att ge stöd för Israels massmord på palestinierna , Löfven måste veta att den israeliska armen har alltid slagit mot civilbefolkning avsiktlig och medveten och Israels armen har aldrig gjort skillnad mellan civila och soldater .
  Att Israel har rätt att försvara sig har blivit en visdom av omvärlden , Israels aktion i Gaza har riktat palestinska familjer i deras hem och vardagsrum och Israel är hänsynslös på att strypa och ta död på palestinska barn och kvinnor .

  Löfvens uttalande liknar en våldtäktsman som klagar på att hans offer är så aggressiva .

 9. Lars Petersson
  14 juli, 2014 at 12:33

  Att försöka vikta skuldbördan är vare sig relevant eller produktivt.

  Den enda rimliga lösningen av Israel-Palestinafrågan är en tvåstatslösning inom 1967 års gränser. Det finns två stora stötestenar i detta:
  (1) Hamas vilja att låta staten Israels att existera
  (2) Jerusalems status

  Bosättningsfrågan tror jag är mer hanterbar. Uppenbart gick det att avveckla bosättningarna på Gaza och även om de är betydligt mer omfattande på Västbanken inser nog de flesta israeler, undantaget de mer hårdföra fundamentalisterna som inte är i majoritet, att tankar på annektering av hela eller delar av Västbanken måste släppas. Ytterst handlar det om att hitta rimliga former för kompensation.

  Vad gäller Hamas inställning till staten Israel har man helt denna i sin hand. Hamas har uttryckt åsikter, som kan tolkas i pragmatisk riktning, men tydligheten måste vara större. Jag är oklar över om sjätte artikeln i Hamas grunddokument (Hamas manifest från 1988), som kräver kontroll över ”varje tum” av Palestina fortfarande är den officiella ståndpunkten.

  När det gäller Jerusalem måste båda parter ges insikten att en delad lösning krävs. Delade städer är aldrig optimalt men i detta fall finns knappast några andra realistiska alternativ, som skulle kunna uppnås inom en ändlig tidsram. Kanske är det så att det hela står och faller med Jerusalemfrågan.

  • 14 juli, 2014 at 14:01

   Läs Marwans synpunkter kl 13.47, vilkabelyser flera av dina frågor. Att analysera frågan och även skuldaspekter tycker jag är relevant.

 10. Marwan
  14 juli, 2014 at 13:47

  Hamas har accepterat tvåstatslösningen för länge sedan och är redo att acceptera en stat inom 1967 gränser , Den palestinska myndigheten har erkänt Israel och dess existens men vad har de fått ? .
  Det enda Israel tänker ge palestinierna är ett begränsat självstyre under sin kontroll och inget annat , Israel säger Nej till att dela Jerusalem , Nej till att dra sig tillbaka till 1967 gränser . Nej till återvändandet av de palestinska flyktingar som är huvud problemet och Israel vill inte heller att flyktingarna ska återvända till den palestinska staten pga de utgör ett hot mot Israel .
  Israel vill behålla kontrollen över den framtida palestinska staten och dess gränser , luftrum , vattnet och säkerheten . som palestinier undrar jag vad är det för sort stat Israel tänker på ?

  Hamas är inte skyldigt att erkänna Israel så länge Israel inte erkänner Hamas , Det finns ministrar inom den nuvarande israeliska regering som inte erkänner palestinierna som ett folk , Världen borde först övertyga israeler innan de kräver det av palestinierna .

  Det finns fem hundratusen bosättare på västbanken och östra Jerusalem . tala om för mig vem i hela världen kan tvinga de att flytta därifrån ?

 11. Gösta Lilja
  14 juli, 2014 at 14:28

  En länk till en artikel som handlar om hur vi svenskar ska förhålla oss till en tänkt ockupationsmakt.

  http://web.fib.se/visa_kors_info.asp?Sidrubrik=Kultur%20allts%E5!&e=e004&DocumentId=41&Avdelning=016&Meny=034

  Citat:
  I telefonkatalogen fanns under en följd av år ett par sidor med rubriken ”Om kriget kommer …”. Så småningom skulle dessa sidor försvinna men år 1980 fanns de fortfarande kvar. I några korta meningar nämndes fortfarande det fria kriget och motståndsrörelse men den stolta devisen från den 20 november 1942 hade reducerats till: ”Varje meddelande om att mobiliseringen skall avbrytas är falskt” .

  Det tycks som om folket i Irak, utan att ha tagit del av våra broschyrer, har tagit fasta på huvudpunkterna från 1952 och 1961 års utgåvor av ”Om kriget kommer”. Slut citat.

  Detsamma kan väl också sägas om det palestinska folket.

  Undrar förresten om inte Israels advokater har medverkat till att vattna ur innehållet i instruktionerna?

Comments are closed.